Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Frykter mer mellomstein

Geologene frykter mer mellomstein i Lunckefjellgruva etter at deler av et kullpanel måtte bli liggende. Nå vurderer Store Norske ekstra kjerneboringer for å skaffe seg bedre oversikt. FOTO: Eirik Palm

Frykter mer mellomstein

Store Norske må trolig foreta ekstra boringer i Lunckefjellet for å få avklart om det er mer mellomstein i kullet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2014 kl 14:24

19. juni ble det kjent at selskapet må stanse oppfaringen på det første strossepanelet i randsonen og at panelet dermed blir 216 meter kortere enn planlagt. Det utgjør 128.000 tonn mindre kull og tilsvarer 6,5 prosent av en normal årsproduksjon i Store Norske. Verdien av dette kullet avhenger av prisene i markedet, men ved 80 dollar tonnet er det snakk om 61 millioner kroner.

Vurderer
Sammen med geologer og bergingeniører har administrerende direktør Per Andersson hatt full gjennomgang før beslutningen. Nå vurderer selskapet å bore ekstra hull for å unngå flere overraskelser.

– Det er jo ikke noen hyggelig overraskelse at vi må fravike planen og sette igjen kull, det liker ingen av oss. Samtidig er dette et panel i ytterste delen av feltet og det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til de faktiske forholdene i fjellet i forhold til hva kjerneboringen har fortalt oss, sier Andersson.

– Blir det foretatt ekstra boringer?

– Jeg har bedt geologene våre å vurdere om ekstra kjerneboring nå kan bidra til å bedre datagrunnlaget vi allerede har for feltet. Det betyr i så fall at vi må justere på boreplanene våre og at vi trenger en endring i tillatelsen fra myndighetene, noe som ikke bør være noe problem.

Den nye Lunckefjellgruva har bydd på mange utfordringer siden det første kullet ble hentet ut fra oppfaringen i november i fjor. Problemer med utstyr har også ført til at arbeidet har gått saktere. Det ble i forkant av oppstarten gjort langt flere kjerneboringer på Lunckefjellet, enn for eksempel i Svea Nord. Det bekrefter også Andersson.

Den store forskjellen er imidlertid at det ikke var mulighet for prøvedrift på Lunckefjellet, slik tilfellet var i Svea Nord.

«Trøblete»
Ifølge letesjef Morten Often var de ikke forberedt på mellomsteinen i kullfløtsen, som først økte fra null til én meter på 50–60 meter, for deretter å øke videre til fire meter de neste få metrene.

– Det har vi ikke opplevd noen gang før, sier han.

Likevel har selskapet også tidligere opplevd at kullforekomsten i randsonene ikke var slik geologene ventet.

– I Lunckefjellet var vi nødt til å ha nok geologisk data. Like fullt kan ikke boring gi alle svarene. Det skjedde også i Svea Nord, så dette er ikke noen ukjent situasjon. Men det er mer trøblete i Lunckefjell enn i Svea Nord, og det er litt av problemet. Det å finne en metode og være sikker på at vi ikke havner i den samme situasjonen på de neste panelene, er viktig, framholder Morten Often.

Lite snø til kjølevann gjør at det ikke vil være mulig med vertikal boring ned i fjellet før til neste år. Det kan imidlertid være aktuelt å gjennomføre horisontale boringer inne i gruva for å forsøke å få bedre kunnskap om forkastninger og mellomstein.

– Spesielt forkastninger som går på langs av panelet, men vi har ikke sett noen tegn til det. Fløtsen er stedvis synlig i fjellsiden på østsiden og generelt undersøkt nøye, men samtidig er det så og si umulig å avdekke forkastninger på én til to meter med boringer fra overflaten. Husk at det er 250 meter mellom borehullene.

– Er det fare for flere overraskelser?

– Man frykter alltid slike negative overraskelser, men vi håper jo på positive, samtidig som vi gjør alt vi kan for å kartlegge. For å si det slik; full kontroll på en gruve har man ikke før den er drevet ut, sier letesjefen.

Store Norske er nå i kontakt med et firma om horisontalboring og skal deretter vurdere tiltak.


Usikker pluss
Samtidig er det klart at 2014 blir et tøft år for Store Norske, siden det siste kullet i Svea Nord inneholder over 30 prosent stein og alt må renses i oppredningsverket. Med et planlagt volum på 1,7 millioner tonn kull i året, må det nå drives ut 2,6 millioner tonn brutto. Og på toppen kommer innkjøringsvanskene i Lunkefjellet og lave kullpriser. Per Andersson vil ikke komme med noen prognoser, men han vet at det blir røde tall i 2014. Kanskje også året deretter.

– Planen var jo at vi i løpet av 2015 skulle snu tallene fra rødt til svart, men det forutsatte en mer positiv utvikling i kullprisen, enn den vi har sett til nå. Og at vi ikke får slike problemer som vi nettopp har hatt, sier Andersson.

Store Norske solgte i 2013 kull for drøye 1,26 milliarder kroner. Det er vel 400 millioner kroner mer enn året før, men på langt nær nok. 2013 endte med et underskudd på 75,2 millioner kroner før skatt. Det er en forbedring på 201 millioner kroner sammenliknet med året før, og en viktig årsak er færre avbrudd i oppredningsverket i Svea, og dermed høyere produksjon. Likevel ligger kullprisen nå godt under det Store Norske har busjettert med, og nærmer seg nivået i 2006 – 2007. Den gangen lå prisene på mellom 72 og 83 dollar tonnet.

Nøkkeltall 2013

Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Inntekter:
1.318.947.000,- (929.107.000,-)
(kullsalg 1.266.679.000,- (877.248.000,-)

Driftskostn.:
1.394.987.000,- (1.304.028.000,-)

Res. før skatt:
-75.266.000,- (-276.209.000,-)

(Tall i norske kroner. 2012 i parentes)

Kilde: Ravninfo

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!