Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Forvirring og uvitenhet om rettsforhold på Svalbard er farlig

I 100 år har Store Norske vært best på å levere norsk tilstedeværelse på Svalbard, konkluderer nordområdeekspert. Her fra tiden mens det var fart i Svea Nord. Gruvearbeider Ronald Jacobsen og hans kolleger i Svea har kort pause ved strossemaskinen. FOTO: Ole Magnus Rapp

Nordområdeekspert:

– Forvirring og uvitenhet om rettsforhold på Svalbard er farlig

Advarer mot at Norge stadig skal rådføre seg med andre om svalbardpolitikk.

Tekst:

Publisert:

Store Norske har vært i særstilling best til å levere norsk tilstedeværelse på Svalbard. Reiseliv og forskning gir Longyearbyen et mer internasjonalt preg, mener nordområdeekspert.

En robust norsk bosetning er viktig. Et mer internasjonalt longyearbysamfunn, med engelsk som utbredt språk, skaper sikkerhetspolitiske utfordringer.

– Et betydelig nærvær av nordmenn er i seg selv et tydelig signal på at Norge har sterke interesser, og kjenner sine rettigheter og forpliktelser på Svalbard, skriver mangeårig Svalbard-forsker Torbjørn Pedersen i siste nummer av Universitetet i Tromsøs populærvitenskapelige magasin Ottar.

Magasinet har tittelen «Den evige utopi?» og er viet gruvedriften på Svalbard.

Sikkerhetspolitikk

Pedersen har tatt for seg sikkerhets­politikk og er opptatt av tydelig tilstedeværelse og klare rettsforhold. Et hovedpoeng er at ingen vil makte å levere norsk tilstedeværelse så godt som Store Norske har gjort gjennom 100 år.

– Mangelfull eller nølende norsk suverenitetshevdelse kan skape et politisk vakuum, som igjen kan gi næring for internasjonal tilspissinger og kriser i dette ressursrike og samtidig militær-strategisk følsomme området i nord, sier han.

Torbjørn Pedersen, som bor i Longyearbyen, er tilknyttet Svalbard Science Forum og tiltrer i august stillingen som førsteamanuensis i internasjonal politikk ved Nord Universitet. Han var tidligere redaktør i Svalbardposten og har doktorgrad i norsk Svalbard-diplomati.

Misforståelsens land

Pedersen påpeker at en fast og konsekvent suverenitetshevdelse er viktig. Han viser til at Svalbard er misforståelsenes land, og at det nå, snart 100 år etter at Svalbardtraktaten kom, fortsatt er tvil og forvirring om hva som er Svalbards politisk og folkerettslige stilling, og hvor sterkt andre lands rettigheter egentlig står.

Et mer internasjonalt preg på Longyearbyen vil kunne bidra til misforståelsene.

– For Norge er forvirring og uvitenhet om rettsforhold farlig, påpeker Pedersen.

Del av kongeriket

Han viser til at Norge har full og absolutt suverenitet over øygruppen. I følge Svalbardloven er Svalbard «en del av kongeriket Norge», og dermed like norsk som Vestfold, påpeker Pedersen. At Norge har gitt garantier blant annet om at borgere fra andre land kan drive industri, handel, fiske og jakt på Svalbard på likefot med nordmenn, kan ikke tolkes som en svakere suverenitet.

At man har Sysselmann og ikke fylkesmann, lokalstyre og ikke kommune, kan også være med på å skape misforståelser om Svalbards status. At flyene fra fastlandet går fra internasjonal terminal, skatter og avgifter er lave og øl og sprit er rasjonert, kan gi samme effekt.

Spør for mye

Han advarer mot at Norge stadig skal rådføre seg med andre land om norsk Svalbard-politikk. Det kan åpne for interessemotsetninger og være med på å svekke Norges stilling.

Nå er forskeren opptatt av at andelen nordmenn i Longyearbyen blir mindre, mens det blir flere utlendinger. Dette mener han er en selvforsterkende utvikling.

Han viser til at engelsk er undervisningsspråket på Unis, der to av tre studenter, og halvparten av de ansatte, er utlendinger. I Longyearbyens lag og foreninger snakkes det også mer engelsk. Mens kulldriften var på topp var nordmenn og norsk enerådende.

– Skulle befolkningsutviklingen tvinge frem nye forvaltningsspråk på Svalbard som engelsk, russisk eller thai, ville de være et alvorlig tilbakeslag for norsk Svalbard-politikk, påpeker Torbjørn Pedersen.

Siste nytt i Nyheter

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Vann tok strømmen

Brannvesenet måtte rykke ut og hjelpe til da vann trengte inn i frøhvelvet under ekstremregnet i helgen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!