Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Frykter for framtida

Freia Hutzschenreuter fikk ikke medhold fra Nord-Troms tingrett, etter at hun gikk til sak mot Skattedirektoratet. Bakgrunnen er at hun i 1975 ble utmeldt fra Norge FOTO: Eirik Palm

Frykter for framtida

Etter 48 år som fastboende på Svalbard er Freia Hutzschenreuter (78) fortsatt registrert som bostedsløs.

Tekst:

Publisert:

„Nylig måtte den tyske Svalbard- veteranen gå til rettssak mot Skattedirektoratet, for å få slått fast at myndighetene gjorde feil da hun ble utmeldt av Norge i 1975.

Dommen gir henne rett i at hun selv ikke meldte utflytting til Tyskland. Men systemet var den gang slik at når hennes norske oppholdstillatelse hadde gått ut, og hun hadde flyttet til Svalbard, så ble hun automatisk «sendt hjem» til Tyskland.

«Systemet» har ifølge Nord- Troms tingrett handlet riktig, uten at den det gjaldt hverken medvirket eller ble orientert. De rmed ta p t e Fr e i a Hutzschenreuter rettssaken, men slipper å dekke motpartens saksomkostninger.

Kritikk

I dommen får Staten kritikk for at det i hele tatt ble rettssak.

– Dersom saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven, om forhåndsvarsling og underretning om vedtaket var blitt fulgt, ville formentlig denne saken aldri blitt prøvd for retten, skriver tingrettsdommer Bernhard Halvorsen.

For Freia kan den ufrivillige utmeldelsen fra Norge få store konsekvenser. Hun har i alle år betalt trygdeavgift til først Hammerfest kommune, og deretter Nordkapp. Men hun har samtidig ikke opparbeidet rettigheter til for eksempel kommunal trygdebolig. Selv om hun har pensjonsrettigheter, er det ingen selvfølge at den norske pensjonen kan bli med henne om hun ønsker å flytte hjem til Tyskland.

48 år på Svalbard

Den tyske kvinnen kom til Norge i mars 1967, og jobbet blant annet i fiskeindustrien i Hammerfest og var folkeregistrert der.

I månedsskiftet mai/juni 1968 flyttet hun til Svalbard, ble straks ansatt i Store Norske og i befolkningsregisteret innført med Nordkapp som hjemstedskommune og postadresse Longyearbyen.

I 1975 gjennomgikk myndighetene sine registre, Freia bodde ikke lenger på fastlandet, og hun ble automatisk flyttet hjem til Tyskland.

Tok lang tid

Først i 1987 ble Freia ble oppmerksom på at hun var registrert utflyttet, og uten adresse i Tyskland, dermed bostedsløs, selv om hun bodde godt i Nybyen og var et kjent og kjært trekk i bybildet. Nå er hun urolig for egen fremtid, og blant annet redd for at hun ikke skal få overført sin norske pensjon til Tyskland.

– Feilregistreringen er ikke ordnet ennå, og jeg tør ikke reise før alt er i orden. Når det en gang blir i orden, skal jeg flytte ned, men da må jeg ha en plan for hvordan jeg skal gjøre det, sa hun i et intervju med Svalbardposten for to år siden.

I flere år har planen vært å flytte hjem til Tyskland, og pappeskene står klare for flytting. Selv ønsker pensjonisten ikke å kommentere dommen, som hun tar tungt.

Hennes advokat Håkon Elvenes synes det er en spesiell sak. Han jobber nå med å finne løsninger som kan trygge Freias pensjonisttilværelse, og håper man slipper å anke dommen.

– I NAV-systemet er ikke Svalbard en del av Norge, og man opparbeider ingen rettigheter på øygruppen. Vi jobber nå med å finne mulighet for at Freias pensjon kan eksporteres til Tyskland, sier Elvenes.

Han mener saken er spesiell, all den stund Freia har bodd på Svalbard i snart 50 år, har vært i arbeid og betalt skatt og har levd i den tro at hun har alle nødvendige rettigheter. Advokaten påpeker at dommen gir Freia rett i at hun selv ikke har meldt flytting til Tyskland.

– Systemets automatiske utmeldelse fører til komplikasjoner for henne. Hun har ikke rett til noen varige helsetilbud i Norge, heller ikke på Svalbard, og i verste fall får hun ikke den norske trygden med seg om hun vil bosette seg i hjemlandet Tyskland, sier advokat Håkon Elvenes som nå arbeider med å finne gode løsninger som er akseptable for 78-åringen.

Siste nytt i Nyheter

By-bjørnene eskortert til Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt flyttet med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter ras i skiløypa i dag tidlig. Lørdag ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Fredagens ordinære postfly har landet, men ekstraflyet er innstilt. Posten prøver på nytt lørdag.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!