Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Her kommer turisthyttene

 

Her kommer turisthyttene

Sysselmannen tillater turisthytter i Adolfbukta, Brentskardet og Slettvika.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

I begynnelsen av denne uka sendte Sysselmannen brev til alle selskapene som har søkt om å få etablere turisthytte på Svalbard. Halvparten av de seks omsøkte hyttene har nå fått klarsignal.
– Det ble en enkel avgjørelse. Det kom ganske entydig fram i høringsuttalelsene til konsekvensutredningen at hyttene i Diabas-området vil komme mest i konflikt med dyreliv, flora, landskap og annen virksomhet, og få store negative konsekvenser. Det viser at konsekvensutredningen var nyttig, sier miljøvernsjef hos Sysselmannen, Rune Bergstrøm.
Les hele brevet her!

Mye brukte løyper
Dermed får verken Poli Arctici, Svalbard Snøscooterutleie eller Svalbard Wildlife Service bygge turisthytte der de ønsket, i området mellom Diabas og Elvesletta.
Spitsbergen Tours, med Andreas Umbreit i spissen, får sammen med Spitsbergen Experience ved Anton og Priitta Trøen, etablere en hytte i Adolfbukta. Videre får Spitsbergen Travel sette opp en hytte i Brentskardet, og Johan Sletten i Svalbard Reiser får bruke sin private hytte til turistvirksomhet i Slettvika rett vest for Svea.
– Fordelen med alle hyttene vi tillater er at de ligger i tilknytning til skuterløyper som allerede er mye brukt, sier Bergstrøm.

Snømangel
Ifølge brevet fra Sysselmannen er det ingen eller få negative konsekvenser knyttet til de tre hytteprosjektene som får tillatelse.
«De nevnte prosjektene – slik bruken er planlagt – kommer ikke i konflikt med dyreliv, landskap og andre interesser, og det er lite sannsynlig at de vil medføre store endringer i ferdselsmønsteret eller at nye områder tas i bruk. Når det gjelder søknadene fra Poli Arctici, Svalbard Snøscooterutleie og Svalbard Wildlife Service har prosessen vist at det er grunn til å tro at konsekvensene for dyre- og fugleliv og annen bruk er til dels betydelige, og i alle fall mer omfattende enn for de øvrige tre prosjektene», skriver Sysselmannen.
Det trekkes blant annet fram faren for forstyrrelse av gjess, fjellrev, fuglefjell, slitasje på vegetasjonen, dårlige snøforhold og mulighet for endringer i ferdelsmønsteret.

Skal overvåkes
Selskapene som har fått tillatelse kan nå starte opp og må i tillegg lage et program der de overvåker hva som blir effekten av hyttene.
– Vi skal teste ut hva hyttene fører med seg av slitasje, om det blir økt ferdsel og eventuelt om ferdselsmønsteret endrer seg, sier Bergstrøm.
Han mener de tre hyttekonseptene er veldig forskjellige. Umbreit og Trøen skal ha skiturer, hundeturer og fotturer ut fra hytta. Også Spitsbergen Travel sin hytte skal det gås skiturer fra, men de har ikke lagt opp til sommerturer.

Lokal forankring
Hytta i Slettvika skal brukes mer til tradisjonell skuterkjøring med overnatting.
– Vi er klar over at den hytta har vært brukt noe til slik virksomhet tidligere, men nå får den en formell godkjenning, sier Bergstrøm.
Det er en forutsetning at det er lokale turoperatører som driver hyttene, som ikke kan brukes til annet formål eller gjøres om til privathytter.
– Hvis virksomheten opphører, må hytta fjernes. Vi kan også legge begrensninger for hva bedriftene driver med og i ytterste fall stoppe dem dersom virksomheten får store negative konsekvenser, sier Bergstrøm.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!