Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Foreslår sikre korridorer

Store områder på østsiden av Svalbard er dårlig kartlagt og en fare for skipstrafikk. Kystcruiseskipet «Polar Star» ved Sjuøyanene nord for Nordaustlandet. FOTO: Birger Amundsen

Foreslår sikre korridorer

Eksperter på seiling på Øst-Svalbard foreslår kartlegging av sikre korridorer i de dårligst kartlagte områdene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.02.2011 kl 12:00

Sju eksperter med mange års erfaring på seiling i de østlige områdene av Svalbard, har vært trukket inn i arbeidet med en analyse av sannsynligheten for skipsulykker på Øst-Svalbard. Den største trusselen for all skipstrafikk i øst er dårlig kartlegging og mangelfulle sjøkart.

Oppgaven for ekspertene var å identifisere steder som utgjør stor fare for skipstrafikken. Ifølge ekspertene er bedre sjøkart det aller viktigste tiltaket for å redusere faren for ulykker.

Korridorer

Inntil bedre kart er på plass foreslås kartlegging av sikre korridorer i områder med dårlige sjøkart, samt at anbefalte ruter etableres.

Det foreslås også at det innføres krav til isklasse for fartøy som skal seile på Øst-Svalbard, kompetansekrav til isnavigasjon, losplikt eller kunnskapsbevis for området. Ekspertgruppen foreslår også ekstra merking inn til de største turistattraksjonene.

Arbeidet ledes av Kystverket på oppdrag av Fiskeri- og kyst­departementet. Risikovurderingen gir innspill til arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, som Sysselmannen er i gang med.

Fem typer fartøy

Analysen deler inn skipstrafikken i fem fartøyskategorier: Ekspedisjonscruiseskip, fiskefartøy, offentlige fartøy, seilbåter og lystbåter og små laste- og tankfartøy.

Det er sparsomt med oversikt over skipstrafikken i de østlige områdene. Først etter at en norsk satellitt ble skutt opp sist sommer med utstyr for å formidle AIS-data, et automatisk identifikasjonssystem som skip er utstyrt med, fikk Kystverket oversikt over trafikken.

I analysearbeidet er det brukt data fra satellitten i perioden 15. juli til 25. oktober i fjor. Private motor- og seilbåter er ikke pålagt å ha AIS-utstyr om bord.

Flest fiskefartøy

Fiskefartøy utgjør klart det meste av trafikken, totalt 65 prosent av alle skipsbevegelser i perioden. «På årsbasis vil prosentdelen være enda høyere ettersom fiskefartøyene også opererer i området i perioder der andre skipskategorier vil være fraværende», skriver Kystverket i analysen.

Ekspedisjonscruiseskipene utgjør den nest største fartøysgruppen med 20 prosent av den totale trafikken.

Grunnstøting

Kystverket bruker statistikk fra Hovedredningssentralen og Sjøfartsdirektoratet i arbeidet. Sjøfartdirektoratet har registrert 17 hendelser på østsiden av Svalbard fra 1981 til 2010. Ni av disse dreier seg om grunnstøting, fem av hendelsene førte til alvorlig skade på skip. Fire av disse var fiskefartøy, ett var et ekspedisjonscruiseskip som grunnstøtte ved Italiaodden på østsiden av Nordaustlandet i 1996.

I juli 1997 gikk cruiseskipet «Hanseatic» på grunn i Murchisonfjorden på vestsiden av Nordaustlandet. Skipet ble ikke alvorlige skadet, men Kystverket skriver i rapporten at hendelsen hadde potensial for forurensning:

«Kystvakten måtte evakuere alle passasjerene og tømme cruise­skipet for olje før man kunne slepe det av grunn.»

Siste nytt i Nyheter

Se ødeleggelsene

Svalbardposten har vært i skredområdet.

Møter boligeierne mandag

Verken Sysselmannen eller lokalstyret ønsker folk øverst i Lia, men det er fremdeles flere spørsmål knyttet til hva som skjer videre.

– Jeg er sjeleglad for at vi flyttet ut

Elisabeth bodde i leiligheten i 14 år. Skredet raserte den bare måneder etter at hun flyttet ut.

 
Her traff skredet

Elleve personer var i huset da snømassene flyttet huset. Ingen ble fysisk skadet.

Prioriterer sikring i år

NVE mener den siste skredhendelsen viser at det er viktig å raskt få på plass permanent skredsikring.

Gamle sykehuset - et økonomisk mareritt

For ett år siden ble Gamle sykehuset evakuert og dørene boltet igjen. For eierne har investeringen i egen bolig blitt en katastrofe.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!