Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ikke disse heller

Miljøvernavdelinga hos Sysselmannen vil ikke la Svalbard Villmarksenter bruke disse to «iglooene« i felt,, selv om de blir fjernet etter at vintersesongen er avsluttet. FOTO: Christopher Engås

Ikke disse heller

Selv om det dreier seg om «ønsket trafikk», er trafikken uønsket.

Svalbard Villmarksenter AS (SVS) driver med såkalt økoturisme, det vil si guidede turer med hundeslede. Selskapet har søkt om å få sette ut to små konstruksjoner i glassfiber kalt iglooer med ei gulvflate på sju kvadratmeter. Som Better moments skal de små husene brukes som rasteplasser under sesongen, og tas inn igjen når vintersesongen er over.

Visuell påvirkning

Men miljøvernavdelinga hos Sysselmannen har avslått søknaden, og SVS har klaget på dette. I klagen viser Karl Våtvik til flere lovtekster som tilsier at det skal legges til rette for økoturisme.

«Svalbard, med sin unike, men sårbare natur, burde og skal gå i bresjen for ikke-motorisert ferdsel i henhold til Miljøvernloven på Svalbard og stortingsmelding nr. 22/2008-2009», skriver han.

Avslaget på søknaden til SVS er begrunnet i visuell påvirkning av naturen samt trafikken som genereres av slike camper. Våtvik bemerker i klagen at trafikken som Sysselmannen mener er skadelig, er ønsket type trafikk i stortingsmeldingen, fordi det dreier seg om ferdsel med hundespann.

Trenger avklaring

Men selv om trafikken er ønsket type trafikk, er det ikke greit å ha midlertidige rasteplasser for denne trafikken i form av små glassfiberhytter.

«Utforming, farge og materialvalg medfører at glassfiberhyttene vil framstå som fremmedelement i landskapet. Glassfiberhyttene er ikke utformet som noe tradisjonelt byggverk på Svalbard, men en konstruksjon mange vil forbinde med urbane strøk», skriver miljøvernavdelinga i sitt avslag.

Som i avslaget til Better moments, medgir Sysselmannen at det er et behov for en «nærmere avklaring av hvilken type midlertidige innretninger som besti «ivaretar hensynet til villmarkspreg og landskap».

Men inntil det er gjort, er altså svaret blankt nei.

Svalbardposten forsøkte å få tilsvar fra miljøvernsjef Knut Fossum hele onsdag før avisa gikk til trykk. Dessverre lyktes vi ikke med det. Blant de spørsmålene vi ønsker svar på er hvem det er som bestemmer hva et Svalbard-preg er, og om dette er påkrevd i loven for midlertidige installasjoner i felt.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Fant mulig hvalfangerkvinne

Et av de tre skjelettene som ble hentet ut fra Likneset i sommer, kan være av en kvinne.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!