Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Ikke i tråd med målsettingene

Miljøvernsjef Knut Fossum hos Sysselmannen mener han har dekning for å avslå søknadene til Better moments og Svalbard villmarksenter. Men han ønsker også en dialog med reiselivet for å komme til enighet om hva slags midlertidige installasjoner som det bør åpnes for i framtiden. FOTO: Geir Barstein

– Ikke i tråd med målsettingene

Miljøvernsjef Knut Fossum står fast på avslagene, men åpner for diskusjon med reiselivet om framtidige retningslinjer.

Miljøvernsjefen mener han har dekning i lovverket for å avslå midlertidig utsetting av både grillhytte og glassfiber-hytte. Knut Fossum viser til Svalbardmiljøloven og Sysselmannens strategidokument for turisme og friluftsliv. I siste dokument står følgende om meiehytter og andre midlertidige innretninger i reiselivet:

«For at slike tiltak ikke skal komme i konflikt med overordnede målsettinger og reguleringer, vil det være en grense for størrelsen på installasjoner, plasseringen, hvor lenge de kan stå og det totale antall ganger i bruk i løpet av en sesong. En utvikling hvor slike hytter eller lignende installasjoner, som ikke har en tradisjonell tilhørighet på Svalbard, blir et vanlig syn i terrenget, vil ikke være i tråd med målsettingen om bevaring av områdets særegne villmarkskarakter og hensynet til lokal kultur».

Hva angår glassfiberhyttene som Svalbard villmarksenter ønsker å sette ut, er det ifølge Fossum ikke trafikken som er problematisk.

«Glassfiberhyttene skal plasseres i det store scooterfire området, og transport av gjester skal skje med hundespann. I dette området er det egne regler for motorferdsel. Øvrig regelverk i Svalbardmiljøloven gjelder tilsvarende her som for andre områder. Vi legger derfor til grunn at det også her er landskapsvirkning og påvirkning på villmarkspreget som skal legges til grunn ved vurdering av søknader om midlertidige installasjoner, og ikke hvordan adkkomsten til installasjonene skjer».

Miljøvernsjefen understreker til slutt at det er ønskelig med dialog med reiselivet.

«Vi har fått flere saker som gjelder midlertidige installasjoner, og vi regner med at det vil komme enda flere. Vi utelukker ikke utplassering av slike innretninger, men vi ser nå et klart behov for å avklare hvordan dette best bør skje både når det gjelder omfang, utforming og plassering», skriver miljøvernsjef Knut Fossum.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!