Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Gode levekår på Svalbard

Ved inngangen til fjoråret bodde det om lag 2.570 personer totalt på Svalbard. Noe over 2.000 av disse holder til i Longyearbyen. FOTO: Birger Amundsen

Gode levekår på Svalbard

Longyearbyen er fortsatt et samfunn med overvekt av menn. Så godt som samtlige er i arbeid, og de tjener godt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.06.2010 kl 08:00

Statistisk sentralbyrå gjennomførte i fjor høst en levekårsundersøkelse i Longyearbyen hvor 372 personer over 16 år deltok. Av disse var nærmere 60 prosent menn. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for ti år siden.

Siden da er kjønnsfordelingen for hele Svalbard nokså uendret. I 2000 var det 58 prosent menn og 42 prosent kvinner, i 2010 var andelen menn sunket til 57 prosent.

Mange menn

Befolkningen på Svalbard har aldri kunnet sammenlignes med en gjennomsnittlig befolkning på fastlandet, noe som ikke minst skyldes Store Norskes dominerende stilling, hvor de langt fleste kullarbeiderne er unge menn.

I 2008 var 64 prosent av de sysselsatte i Longyearbyen menn. Innenfor kulldrift og bygg og anlegg var andelen menn mer enn 90 prosent.

Undersøkelsen viser at nærmere halvparten av befolkningen på Svalbard er fra 25 til 44 år, mens 30 prosent på fastlandet er i samme aldersgruppe. Samtidig er kun to prosent av befolkningen på Svalbard over 65 år mot 15 prosent på fastlandet.

Undersøkelsen viser imidlertid at andelen over 65 år er økende, noe som, ifølge rapporten, «kanskje kan tyde på at det er et ønske blant noen om å bli på Svalbard også etter ordinær yrkesaktiv alder».

Skatt

For ti år siden oppga 66 prosent lavt skattenivå som en viktig årsak til at de valgte å flytte til Longyearbyen. Denne andelen er redusert til 55 prosent. I rapporten pekes det på at skattenivået er økt noe de senere årene, og at det kan være årsaken til endringen.

Undersøkelsen viser også at motivet for å bli værende på Svalbard på grunn av den unike naturen øker med utdannings¬nivået:

«Rundt 85 prosent av dem med høyere utdanning oppga dette som årsak, mens det samme er tilfelle for rundt 70 prosent av dem med bare grunnskole eller videregårende skole.»

Unike naturopplevelser er mindre viktig for beboere fra andre land enn Norge.

Bolig

De fleste ønsker ikke å eie bolig i Longyearbyen, og over halvparten oppgir som årsak at de har gratis bolig eller rimelig tjenestebolig. Mange oppgir også at de ikke ønsker å binde kapital i bolig.

Til tross for det er det flere i dag enn for ti år siden som eier egen bolig i Longyearbyen. I dag eier 13 prosent egen bolig, mot fire prosent i 2000. Andelen eiere øker med botiden. Til sammenligning eier 80 prosent egen bolig på fastlandet.

Andelen ansatte med fri tjenestebolig er redusert fra 27 prosent i 2000 til 16 prosent i dag. 40 prosent av dem som jobber innen offentlig forvaltning har fri tjenestebolig, mot to prosent på fastlandet.

Longyearbyen har alltid vært et jobbesamfunn, noe også undersøkelsen viser. Under en lignende undersøkelse på fastlandet for to år siden svarte 45 prosent at det var lett eller svært lett å få endene til å møtes. I Longyearbyen er andelen 70 prosent.

Du kan lese hele undersøkelsen her.

Last ned vedlegg

Levekr_i_2009.pdf

Siste nytt i Nyheter

Husrekke kan bli ekstra sikring

De tretten boenhetene som fremdeles er evakuert kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

 
Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

Informasjonsmøte i kveld

Det blir informasjonsmøte for alle i kulturhuset klokken 20 i kveld. Der vil det bli gitt en statusoppdatering på situasjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!