Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Går igang med millionutbygging

Administrerende direktør Morten Helliksen og styreleder Frigg Jørgensen i Coop Svalbard føler seg trygg på at det er riktig å satse nå. FOTO: Eirik Palm

Lar krise være krise

Går igang med millionutbygging

Svalbardbutikken bygges ut og pusses opp. Prisen er 43 millioner kroner, og arbeidet starter til våren. – Vi tror på Longyearbyen, sier direktør Morten Helliksen og styreleder Frigg Jørgensen.

Tekst:

Publisert:

Mens Svalbard holder pusten og mange forbereder reisen på slutt fordi Store Norske kutter, velger Coop Svalbard å satse tungt. Våren 2016 starter utbyggingen og opprussingen som skal gi 660 kvadratmeter ekstra lokale. Arbeidet skal pågå i ett år, og i 2017 skal det både være bedre plass og nytt interiør i butikken.

Enstemmig

– Det begynner å bli trangt, både for kunder og ansatte. Vi har jobbet med dette i hele 2015, sier administrerende direktør Morten Helliksen.

Det har vært mange diskusjoner i ledergruppa, og Coop Norge har vært involvert i planleggingen før styret kunne sluttbehandle investeringen. 28. oktober ble utbyggingen vedtatt i et enstemmig styre, og på et personalmøte torsdag kveld ble planen offentliggjort.

Utbyggingen skjer mot sørvest og i to etasjer. I tillegg skal ei prosjektgruppe jobbe med framtidas Coop Svalbard. Noe er gitt, men det vil bli ganske store endringer, ifølge Helliksen.

– Dette er vi utrolig glade for i Svalbardbutikken. Vi har mange utfordringer i butikken som vi nå kan løse, samtidig som vi allerede har startet tankeprosessen i forhold til nye muligheter. Administrasjonen og øvrige ansatte tar tak i prosjektet med stor glede og engasjement og skal gjøre vårt ytterste for at byggeprosessen ikke skal gå ut over vanlig drift, sier han.

Usikkerhet

Coop Svalbard hadde en rekordstor omsetning i 2014, og kunne overføre nær 5,4 millioner kroner til egenkapitalen. Resultatet ble mindre enn året før, men årsaken er at selskapet i 2014 gikk over til forhåndsgarantert kjøpebonus til egne medlemmer. Coop Svalbard blar opp med 15 millioner kroner til utbyggingen. Resten finansieres gjennom et lån på 28 millioner kroner.

Likevel venter selskapet en nedgang på grunn av kuttene i hjørnesteinsbedriften. I slutten av mars i år sa Helliksen at de ventet en nedgang på 8-9 prosent sammenliknet med 2014. Årsaken var usikkerheten rundt Store Norske og endringer i cruisetrafikken på grunn av tungoljeforbudet. Siden da har det gått fra vondt til verre hos Store Norske, hvor ytterligere 150 nye mister jobben og driften skal ned på et minimum. Hvert årsverk i Store Norske har generert 0,57 årsverk ekstra gjennom direkte ringvirkninger.

"Men samtidig har vi tro på at Longyearby-samfunnet
har en framtid, og vil signalisere den troen"

– Et signal

– Dette har vært tema på mange styremøter, sier styreleder Frigg Jørgensen om utbyggingen.

– Vi har støttet oss på Coop-systemet og revisor for å få gjort beregninger, som gir styret en nødvendig trygghet. Vi har to separate utredninger på kostnader og bæreevne, og støtter oss til dette, sier styrelederen. Hun understreker at styret har brukt mye tid på å vurdere ulike alternativer for å løse både akutte behov og en butikk som møter både kundenes og de ansattes behov og forventninger.

Styrelederen slår fast at det i vedtaket også ligger et ønske om å stimulere til aktivitet i lokalsamfunnet, og innrømmer at utviklingen i Store Norske – og dermed lokalsamfunnet – har vært med i regnestykket.

– Det er klart at vi også har måttet tenke på det. Vi anser det som sannsynlig at folketallet i Longyearbyen påvirkes av dramatiske kutt i Store Norske. På kort sikt vil vi merke det. Men samtidig har vi tro på at Longyearby-samfunnet har en framtid, og vil signalisere den troen, sier Frigg Jørgensen.

LES OGSÅ: Slik gikk det i 2014

– Påvirker ikke prisen

Svalbardbutikken er modernisert tre ganger siden den ble bygd i 1992. Siste modernisering var i 2008. Det er også kommet mer lagerplass, men løsningene er ikke gode nok. I tillegg er det behov for bedre arbeidsforhold for de vel 40 ansatte.

Selskapet har i dag en egenkapital på nær 40 millioner kroner, og er i praksis i en monopolsituasjon. Det gjenspeiles i regnskapet. I 2014 var medlemsutbyttet på fem prosent, to-tre ganger så høyt som på fastlandet.

– Butikken betinger større og større sortiment etter ønske fra kundene. Det tilfredsstiller vi, sier Morten Helliksen og illustrerer med at Svalbardbutikken i dag har omlag 41.900 varelinjer. I tillegg kommer utvalget i gave, leker, hus, hjem og parfyme.

– Det er en veldig viktig butikk, og vi er oppmerksom på monopolsituasjonen vi har i dag, sier Frigg Jørgensen.

Det to lover også at utbyggingen ikke skal føre til økt prisstigning eller ha konsekvenser for utbyttet.

I juli 2017 er utbyggingen og oppussingen ferdig.

Nøkkeltall

Coop Svalbard SA

Tall i tusen......2014......2013
Inntekter:......123.537...118.561
Res. før skatt:...6.283......7.608
Årsresultat:.......5.383.....6.770
Resultatgrad:.....4,6%......5,81%
Overføring til
egenkapital:......5.383.....4.189

Kilde: Purehelp

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!