Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Foretakene: slik blir 2013

Longyearbyen lokalstyre er ikke pliktig å tilby videregående opplæring, men freder både studiespesialisering og yrkesfag neste år. Her er styret i Oppvekstforetaket på besøk på skolen tidligere i år. FOTO: Anders Fjellestad

Budsjett 2013:

Foretakene: slik blir 2013

Foretakene oppsummerer budsjettåret 2013, slik det ser ut etter anbefalingene fra Administrasjonsutvalget forrige uke.

Tekst:

Publisert:

Oppvekstforetaket: En noe strammere drift

Både norskopplæring og videregående utdanning skjermes mot budsjettkutt i 2013.

– Det blir en noe strammere drift i 2013 sammenlignet med i år. Men vi har et budsjett der det skal være mulig å videreføre både kvaliteten og omfanget av det tilbudet vi har hatt i 2012, sier Anne Ellingsen, daglig leder i Oppvekstforetaket.

Forrige tirsdag bestemte politikerne i Administrasjonsutvalget at alle foretakene må kutte 200.000 kroner hver. Oppvekstforetaket har et budsjett på drøye 58 millioner kroner. Ellingsen mener de vil klare dette uten å redusere i stillinger eller tilbud.

– Det skal vi klare. Styret skal ta stilling til innsparingen etter jul, når budsjettet er vedtatt av lokalstyret, sier Ellingsen.

Politikerne har bedt foretaket om å skjerme videregående opplæring og norskopplæring for voksne, samt unngå ventelister i barnehage og SFO.

– Vi vil skjerme disse områdene. Akkurat nå er vi inne i en periode med noe lavere barnetall enn på samme tid i fjor. Slik jeg ser det, kan vi muligens spare inn noe på mindre bruk av overtid og vikarer, sier hun og berømmer samtidig ansatte og styrere i barnehager og skole for å være fleksible og løsningsorienterte.

Ellingsen er glad for at politikerne prioriterer norskopplæring for voksne og videregående opplæring. Neste skoleår er det penger i budsjettet til å kunne tilby både studiespesialisering og ett yrkesfag.

– Når de prioriterer å videreføre omfanget på videregående opplæring, er det et viktig valg med tanke på byen, både som et familie- og et næringslivssamfunn. Utenlandske barn og voksne er også avhengige av norskopplæring, sier hun.


Bydrift: Mer til teknisk infrastruktur

Vedlikeholdsetterslepet på bygninger tas ikke igjen, men teknisk infrastruktur prioriteres neste år.

– Jeg er glad for at det settes av så mye penger i budsjettet til teknisk infrastruktur som vann, avløp, renovasjon og fjernvarme, sier Marianne Aasen, daglig leder i Bydrift.

Med det anbefalte budsjettet, kan foretaket neste år gå i gang med arbeidet med den nylig vedtatte hovedplanen for vannforsyning i Longyearbyen.

Planen omfatter investeringstiltak på drøye 14 millioner kroner de neste ti årene. I budsjettet er det blant annet satt av penger til å utrede og prosjektere en omlegging av utløpet til Endalselva.

Neste år skal det også gjøres flere tiltak som vil øke sikker­heten på byens drikkevann. Prosjektene finansieres ved lån som deretter betjenes med inntektene fra vann- og avløpsavgiften.

Aasen er også glad for at det er satt av 3,7 millioner kroner til asfaltering av byens veier og gater neste år. Pengene tas fra et eget fond som er avsatt til asfaltering.

– Men vi har fremdeles utfordringer knyttet til veiene over Longyearelva, vi har også utfordringer knyttet til bygningsvedlikehold, sier Bydrift-lederen.

Et par av dagens bruer over Longyearelva er i dårlig stand, og må derfor skiftes ut. Politikerne har heller ikke satt av penger til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på Bydrifts bygninger. Per i dag er etterslepet på rundt 180 millioner kroner.

I likhet med de andre foretakene må også Bydrift kutte 200.000 kroner i neste års budsjett.


Administrasjonen: Som i fjor

Longyearbyen lokalstyres administrasjon, LL drift, går inn i 2013 uten dramatiske endringer.

– Vi fortsetter en drift som ikke er så ulik den vi har hatt. Det blir ingen dramatiske endringer, sier administrasjonssjef Ivar Undheim.

LL drift har fått et budsjett på 26.586.000 kroner for neste år.

Pengene skal brukes på drift innenfor barnevern, byggesaker, arkiv, infotorget og drift av it for hele organisasjonen. I tillegg dekker det utgifter til politisk sekretær, lokalstyreleder og til det politiske systemet. Økonomi- og personaltjenester for foretakene ligger også under denne posten, som til sammen har 21 ansatte, ifølge Undheim.

Som foretakene, må LL drift kutte 200.000 kroner i sitt budsjett.

– Vi kutter på noen prosjekter og får en mindre reserve, sier Undheim.

Han forteller at de har en prosjektpost der det ikke blir bestemt hva pengene skal brukes til, før prosjektene dukker opp. Der ble det blant annet hentet penger til å dekke utgiftene ved fjorårets valg.


Kultur og fritid: Skal kutte på nyåret

Administrasjonsutvalget foreslår at Kultur- og fritidsforetaket kutter i innkjøp av utstyr, reisevirksomhet, eller morgensvømming.

– De 200.000 klarer vi å innarbeide på et eller annet vis. Politikerne ga noen føringer om hvor det skulle kuttes. De må jeg sende videre til mitt styre. Jeg tenker at vi tar den kutt-fordelingen i det første styremøtet på nyåret, sier daglig leder Einar Buø i Kultur- og fritidsforetaket.

Foretaket har fått en budsjettramme på 12,2 millioner kroner, men må som de andre foretakene kutte med 200.000 kroner.

I handlingsprogrammet og budsjettplanen som er utarbeidet i forbindelse med politikernes budsjettarbeid, blir det lagt føringer til kuttingen. Politikerne ønsker ikke at foretaket skal bruke mindre på vedlikehold, og ønsker heller ikke at fakturasatsene økes.

De foreslår å kutte i utstyrsinnkjøp, morgensvømming og reiseaktivitet.

Kultur- og fritidsforetaket har budsjettert med 391.000 kroner til reiseutgifter neste år.

– Det er en av postene som sikkert kommer til å bli rammet, sier Buø.

Til tross for kuttene mener han at Kultur- og fritidsforetaket kommer til å klare seg greit økonomisk også neste år.

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!