Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Har 19 måneder på seg

Wenche Ravlo og Store Norske har i praksis 19 måneder på seg til å lykkes i kullmarkedet. FOTO: Eirik Palm

Har 19 måneder på seg

Utviklingen de kommende 19 månedene vil avgjøre om det blir fortsatt kulldrift. Regjeringen forbereder Stortinget på at det kan bli en brå slutt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.05.2015 kl 08:37

Tirsdag, i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, la regjeringen fram Stortingsproposisjon 118 S, om kriselånet til Store Norske. Her foreslår regjeringen å betale 295 millioner kroner for eiendommer og infrastruktur som staten kjøper av Store Norske. Dermed øker statens eierandel i Store Norske til 100 prosent.


Stiv rente

I tillegg får kullselskapet et lån på 205 millioner kroner. Rentenivået ligger på 12,45 og 17,45 prosent, og årsaken er den store risikoen.

Det er konsulentselskapet Deloitte som har vurdert de forretningsmessige problemstillingene knyttet til søknaden om kriselån. I vurderingen peker selskapet på at det er nødvendig med ny oppfaring i den nye Lunckefjellgruva for å sikre drift etter 2016, men at dette er avhengig av en betydelig oppgang i kullprisene. Risikoen må gjenspeiles i rentenivået, er rådet.

Administrerende direktør Wenche Ravlo i Store Norske støtter vurderingen.

– Det er et høyrisikolån og at det er stor sannsynlighet for at hele beløpet kan gå tapt. Da skal det prissettes deretter. Staten kan ikke gjøre noen forskjell, det kan bli sett på som subsidiering, sier hun.


Fare for avvikling
Risikoen ligger i at Store Norske er avhengig av høyere kullpriser for å kunne gjenoppta oppfaringen i Lunckefjell. For å spare penger og ha mulighet til omstilling ble det i fjor bestemt å stanse videre oppfaring i gruva, men i 2016 er selskapet avhengig av kull herfra for å ha noe å drive på. For å unngå opphold må oppfaringen starte høsten 2015. «En eventuell oppfaring i Lunckefjell er nødvendig for å kunne drive videre etter 2016 og vil kreve betydelig økt kullpris for å kunne iverksettes i 2015 og en enda større økning i 2016 – ettersom SNSG da pådrar seg en ekstra periode med oppfaring uten produksjon», skriver Deloitte i redegjørelsen til Nærings- og fiskeridepartementet.

Konsulentselskapet slår videre fast at konkurs eller styrt avvikling av Store Norske Spitsbergen Grubekompani, datterselskapet til Store Norske Spitsbergen Kulkompani, kan bli utfallet.

Regjeringen tar dette videre til Stortinget:

«Dersom markedsforholdene ikke bedrer seg, er det stor risiko for at kullvirksomheten i SNSG innen utgangen av 2016 må avvikles», heter det i stortingsproposisjonen.


Verre
Problemet til Store Norske er at selskapet etter tidenes kuttrunde hvor om lag 100 ansatte måtte gå, har rigget seg til en kullpris på 75 dollar tonnet. Dagens pris er 15 dollar under det.

I forslaget peker også regjeringen på dette, og skriver at mulig drift utover 2016 er avhengig av bedre markedsforhold, og at kullselskapet lykkes med omstruktureringen og å finne nye markeder for spesialisert høykvalitetskull til metallurgisk industri.

Regjeringen slår fast at fremtidsutsiktene for kullvirksomhet på Svalbard er usikre, at den vil vurdere hvordan staten kan bidra til omstilling for svalbardsamfunnet, og viser videre til den bebudede stortingsmeldingen om Svalbard.

Flere parter har vært involvert i vurderingen av det statseide kullselskapet etter at styret i januar ba om kriselån på 450 millioner kroner. 400 til videre drift og 50 til utvikling av nye forretningsmodeller gjennom Store Norske Utvikling (SNU). Konklusjonen etter gjennomgangen er at kapitalbehovet er enda større. Det er bakgrunnen for at Nærings- og fiskeridepartementet vil tilføre en halv milliard kroner. Departementet tar ikke stilling til søknaden om 50 millioner kroner til SNU.

– Forslaget bidrar til å løse en vanskelig situasjon for selskapet. Samtidig får staten eierskap til viktige eiendommer. Det er viktig å opprettholde både næringsaktivitet og bosetting på Svalbard. Gruvedriften til Store Norske er et bidrag til dette, uttaler Mæland (H).


– Intet nytt
Det betyr at Wenche Ravlo er nødt til å lykkes. Både Ravlo og klubbleder Arild Olsen i Store Norske understreker at innholdet i forslaget til Stortinget ikke avviker fra det partene ble enige under forhandlingene, som ble avsluttet i april.

– Dette er helt i tråd med det vi har snakket om hele tiden, men nå står det i proposisjonen. Det er målet som vi må legge alle krefter inn for å nå, sier Ravlo.
– Føler du deg komfortabel med situasjonen?

– Det finnes ingenting som er komfortabelt i situasjonen som er nå, og jobben vår er å gjøre det vi kan, sier Ravlo som er fornøyd med avtalen.

– Det er en god løsning ut fra den situasjonen vi er oppe i, og det har vært tøffe forhandlinger. Nå vet vi hvordan vi skal reagere, og vi har oppnådd en bra løsning, sier hun.

– Vi har jo tatt ned kostnadene, og selskapet viser evne til å overleve, så det har jeg tro på. Men det kommer selvsagt mye an på dette som går på premiumkvaliteter og at vi får realisert dette, sier Olsen og viser til arbeidet med foredling av kullet for å oppnå høyere pris. Det er først og fremst her forskjellen mellom 60 og 75 dollar kan utjevnes.

– Jeg opplever at det fortsatt er vilje til at selskapet skal overleve, men det er klart at folk er urolige, framholder han og legger til om departementets advarsel om avvikling:

– Det er faktisk bare en ytterligere presisering av det vi har sagt hele tiden, at jobben på langt nær er gjort.


Utfordringene ikke over
Heller ikke lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap) venter at utfordringene er over, og sier dette understreker poenget hennes etter pressekonferansen i slutten av april.
– Et vedtak kan ikke endre en markedssituasjon, sier Kristoffersen, som er glad for at arbeidet med ny næringsplan for en framtidig næringsstruktur i Longyearbyen er gjort og at prosessen er i gang.

– Det er kort tid til 2016?

– Det som er viktig for meg er at arbeidet vårt verdsettes og at lokalsamfunnet står i førersetet for de endringene som kan komme enda raskere.

– Vi har jobbet i forhold til en slik potensiell problemstilling hele veien. Vi er forberedt men vi er nødt til ytterligere å intensivere arbeidet, sier Kristoffersen.

Se bildet større

Næringsminister Monica Mæland (H) forbereder Stortinget på at det kan bli en brå slutt på kullproduksjonen på Svalbard. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Regjeringen forbereder Stortinget om at det kan bli styrt avviking av Store Norske Spitsbergen Grubekompani dersom ikke markedet bedrer seg innen utgangen av 2016. Her fra Svea Nord, som snart er tømt for kull. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

 
En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!