Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Har fjernet «diskolysene»

Klatretårnet i Longyearbyen barnehage hadde blinkende lys hele døgnet. Etter innspill fra innbyggerundersøkelsen, er lysene nå slokket. FOTO: Christopher Engås

Har fjernet «diskolysene»

Innbyggerundersøkelsen i Longyearbyen er utført. Den første direkte konsekvensen var slokking av lysene i klatretårnet i Longyearbyen barnehage.

– Enkelte av svarene i innbyggerundersøkelsen har gjort oss oppmerksomme på ting vi ellers ikke ville vært klar over, sier administrasjonssjef Lars Ole Saugnes i Longyearbyen lokalstyre (LL).

Han trekker fram lysene i klatretårnet i Longyearbyen barnehage som et eksempel.

– I en av besvarelsene bemerket noen at det var unødvendig sløsing med strøm at klatretårnet i Longyearbyen barnehage hadde «diskolys» på døgnet rundt. Jeg kan ikke annet enn si meg enig i det, og jeg har nå gitt beskjed om at de skal slukkes, sier Saugnes.

22 prosent

I høst fikk alle husstander i Longyearbyen innbygger­undersøkelsen, som de har kunnet besvare på nett eller på papir. Etter leveringsfristens utløp er det klart at 22 prosent av husstandene har svart på undersøkelsen. Det vil si at 257 av 1.193 husstander har svart.

Seniorrådgiver Turid Telebond i LL er passelig fornøyd med responsen.

– Jeg skulle gjerne hatt flere svar, men det vi fikk inn representerer nesten 600 personer, og det er 30 prosent av innbyggerne. Undersøkelsen er god nok til at vi kan trekke slutninger fra den, sier hun.

Alle typer husstander har svart, og LL mener spredningen er akseptabel. 85 prosent av besvarelsen er fra folk født i Norge, mens ti prosent av svarene kommer fra borgere av ikke-nordiske land. Det er ellers klart at det er de som har bodd mer enn fem år i Longyearbyen som har vært flinkest til å svare.

Bedre enn fastlandet

24 kommuner på fastlandet har utført den samme undersøkelsen, men i Longyearbyen er noen spørsmål skiftet ut for å få den til å passe med samfunnet her. Bearbeidingen av svarene er ikke ferdig ennå, men administrasjonssjef Saugnes kan allerede dra enkelte konklusjoner.

– Når det gjelder inntrykket folk generelt har av tjenestetilbudet i Longyearbyen, så ligger det over snittet i de kommunene som har utført undersøkelsen på fastlandet. Det generelle inntrykket rangeres på en skala fra 1 til 6, og her scorer vi 4,5. Gjennomsnittet nede er 4,2, sier Saugnes.

Kultur og vei

Administrasjonssjefen ønsker å rose folk som har lagt til egne kommentarer i undersøkelsen, og viser til at de nevte lysene i barnehagen kom i et slikt kommentarfelt. Kommentarene er kommet på flere språk, og fordeler seg jevnt mellom det som folk mener LL har lykkes med, som man ikke har lykkes med, og forslag til forbedringer.

– Vi har 70 kommentarer på hva vi har lykkes med, 95 kommentarer på det folk mener vi ikke har lykkes med, og 93 forslag til forbedringer, sier Saugnes.

– Er det noe som utmerker seg?

– Folk er jevnt over misfornøyd med trafikkløsninger, som lite gangveier. En del klager også på kvaliteten på drikkevannet. Men mange er også fornøyd med eksempelvis kulturtilbudet. Vi har også fått en del ros for søppelamnestiene som vi har gjennomført, sier Saugnes.

Blir konkret sak

Turid Telebond arbeider med å sammenfatte svarene og gjøre dem oversiktlig. Hun skal lage en rapport som skal presenteres for politikerne i midten av januar. Saugnes mener undersøkelsen vil bli et viktig styringsdokumentfor administrasjonen og de folkevalgte i Longyearbyen inn i årene som kommer.

– Dette er innbyggernes mulighet til å påvirke budsjettet for 2016 direkte. Vi må ha kunnskaper om hva innbyggerne mener er viktig for dem, og det igjen gir oss kunnskap om samfunnet vi lever i. Disse faktorene er med på å gi administrasjon og politikere et riktig beslutningsgrunnlag for framtiden, sier han.

Nøkkelord

Se bildet større

Lars Ole Saugnes og Turid Telebond er fornøyd med innbyggerundersøkelsen, selv om de gjerne skulle hatt flere svar. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Mørketiden er inne

Nå har sola tatt farvel med Longyearbyen, og kommer ikke over horisonten før 16. februar.

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!