Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Her skal det bygges

Slik foreslår Store Norske at området øst for Svalbard Snøscooterutleie skal bebygges. De blå bygningene er foreslåtte nybygg, mens de grå er lokalene til Svalbard Snøscooterutleie og andre firmaer på Sjøskrenten. Planen er laget av Multiconsult. FOTO: Multiconsult

Her skal det bygges

Store Norske ønsker å gjøre klart området øst for Svalbard Snøscooterutleie for næringsbygg.

Tekst:

Publisert:

I flere år har det vært snakk om at området øst for Svalbard Snøscooterutleie (SSU) skal planeres og gjøres klart for næringsbebyggelse. Alt i 2011 vedtok politikerne i daværende Miljø- og næringsutvalget å legge planen for Sjøskrenten øst ut på høring. Da arbeidet startet, gikk grunneier Store Norske ut for å høre hvem som kunne være interessert i en tomt der.

– Da var det liten interesse, men nå har aktører meldt seg, sier eiendomsforvalter Per Christian Frøislie i Store Norske.

Selskapet ønsker å høre om flere kan være interessert i å etablere seg på Sjøskrenten.

– Når vi vet hva behovet er, kan vi gjøre justeringer, sier Frøislie.

Mindre næringsbygg
Nå er det endelige planfors­laget for området klart. Etter innspillene som kom inn under høringsrunden, blant annet om grunnforurensing og våtmarksområder, har Store Norske valgt å redusere planområdet. Opprinnelig strakte det seg fra strandområdet på nedsiden av avfallsanlegget til sletta øst for SSU. Nå er det meste av strandsonen tatt ut av planen, og bare området øst for SSU står igjen.

Der foreslår grunneier Store Norske at det settes opp mindre næringsbygg i tre plan langs Vei 400 mot Gruve 7, og i to plan langs Vei 401. Totalt blir det da et samlet byggareal på 10.500 kvadratmeter.

Før det kan bygges på området, må det gjøres større arbeider med å fylle ut.

– Skal Store Norske betale for fylling og tilrettelegging?

– Det er ikke avklart. Om vi gjør det, vil det bli en innfestingsavgift til de som fester der. Det er ikke noen vits i å tilrettelegge arealer om ingen ønsker det, sier Frøislie.

Overnatting, ikke bolig
Området er regulert til næringsformål, og kombinert næring og bolig.

– I planen har vi sagt at 20 prosent av arealet kan brukes til overnatting, men ikke bolig. Dermed blir det mindre muligheter for bolig enn på Sjøskrenten ellers. Vi ønsker at man har boligområdene som de er, og at det blir mer rene næringsområder, sier Frøislie.

I tillegg blir det regulert for bensinstasjon på området, siden LNS Spitsbergen har en bensinpumpe stående ved SSU i dag.

I dag går en av hovedtraseene for snøskuter ut av Longyearbyen ned fra SSU og inn Advent­dalen. Ifølge Store Norske kan skutertraseen videreføres selv om det bygges ut.

Mye fugl
En av de som er mest kritiske til utbyggingsplanene er Longyearbyen feltbiologiske forening. I en høringsuttalelse skriver de at dette et av de viktigste områdene for våtmarksfugl på Svalbard. De anbefaler at planene med å fylle ut Adventdalsdeltaet ikke blir gjennomført.

Sysselmannen ba Store Norske kartlegge sjeldne arter og naturtyper. Norsk institutt for naturforskning (Nina) har sett på hvilke konsekvenser en utbygging kan få for dyrelivet.

De skriver at det er viktig at utfyllingsområdet ikke berører strandvollen som beskytter utløpet til Gruvedalselva, og foreslår flere tiltak. Frøislie sier Store Norske ikke kommer til å innarbeide dem i planen.

– Tiltakene kommer nå utenfor planområdet. Vi utvider ikke planen for å regulere for fugletiltak, sier han.

Han legger til at de største fugleområdene vil ligge utenfor planområdet.

– Utfyllingen vil kanskje til og med bedre området for fugl, sier eiendomsforvalteren.

Planen er nå levert til Longyearbyen lokalstyre (LL).

– Den skal opp til politisk behandling over nyttår, sier seniorrådgiver Astrid Meek i LL.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter ras i skiløypa i dag tidlig. I ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Fredagens ordinære postfly har landet, men ekstraflyet er innstilt. Posten prøver på nytt lørdag.

Pakker ut høydepunktene

Nordnorsk Kunstmuseum til Longyearbyen med noen av sine største verker.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!