Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Her kommer 100 nye boliger

Nye hus: Slik ser LPO Arkitekter for seg at byens nye bolighus i Gruvedalen skal ligge. Lysegrå bygninger er forslag til plassering av de nye feltene, mens de mørkegrå bygningene står i dalen i dag. Øverst er området sett fra nord, på den nederste illustrasjonen fra vest. FOTO: Illustrasjoner: LPO ARKITEKTER

Her kommer 100 nye boliger

Snart kan det bygges flere familieboliger og leiligheter i Gruvedalen. Parkering av biler og skutere skal skje under husene.

Tekst:

Publisert:

Store Norske har laget forslag til ny delplan for Gruvedalen. Der blir det plass til nye boliger både for dem selv og andre.

– Det er behov for utvikling av nye boligområder i Longyearbyen. Vi ønsker å være en aktiv grunneier som først og fremst vil dekke det generelle samfunnsmessige behovet i Longyearbyen, men også Store Norskes egne behov, sier eiendoms- og forvaltningssjef Sveinung Lystrup Thesen.


Rettferdig fordeling

Store Norske varslet i forrige uke at de på grunn av røde tall må nedbemanne.

– Hvor mange boliger trenger dere selv og hvor mye kan bygges ut av andre?

– Det har vi ikke tatt stilling til. Dette er avhengig av flere ting, blant annet selskapets overordnede strategi og økonomiske handlingsrom. Generelt ønsker vi å tilby våre ansatte attraktive boliger. Det er en del av vårt samfunnsansvar å ha størst mulig tilstedeværelse. Attraktive boliger er viktig med tanke på dette, sier Thesen.

Han forteller at utbygging av noen av feltene også kan være aktuelt som et forretningsområde for Store Norske, men legger til at det er viktig for selskapet å ha en åpen og rettferdig prosess rundt de tomtene som blir utlyst.

Hvem som skal bygge ut de ulike feltene vil bli neste steg i prosessen, når delplanen er vedtatt, ifølge Thesen.


Kan åpne for private

I september i fjor uttalte daværende leder Berit Fossland i Svalbard Næringsforening at mange av medlemmene har store problemer med å rekruttere ansatte på grunn av det trange boligmarkedet.

Hun etterlyste et privat boligfelt.

– Det er mange som vil bygge egen bolig, om det blir lagt til rette for det. Det burde være gjennomførbart, og der kan man tenke langsiktig, sa hun.

I planforslaget blir det ene boligfeltet omtalt som egnet for selvbygging. Det er imidlertid ikke sikkert at det vil bli slik.

– Vi holder alle mulighetene åpne. Vi er forpliktet til å forvalte vårt grunneieransvar på en rettferdig måte, sier Thesen.

Han håper utbyggingen av Gruvedalen kan starte neste år, men legger til at utbygging i regi av Store Norske må ses i sammenheng med den overordnede situasjonen i selskapet.


Fortetter først

Delplanen er laget av LPO Arkitekter og gjelder for Gruvedalen helt øst til vanntårnet.

– Vi har sett på mulighetene for å utnytte ledige tomter i områder som er regulert for boligbygging. For å utnytte eksisterende veisystemer og infrastruktur, mener vi det er lurt å bygge ut i det eksisterende boligfeltet i Gruvedalen, før det bygges andre steder, sier arkitekt Arvid R. Ruud.

Et område øst for boligområdet Store Norske nå har fått utarbeidet delplan til, er også regulert til boligbygging. Det blir imidlertid ikke laget noen delplan for dette nå.


Flere størrelser

Delplanen legger opp til at det kan bygges boliger i ulike størrelser. Både mindre leiligheter og store familieboliger.

– Om vi gjennomfører planen slik vi har den nå, blir det plass til rundt 100 nye boliger. Men det er rom for å bygge forskjellige typer boliger i de forskjellige feltene for å få en variasjon av størrelser. Det for å unngå at det blir slik det har vært nå, at delplanen setter krav til at det skal bygges store leiligheter, mens det er behov for små, sier Ruud.


Parkering under hus

Delplanen legger opp til at biler og snøskutere skal parkeres under husene.

– Her står alle hus på stolper, og det er store volumer under husene, særlig der det er skrått terreng. Det skal lite til for å få utnyttet det arealet på en bedre måte, og ikke bruke verdifull byggegrunn til skuterlagring, billagring og annet skrot, sier Ruud.

Selv om kjellerne blir kalde garasjer, kan peling brukes som fundamenteringsmåte.

– Det skal kunne bygges på samme måte som i dag, men i skrått terreng ser man allerede at det siger litt. Kanskje bør man strekke seg litt ekstra for å få vellykka resultater. Det vil variere fra tomt til tomt, sier arkitekten.


Som for biler

I dag må snøskutere parkeres ti meter fra boliger på grunn av brannfaren.

I forbindelse med delplanen har Store Norske fått utarbeidet en brannteknisk risikovurdering for skuterparkering under hus.

Sweco har skrevet rapporten, og konkluderer med at det ikke vil være større risiko å parkere snøskutere enn biler under husene.

Videre viser de til krav i Byggteknisk forskrift til sikring mot brann, og at de har valgt å skjerpe noen av kravene for å ta høyde for de store vindkreftene i området.

Brannsjef Jan Olav Sæter har ikke satt seg inn i rapporten ennå.

– Vi vil se på det og eventuelt komme med innspill, om det er behov for det, sier han.


På høring

Delplanen ble behandlet av Miljø- og næringsutvalget i april. De godkjente hovedtrekkene i planen, men krever at det utarbeides mer utfyllende bestemmelser om hvordan bygningene skal utformes.

Utvalget ønsker også at det hentes inn opplysninger om kapasitet på strøm og fjernvarme i området, før delplanen sendes ut på høring. Det skal også legges til rette for skolebuss.

Det reviderte planforslaget skal legges fram for utvalget på nytt, så skal det avgjøre om forslaget sendes ut på høring.

Nøkkelord

Se bildet større

Lager delplan: Store Norske og eiendoms- og forvaltningssjef Sveinung Lystrup Thesen. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!