Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Friske penger skal brukes til robusthet

Det ventes større trykk på Svalbard i årene som kommer, og sysselmann Kjerstin Askholt har fått ekstra ressurser for å møte utfordringene. Politiavdelingssjef Ole Jakob Malmo (t.v.) og sysselmannsførstebetjent Vidar Arnesen får tre nye politifolk å spille på dersom forslaget til statsbudsjett for neste år blir vedtatt. FOTO: Christopher Engås

Friske penger skal brukes til robusthet

Politiavdelingen hos Sysselmannen er vinneren i regjeringens forslag til statsbudsjett 2017.

Tekst:

Publisert:

Regjeringen varsler en vilje til å satse ytterligere på tilstedeværelse og kontroll på Svalbard. Sysselmann Kjerstin Askholt får i forslaget en økning på hele 23 prosent i sitt driftsbudsjett, fra 52,5 millioner i år til 64,6 millioner neste år. Størstedelen av økningen skal brukes på tre nye politistillinger, og økt kontroll på flyplassen er nevnt som en ønsket satsing.

Tett med politi

Mens Norges 12 politidistrikt i gjennomsnitt har 1,7 politifolk per 1.000 innbyggere, blir det tilsvarende tallet for Svalbard 5,6, når de tre nye stillingene kommer til. Per innbygger har altså Svalbard over tre ganger så mye politi som gjennomsnittspersonen på fastlandet.

Det er tre år siden sist politiavdelingen ble utvidet med tre stillinger. Det betyr at antallet politifolk er fordoblet på disse årene.

– Det vi har på Svalbard er noe mer enn ei vanlig politiavdeling i et politidistrikt på fastlandet, sier Askholt, som er Norges 13. politimester.

– Vi har mange oppgaver som fastlandspolitiet ikke har, i tillegg til vanlige politioppgaver. På noen områder er avdelingen sammenlignbar med fastlandet, på andre områder ikke, sier politiavdelingssjef Ole Jakob Malmo.

Knapp grunnbemanning

Innføringen av kontrollvirksomheten på flyplassen skjer i ei tid der det allerede kommer charterfly inn fra andre land enn Norge. Reiselivsnæringen ønsker flere slike flygninger, og da plikter myndighetene å ha en kontrollfunksjon til stede.

– Egentlig er dette en gjeninnføring av kontrollen på flyplassen. På grunn av økte arbeidsoppgaver andre steder har vi de siste årene nedprioritert flyplassen. Men nå ønsker myndighetene større fokus på dette, sier Askholt.

Med dagens flytetthet vil tre årsverk strekke til økt generell kontroll og tilstedeværelse på flyplassen. I tillegg vil grunnberedskapen i den ordinære polititurnusen i avdelingen kunne økes fra to til tre personer.

– Slik vi har det i dag har vi to tjenestemenn tilgjengelig til enhver tid, og det viser seg å være knapt i mange sammenhenger. Dette peker også rapporten fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på (etter skredet red. anm.). Vi kan bare bryte arbeidstidsbestemmelsene så så mange ganger før det blir problemer, sier Malmo og peker på en vesentlig forskjell fra fastlandet.

– Nede kan politidistrikt samarbeide med hverandre for å få vaktplaner og andre kabaler til å gå opp. Vi har ikke den muligheten, sier han.

– Mer robust

Å være politimann på vakt på Svalbard kan være stille og rolig, men det kan også være full fart i flere dager, helt avhengig av hva som måtte skje. Under ekstreme hendelser, som etter skredet før jul i fjor, blir organisasjonen satt skikkelig på prøve.

– Da møtte selvfølgelig alle mann på jobb, uten å tenke på arbeidstider. Vi ble utfordret på robusthet og utholdenhet. Og vi måtte etter hvert pålegge folk å dra hjem, for å sørge for at vi hadde nok folk til å betjene beredskapen og oppfølging forøvrig utover i juleuken, samt ivareta den enkelte medarbeider, sier Askholt.

Sysselmannen er ikke ferdig med å diskutere hvordan tilskuddet til politiavdelingen skal benyttes, dersom budsjettet blir vedtatt. Men målet er å strekke ressursene slik at det er kapasitet i bakhånd selv når noe skjer, i tillegg til det formålet tildelingen primært er gitt til.

– Vi håper å kunne komme i en situasjon der vi er tilgjengelige, selv om vi jobber med et annet oppdrag. Vi skal bli mer robust, sier Malmo.

Mange oppgaver

Hovedoppgaven til politiavdelingen er redning og beredskap for hele øygruppen og havområdene rundt. At politiavdelingen hos Sysselmannen ikke direkte lar seg sammenligne med politiet på fastlandet kommer ekstra godt fram når en ser på ekstraoppgavene som tilfaller politifolk på Svalbard. Mens andre politidistrikt i beste fall har en liten båt å administrere, har for eksempel politiet her «Polarsyssel» - en båt på 4.324 tonn.

– En mann har som oppgave å administrere båten, og det innebærer blant annet å planlegge tokt, kommunisere med rederiet og det som generelt har med båten å gjøre, sier tilitsvalgt i avdelingen, Vidar Arnesen.

– «Polarsyssel» er en egen plattform for administrasjon, føyer Askholt til.

En annen førstebetjent har som oppgave å være beredskapsplanlegger. Dette er en oppgave som på fastlandet delvis faller på fylkesmennene i hvert enkelt distrikt.

Andre har ansvar for helikoptertjenesten, som er like stor og omfattende på Svalbard som i resten av landet til sammen. Annet materiell (bekledning, sambandsutstyr) og kjøretøy (snøskutere, biler) må også ha sin ansvarshavende.

– Og så er det politifaglige oppgaver. To har særskilt ansvar for etterforsking, og to har deler av sin tjeneste dedikert til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Politifolk behandler også våpensøknader, har ansvar for feltinspektørtjenesten, og driver med forebyggende arbeid, forklarer Arnesen.

Alle som jobber operativt i polititjenesten på Svalbard er førstebetjenter, og har spesialkompetanse og erfaring på spesielle etterspurte områder.

For tryggheten

Mange tilleggsoppgaver spiser, ifølge Arnesen, dessverre av «utetiden» til mannskapene.

– Men får vi en telefon fra noen som trenger assistanse, slipper vi alt vi har og er kjapt på plass. Med økt bemanning er det å håpe at vi blir enda mer synlige i bybildet enn før, sier han.

Sysselmann Askholt håper på aksept i befolkningen for økte ressurser på Skjæringa.

– Jeg både tror og håper at folk ser på beredskapen vår som en nyttig tjeneste. Det ventes en økning i antall mennesker ute i felt i årene som kommer, og vi venter økt trafikk ved flyplassen. Myndighetene varsler med budsjettet at de akter å være klar til å møte denne økningen på en god måte, sier Kjerstin Askholt.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Fredagens ordinære postfly har landet, men ekstraflyet er innstilt. Posten prøver på nytt lørdag.

Pakker ut høydepunktene

Nordnorsk Kunstmuseum til Longyearbyen med noen av sine største verker.

Banebrytende forskning

Helt ny teknologi blir tatt i bruk for å lære mer om livet i havet i polarnatten.

Kansellerte på nytt

Torsdag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Torsdagens ekstrafly ble kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!