Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Her kan det komme nytt avfallsanlegg

Nye fyllinger: De røde ringene viser mulig ny plassering for avfallsanlegget. Den grønne firkanten viser nytt slaggdeponi som er vedtatt bygd i nærheten av skytebanen. FOTO: Kart: Norsk Polarinstitutt/Christian Nicolai Bjørke

Her kan det komme nytt avfallsanlegg

Søppelet ditt kan være med og varme opp Longyearbyen.

Tekst:

Publisert:

Dagens anlegg er bygd med tanke på at mesteparten av avfallet skulle fraktes ut til deponiet i Adventdalen, og er ikke tilpasset dagens løsning der man kverner, presser, pakker og mellomlagrer avfallet. For at anlegget skal komme à jour, må det utvides med 500 kvadratmeter, med en prislapp på rundt 10 millioner.

Marginalt lønnsomt
En rapport fra konsulentselskapet Asplan Viak trekker opp andre, mulige løsninger (kostnadsramme i parentes):

• Bygge et forbrenningsanlegg som kan produsere fjernvarme i nærheten av der avfallsanlegget ligger i dag (44 millioner)
• Flytte avfallsanlegget ­(51 millioner)
• Bygge et forbrenningsanlegg ved energiverket og flytte avfallsverket (84 millioner)

Varmeproduksjon fra et forbrenningsanlegg vil være 4,8 GWh per år, og det vil være mulig å utnytte varmen i 6-8 måneder i året.
Asplan Viak slår fast at den eneste lønnsomme løsningen (om enn marginalt lønnsomt) er et forbrenningsanlegg med fjernvarmetilkobling der avfallsanlegget ligger i dag. Alternativet vil koste minst 44 millioner kroner, men tallene er usikre og kan i verste fall komme opp i 58 millioner kroner.

Måketrussel
Hvis valget ikke faller på et forbrenningsanlegg, må det eksisterende avfallsanlegget utvides eller flyttes. Konsulentselskapet mener at Hotellneset er mest egnet (se kart), og skriver at dette også kan frigjøre den sjø- og sentrumsnære tomta, noe som kan bety ekstrainntekter.

To av alternativene ligger nært rullebanen til Svalbard lufthavn. Dette kan utgjøre en risiko, heter det i rapporten, siden avfall kan trekke til seg måker som igjen kan komme inn i flymotoren og forårsake en ulykke.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!