Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Går for flere rettigheter

Pasient- og brukerombudene i de tre nordligste fylkene gjør seg kjent med helsetilbudet på Svalbard, for å kunne bistå i framtiden. Fra venstre: Mette Elisabeth Eriksen (Finnmark), Kjersti Syvertsen (Nordland), Irene Skjeldnes (Finnmark), Odd Arvid Ryan (Troms), Sigrid Huglen (Troms), Hege Pedersen (Troms), Odd Oskarsen (Finnmark), Børge Albertsen (Nordland), Inger Marie Sommerseth (Nordland) og Monica Amundsen (Nordland). FOTO: Christopher Engås

Går for flere rettigheter

Pasient- og brukerombudene i de tre nordligste fylkene foreslår at pasientrettigheter på fastlandet skal gjøres gjeldende også på Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Lenge har det vært utredet innføring av helsepersonelloven på Svalbard. I forrige uke var pasient- og brukerombudskontorene i de tre nordligste fylkene på besøk i Longyearbyen.

– Vi har foreslått at også pasientrettighetene fra fastlandet skal gjøres gjeldende på Svalbard. De vil i så fall erstatte den gamle sunnhetsforskriften fra 1927, som er moden for utskiftning, sier Odd Arvid Ryan som er pasient- og brukerombud i Troms fylke.

Ikke lovfestet

Delegasjonen på i alt ti personer besøkte i første rekke Longyearbyen sykehus og ledelsen der. Institusjonen har i lang tid samarbeidet med pasient- og brukerombudene.

– Det har vært en akseptert ordning at pasienter har kunnet kontakte pasient- og brukerombudene på fastlandet. Men denne rettigheten er ikke nedfelt i lov, sier Ryan, som understreker at en mangel på formaliserte ordninger ikke har vært noe problem. Det kommer få saker til pasient- og brukerombudene og til Norsk pasientskadeerstatning fra Svalbard.

– Men det er greit å ha pasientrettigheter formalisert. Ikke minst fordi Longyearbyen sykehus har en utstrakt allmennlegefunksjon på Svalbard, hvor man skal fange opp helseproblematikk. Og det kan svikte.

Vant til å snu seg

Delegasjonen fikk omvisning på Longyearbyen sykehus av avdelingsleder Aksel Bilic, og hovedinntrykket var positivt.

– På oss virker det som om sykehuset har veldig god oversikt over oppgaver, ressurser og utfordringer. Vi fikk inntrykk av at sykehuset er vant til å snu seg rundt i vanskelige situasjoner som kan oppstå på Svalbard. I tillegg fikk vi inntrykk av at det som er etablert av kommunikasjon med Universitetssykehuset i Nord-Norge er gode løsninger, sier Ryan.

Bedre service

Pasient- og brukerombudene har flere ting på agendaen hva angår Longyearbyen. I møte med Sysselmannen kom det fram at flere har behov for mer informasjon om helsetilbudet i hjemkommunen.

– I noen tilfeller kan det være slik at man har spørsmål om helse- og omsorgstjenesten i hjemkommunen, og i mange tilfeller er det slik at Sysselmannen ikke kan svare på dem. Vi er i ferd med å sende oppover en del informasjonsmateriell som vi håper skal hjelpe på dette behovet, sier Ryan.

I tillegg utreder pasient- og brukerombudene behovet for å ha faste kontoruker i Longyearbyen når lovgivningen er på plass. Sannsynligvis vil ikke dette skje før om et par år, fordi en ny lovgivning må tilpasses eksisterende lover som regulerer norsk suverenitet på Svalbard.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!