Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Her er vinnerne og taperne

VINNER: Bestanden av kortnebbgås (bildet) og slektningen hvitkinngås øker kraftig på Svalbard. I 1965 var bestanden på 15.000 individer. Nå ligger den på rundt 80.000. Ifølge Norsk Polarinstitutt er det kombinasjonen av beskyttende forvaltning, intensivert jordbrukspraksis i Europa og et varmere klima som har ført til en økning her av gås her nord. Foreløpig er det ingen forvaltningsplan for gjess, men det er en plan på trappene som blant annet vil legge til rette for mer jakt for å få kontroll med bestanden. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Svalbards dyreliv står på terskelen til et nytt klima:

Her er vinnerne og taperne

Kortnebbgåsa brer om seg som aldri før på Svalbard. Samtidig er bestanden av polarlomvi halvert på 20 år.

Det typiske er at de arter som er arktiske og dermed perfekt tilpasset arktiske forhold, vil måtte vike for de artene som har et mer sørlig utbredelsestyngdepunkt, sier seniorrådgiver Ellen Øseth ved Norsk Polarinstitutt (NP).

Nylig ga NPs Miljøovervåkning for Svalbard og Jan Mayen (Mosj) ut to rapporter om tilstanden for Svalbards natur og dyreliv – både på land og i vann.

Hovedbudskapet er at Svalbard står på terskelen til et nytt klima som vil medføre dramatiske endringer for dyrelivet. I år 2100 vil Svalbard ha samme vekstsesong som København i dag.

Bildene i denne artikkelen viser hvilke arter som vil tjene på disse endringene, og hvilke som vil tape på det. Artene som er nevnt i artikkelen inngår i overvåkningsprogrammet til Mosj. Det betyr at lista ikke er uttømmende.

Men det handler ikke kun om klimaendringer:

– Naturen er ikke så enkel at dette er den hele og fulle sannheten. Artene er også knyttet til hverandre i ulike relasjoner, for eksempel i konkurranse om habitater eller at noen arter blir mat for andre i søken etter mat, sier seniorrådgiver Øseth.

Nøkkelord

Se bildet større

TAPER: Polarlomvi er listet som «nær truet» i rødlista og populasjonen på Svalbard trues av kvasiekstinksjon (mer enn 90 prosent reduksjon de neste 50 årene). Nyere analyser viser til at store klimadrevne endringer i økosystemet ved overvintringsområdene kan være årsaken til nedgangen. FOTO: Birger Amundsen

Se bildet større

VINNER: Populasjonen av steinkobbe kan komme til å øke som følge av et varmere klima. FOTO: Geir Wing Gabrielsen/Norsk Polarinstitutt

Se bildet større

VINNER: Silda kan i sette kursen inn i det nordlige Barentshavet som følge av varmere hav. FOTO: Fredrik Broms/Norsk Polarinstitutt

Se bildet større

VINNER: Lodda kan i sette kursen inn i det nordlige Barentshavet som følge av varmere hav. FOTO: Fredrik Broms/Norsk Polarinstitutt

Se bildet større

TAPER: Ringselen er sterkt knyttet til is, og vil derfor påvirkes negativt av et varmere klima med mindre havis. FOTO: Bjørn Frantzen/Norsk Polarinstitutt

Se bildet større

TAPER: Klappmyss er listet som truet på rødlista. Økt predasjon fra isbjørn og klimaendringer legges til grunn for nedgangen. FOTO: Kit Kovacs og Christian Lydersen/Norsk Polarinstitutt

Se bildet større

TAPER: Isbjørnens nødvendige habitat – havis – forsvinner med et varmere klima. Dette medfører utfordringer både for søk etter næring og for vandringer til hiområder. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Fant mulig hvalfangerkvinne

Et av de tre skjelettene som ble hentet ut fra Likneset i sommer, kan være av en kvinne.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!