Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Foreslår sikre korridorer

Store områder på østsiden av Svalbard er dårlig kartlagt og en fare for skipstrafikk. Kystcruiseskipet «Polar Star» ved Sjuøyanene nord for Nordaustlandet. FOTO: Birger Amundsen

Foreslår sikre korridorer

Eksperter på seiling på Øst-Svalbard foreslår kartlegging av sikre korridorer i de dårligst kartlagte områdene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.02.2011 kl 12:00

Sju eksperter med mange års erfaring på seiling i de østlige områdene av Svalbard, har vært trukket inn i arbeidet med en analyse av sannsynligheten for skipsulykker på Øst-Svalbard. Den største trusselen for all skipstrafikk i øst er dårlig kartlegging og mangelfulle sjøkart.

Oppgaven for ekspertene var å identifisere steder som utgjør stor fare for skipstrafikken. Ifølge ekspertene er bedre sjøkart det aller viktigste tiltaket for å redusere faren for ulykker.

Korridorer

Inntil bedre kart er på plass foreslås kartlegging av sikre korridorer i områder med dårlige sjøkart, samt at anbefalte ruter etableres.

Det foreslås også at det innføres krav til isklasse for fartøy som skal seile på Øst-Svalbard, kompetansekrav til isnavigasjon, losplikt eller kunnskapsbevis for området. Ekspertgruppen foreslår også ekstra merking inn til de største turistattraksjonene.

Arbeidet ledes av Kystverket på oppdrag av Fiskeri- og kyst­departementet. Risikovurderingen gir innspill til arbeidet med forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, som Sysselmannen er i gang med.

Fem typer fartøy

Analysen deler inn skipstrafikken i fem fartøyskategorier: Ekspedisjonscruiseskip, fiskefartøy, offentlige fartøy, seilbåter og lystbåter og små laste- og tankfartøy.

Det er sparsomt med oversikt over skipstrafikken i de østlige områdene. Først etter at en norsk satellitt ble skutt opp sist sommer med utstyr for å formidle AIS-data, et automatisk identifikasjonssystem som skip er utstyrt med, fikk Kystverket oversikt over trafikken.

I analysearbeidet er det brukt data fra satellitten i perioden 15. juli til 25. oktober i fjor. Private motor- og seilbåter er ikke pålagt å ha AIS-utstyr om bord.

Flest fiskefartøy

Fiskefartøy utgjør klart det meste av trafikken, totalt 65 prosent av alle skipsbevegelser i perioden. «På årsbasis vil prosentdelen være enda høyere ettersom fiskefartøyene også opererer i området i perioder der andre skipskategorier vil være fraværende», skriver Kystverket i analysen.

Ekspedisjonscruiseskipene utgjør den nest største fartøysgruppen med 20 prosent av den totale trafikken.

Grunnstøting

Kystverket bruker statistikk fra Hovedredningssentralen og Sjøfartsdirektoratet i arbeidet. Sjøfartdirektoratet har registrert 17 hendelser på østsiden av Svalbard fra 1981 til 2010. Ni av disse dreier seg om grunnstøting, fem av hendelsene førte til alvorlig skade på skip. Fire av disse var fiskefartøy, ett var et ekspedisjonscruiseskip som grunnstøtte ved Italiaodden på østsiden av Nordaustlandet i 1996.

I juli 1997 gikk cruiseskipet «Hanseatic» på grunn i Murchisonfjorden på vestsiden av Nordaustlandet. Skipet ble ikke alvorlige skadet, men Kystverket skriver i rapporten at hendelsen hadde potensial for forurensning:

«Kystvakten måtte evakuere alle passasjerene og tømme cruise­skipet for olje før man kunne slepe det av grunn.»

Siste nytt i Nyheter

Stanser livreddende fly

Jetfly i Tromsø skulle bidra til en stor styrking av ambulanseberedskapen til Svalbard fra 2019. Etter kritikk fra Finnmark er forslaget droppet.

– Svalbard må bli hørt

Sysselmann Kjerstin Askholt reagerer på at ingen på Svalbard er involvert i ambulansefly-prosessen.

Sviende bot for tyvtråler

Tråleren fra Færøyene fikk inndratt verdien av hele fangsten i Hinlopenstretet på 850.000 kroner.

Spansk åpning

Bluesen er offisielt i gang.

Olsen forklarte, beklaget – og ble tilgitt

Første lokalstyremøte etter hans opptreden i Stortinget.

Unis skal registrere is på fjorden

To værstasjoner på havbunnen utenfor Bjørndalen skal forutsi is-situasjonen i Isfjorden.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!