Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Full gruvesjekk neste uke

En del av utstyret som brukes i den nye gruva i Lunckefjellet har modifikasjoner fra tidligere utgaver. Store Norske stanset driften i en periode for å sikre seg at alt personell kjenner til de sikreste måtene å jobbe med det på. Foto: store norske FOTO: Store Norske

Full gruvesjekk neste uke

Etter flere ulykker får Svea, Lunckefjellet og Barentsburg besøk av Arbeidstilsynet.

Tekst:

Publisert:

De siste par ukene har det vært tre ulykker med personskade i Svea. Arbeidstilsynet skal, sammen med Bergmesteren for Svalbard, undersøke omstendighetene.

– Vi har bedt om en redegjørelse om hva som har skjedd, og hva virksomheten foretar seg selv i forbindelse med hendelsene. Så får vi vurdere om det er aktuelt med pålegg fra vår side, sier seniorrådgiver Otto-Bjarte Johnsen i Arbeidstilsynet.

Tre ulykker

Siden 27. oktober har det vært tre arbeidsulykker i oppredningsverket (ORV) i Svea, og i Lunckefjellet. Den første ulykken skjedde på verkstedet ved Lunckefjell da en arbeider fikk strøm i seg. Mannen var ikke alvorlig skadet, men ble likevel hentet med Sysselmannens helikopter og fraktet til sykehus i Longyearbyen for en sjekk.

Den andre ulykken skjedde to dager senere, inne i Lunckefjell-gruva, og var mer alvorlig. En mann fikk en stålbom fra en trommelkuttemaskin over foten, på innsiden av vernehetta på skoen, slik at han brakk en del bein på vrista.

Den siste ulykka skjedde i ORV søndag 3. november da en mann fikk en splint i ansiktet mens han arbeidet med slegge.

Stengt

Etter de to hendelsene i forbindelse med arbeidet i den nye Lunckefjell-gruva, besluttet Store Norske på eget initiativ å stanse arbeidet midlertidig.

– Vi besluttet å kjøre alt personell gjennom ny opplæring for å hindre flere uønskede hendelser. Utstyret som brukes i den nye gruva er i utgangspunktet kjent materiell, men det kan være modifikasjoner som er gjort, som igjen kan øke risikoen for at uhell skjer, forteller vernesjef Einar Fjerdingøy.

Onsdag denne uken var alt personell gjenopplært på forsvarlig bruk av utstyret, og arbeidet med gruva ble gjenopptatt.

Russerne på gang

Etter å ha fått en redegjørelse fra Store Norske om arbeidsulykkene i Svea og Lunckefjell de siste ukene, skal Arbeidstilsynet på nytt besøk til Barentsburg.

Trust Arktikugol har nå fått tillatelse til ei delvis åpning av gruva igjen. Tillatelsen gjelder arbeid i returluftsjakten som ble stengt etter dødsulykka den 20. juni i år. Trusten er i ferd med å omgjøre returluftsjakten til en transportkanal for folk og materiell, med et monorailsystem i hengen. Opphevelsen av arbeidsforbudet kommer etter at Arbeidstilsynet fikk en beskrivelse av prosessen.

– Men vi har rådet Trusten til ikke å ta til med dette arbeidet før bergspenningene i gruva er utredet. Det kan jo hende de må endre arbeidsplanen når disse resultatene foreligger, sier Otto-Bjarte Johnsen.

Spenningsmålinger

Trusten skal også informere Arbeidstilsynet om framgangen i arbeidet med å få kartlagt de hori­sontale og vertikale bergspenningene i gruva i Barentsburg. I slutten av oktober var det tyske firmaet DMT i Barentsburg for å måle spenninger, og tilsynet er interessert i de foreløpige konklusjonene etter målingene.

– Hvis påleggene fra 15. juli er i orden, vil vi vurdere å oppheve stansen av produksjonen i Barentsburg, sier Johnsen.

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!