Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Går til sak mot vernesone

Kystvaktskipet «Bergen» oppbrakte den tyske tråleren «Kiel» ved Hopen 5. september. Årsaken var at tråleren hadde fisket for mye hyse. Rederiet nekter å vedta bøtene, og nå havner saken i retten. FOTO: ANDERS FJELLESTAD

Går til sak mot vernesone

Den omstridte norske fiskevernsonen rundt Svalbard havner nok en gang i rettssystemet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.12.2012 kl 11:19

4. september ble den tyske tråleren «Kiel» oppbrakt av kystvakten utenfor Hopen. Inspektørene avdekket at tråleren hadde fisket for mye hyse, og rederiet Deutsche Fischfang-Union ble ilagt bøter på til sammen 55.000 kroner. Nå har rederiet bestemt seg for ikke å vedta boten og ta saken til det norske rettssystemet. Saken skal opp for Nord-Troms tingrett 20. november.

– Rederiet mener norske myndigheter forskjellsbehandler norske og utenlandske fiskere i fiskevernsonen. Nå vil de ha en prinsippavgjørelse på om Svalbardtraktaten gjelder i sonen eller ikke, sier rederiets forsvarer Hallvard Østgård.


Går til Høyesterett

Styret i Deutsche Fischfang-Union har også besluttet å ta saken videre om de ikke vinner fram i tingretten. Dermed kan fiskevernsonen i prinsippet gå helt til Høyesterett.

– Rederiet anker så langt som det er mulig, og de er innstilte på å gå hele veien. De mener denne saken er så viktig at man ikke kan stoppe i en tingrett, sier Østgård.

Ifølge forsvareren, har Høyesterett hatt en lignende problemstilling oppe til prøve to ganger tidligere, i 1994 og i 2006. Østgård prosederte selv saken i Høyesterett i 2006.

– Begge gangene hoppet Høyesterett over gjerdet på et tidlig tidspunkt. Retten fant ikke bevis på forskjellsbehandling, sier forsvareren.


Omstridt politikk

Fiskevernsonen ved Svalbard ble opprettet i 1977 og strekker seg 200 nautiske mil utenfor territorialfarvannet rundt øygruppa. Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard, men norske myndigheter mener traktaten bare gjelder for land og territorialfarvannet.

Flere land er sterkt uenige i denne tolkningen, og mener den norske fiskevernsonen er i strid med traktaten. For å unngå konflikter, har Norge derfor ført en politikk som om Svalbardtraktaten også har vært gjeldende i fiskevernsonen. De siste årene har imidlertid norske myndigheter ført en mer aktiv forvaltningspolitikk i sonen.

– Personlig mener jeg traktaten også må gjelde i fiskevern­sonen. Jeg er uenig i det offisielle, norske synet, sier forsvareren.


– Konkurransefortrinn

Fisket i vernesonen er kraftig regulert, og skiller mellom norske og utenlandske fiskere. I utgangspunktet er det forbudt å fiske hyse i fiskevernsonen, men forskriften lar norske, russiske og grønlandske fartøy få fiske denne fisken. Fartøy fra EU-land og Færøyene kan maksimalt ha 19 prosent hyse i hvert hal, eller fangst.

– Utenlandske fartøy må derfor gjøre en prøvefangst, og flytte seg og fiske et annet sted dersom de får for mye hyse. Det skaper mye ekstraarbeid og reduserer effektiviteten. Det gir også et konkurransefortrinn for norske, grønlandske og russiske fiskere, påpeker Østgård.

Han mener ordlyden i forskriften viser at norske myndigheter forskjellsbehandler land.

– Derfor regner jeg med at domstolen må ta stilling til og vurdere det. Dette blir en sak som følges med interesse, mener forsvareren.


– Grei sak

Det er Troms politidistrikt som ila bøtene, og som prosederer saken for staten. Politiadvokat og aktor Morten Hermansen sier de ser på saken som ukomplisert.

– Denne saken er ikke spesiell. Faktum framstår som ganske enkelt, greit og klart. Etter vår oppfatning er det snakk om en klar overtredelse på bestemmelsene for fiskevernsonen, sier Hermansen og legger til:

– Vi mener jussen er klar, også når det gjelder gyldigheten av fiskevernsonen, sier han.

– Det tyske rederiet vil ta saken videre om de ikke frikjennes?

– Det har de full adgang til. Hvis det blir en anke fra en av partene til lagmannsretten og eventuelt Høyesterett, så må de instansene vurdere om saken skal behandles. Det vil alltid være en siling av saker, sier Hermansen.

– Vil dere anke saken dersom retten frifinner rederiet?

– Det er vanskelig å forestille seg at vi kan godta en frifinnelse i tingretten, svarer politiadvokaten.

Se bildet større

Svalbardposten skrev om saken 21. september i år. FOTO: FAKSIMILE

Faktaboks

Dette er saken

Norske, grønlandske og russiske fartøy får tildelt hysekvoter i fiskevernsonen rundt Svalbard.

Fartøy fra EU-land og Færøyene kan maksimalt ha 19 prosent hyse per hal, ifølge forskriften. Får fartøyene mer hyse enn 19 prosent, må fisket avbrytes og fortsettes i et annet område.

5. september tok den tyske tråleren «Kiel» to hal, hver med over 30 prosent hyse. Påtalemyndigheten mener begge halene er straffbare, men at det første halet er uaktsomt, siden fiskerne ikke kunne vite hva slags fangst de fikk på forhånd.

Rederiet fikk et inndragningsforelegg på 40.000 kroner, kapteinen fikk en bot på 15.000 kroner. Ingen av dem har vedtatt bøtene. Saken går i Nord-Troms tingrett 20. november.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!