Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Ikke i tråd med målsettingene

Miljøvernsjef Knut Fossum hos Sysselmannen mener han har dekning for å avslå søknadene til Better moments og Svalbard villmarksenter. Men han ønsker også en dialog med reiselivet for å komme til enighet om hva slags midlertidige installasjoner som det bør åpnes for i framtiden. FOTO: Geir Barstein

– Ikke i tråd med målsettingene

Miljøvernsjef Knut Fossum står fast på avslagene, men åpner for diskusjon med reiselivet om framtidige retningslinjer.

Miljøvernsjefen mener han har dekning i lovverket for å avslå midlertidig utsetting av både grillhytte og glassfiber-hytte. Knut Fossum viser til Svalbardmiljøloven og Sysselmannens strategidokument for turisme og friluftsliv. I siste dokument står følgende om meiehytter og andre midlertidige innretninger i reiselivet:

«For at slike tiltak ikke skal komme i konflikt med overordnede målsettinger og reguleringer, vil det være en grense for størrelsen på installasjoner, plasseringen, hvor lenge de kan stå og det totale antall ganger i bruk i løpet av en sesong. En utvikling hvor slike hytter eller lignende installasjoner, som ikke har en tradisjonell tilhørighet på Svalbard, blir et vanlig syn i terrenget, vil ikke være i tråd med målsettingen om bevaring av områdets særegne villmarkskarakter og hensynet til lokal kultur».

Hva angår glassfiberhyttene som Svalbard villmarksenter ønsker å sette ut, er det ifølge Fossum ikke trafikken som er problematisk.

«Glassfiberhyttene skal plasseres i det store scooterfire området, og transport av gjester skal skje med hundespann. I dette området er det egne regler for motorferdsel. Øvrig regelverk i Svalbardmiljøloven gjelder tilsvarende her som for andre områder. Vi legger derfor til grunn at det også her er landskapsvirkning og påvirkning på villmarkspreget som skal legges til grunn ved vurdering av søknader om midlertidige installasjoner, og ikke hvordan adkkomsten til installasjonene skjer».

Miljøvernsjefen understreker til slutt at det er ønskelig med dialog med reiselivet.

«Vi har fått flere saker som gjelder midlertidige installasjoner, og vi regner med at det vil komme enda flere. Vi utelukker ikke utplassering av slike innretninger, men vi ser nå et klart behov for å avklare hvordan dette best bør skje både når det gjelder omfang, utforming og plassering», skriver miljøvernsjef Knut Fossum.

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Lang kamp for lærlingplass

I januar var Vårin Storø fortvilet over ikke å få lærlingplass i Longyearbyen. Nå jubler 18-åringen etter at Svalbard Hotell har tatt grep.

Onsdagsfly fra oktober

Fra 19. oktober starter SAS opp kveldsfly på onsdager.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!