Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Foreldre frykter en ulykke

På veiskulderen: Gangfelt mangler mellom Museumsveien og Polarflokken barnehage. Her må Trine Skogvang fra Tundra-avdelingen i barnehagen gå på veiskulderen når hun skal trille Sara Johansen-Indreiten (rosa jakke) og Ylva Maria Ekstedt Lystrup på besøk til Longyearbyen barnehage. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Mangler 150 meter gangvei til skole og barnehage:

Foreldre frykter en ulykke

Antall skole- og barnehagebarn langs veiskulderen øker i takt med flere boliger på Elvesletta Syd.

– Dette er et kaotisk område, sier Bente Næverdal, leder i Foreldrenes arbeidsvalg (Fau) ved Longyearbyen skole.

I to skoleår har Fau kjempet for å få gangvei langs Vei 500, den mest trafikkerte veien i Longyearbyen sentrum. I fjor ble det opparbeidet gangfelt fra Melkeveien til Museumsveien, men der stoppet det brått. De siste 150 meterne må dermed skolebarn fra Elvesletta Syd gå på en smal veiskulder mens bilene suser forbi.

– Nå er det verken fugl eller fisk. Ungene begynner å gå på gangfeltet og styres rett inn i veibanen, sier Næverdal.

– Farlig strekning
Stadig flere boliger på Elvesletta Syd gjør at problemet sannsynligvis vil øke framover.

Fau har nettopp avsluttet vårens Beintøft-kampanje. Der oppfordret de flere skoleelever til å ta beina fatt på vei til skolen, noe som også har bidratt til å redusere biltrafikken i området. Likevel sier Næverdal og Fau-nestleder Kine Bakkeli at det føles litt merkelig å oppfordre til å gå når forholdene ikke er lagt til rette for det.

– Dette er en farlig strekning. Spesielt når det er mørketid, bakkefokk og dårlig sikt. Jeg tror det bare er flaks at det ikke har skjedd noen uhell ennå, sier Bakkeli, som ikke forstår hvorfor Longyearbyen lokalstyre (LL) ikke gjorde ferdig hele strekningen i fjor.

– Jeg stusser på hvorfor et gangfelt avsluttes rundt 150 meter før det knyttes sammen med et annet, sier Bakkeli.

Ikke fullført i år
I februar 2013 ble Trafikksikkerhetsplan for Longyearbyen 2012-2015 vedtatt. Der heter det at «utbygging av Elvesletta Syd gjør at nødvendigheten av å etablere en gang/sykkelveg opp til skolen er et godt trafikk­sikkert tiltak.»

Teknisk sjef Jørn Myrlund i LL forklarer hvorfor arbeidet ikke ble fullført i fjor:

– Vi mangler en reguleringsplan for det siste stykket. Gangveien som ble laget i fjor ligger under delplanen til Elvesletta Syd, men stykket fra Museumsveien og opp til Polarflokken barnehage ligger utenfor dette. Det må inngå i en ny delplan rundt Longyearbyen skole, sier Myrlund.

– Det ligger et fundament fra en gammel taubanebukk nært veien. Vil det kulturminnet ha noe å si for utbyggingen?

– Det tør jeg ikke svare på. Når vi sender ut planforslaget på høring, vil de rette myndigheter påpeke det i så fall, sier Myrlund.

Teknisk sektorsjef Marianne Aasen i LL svarer i en epost til Fau at gangfeltet ikke kommer til å bli fullført i år, siden det ikke ble satt av store midler til trafikksikkerhetsplanen i budsjettet for 2014.

«I tillegg til selve tiltaket krever det også et arealplanarbeid. Rullering av arealplanen starter i år og planlegges ferdigstilt i 2015», skriver hun.

Ferdigstillingen av gangfeltet vil dermed ikke skje før tidligst 2016. Fau-foreldrene Næverdal og Bakkeli ber instendig Longyearbyens politikere om å bevilge penger i neste års budsjett slik at veien kan ferdigstilles.

– De får huske på at det er valgår neste år, sier Næverdal.

Tiltak i august
Fau har også engasjert seg i å trygge skoleveien i overgangen mellom Haugen og skolen. Etter å ha tatt opp saken med LL i fjor, fikk de svar fra oppmålings­ingeniør Bøye Bøland med en rekke tiltak som LL lovte å prioritere:

• Reduksjon av fart til 30 km/t mellom Polarflokken barnehage og sydlig innkjørsel til skolen mellom 07.00 og 17.30
• Markert overgang for fotgjengere
• Etablering av busslomme nær gang/sykkelvei til skolen
• Utbedring av belysning

Siden den gang har ikke noe skjedd. I mai i år tok Fau igjen opp saken med LL. Svaret var da at arbeidet skal begynne i august.

– Vi ønsker at det er på plass til skolestart til høsten, når vi kjører igang Beintøft-kampanjen igjen, sier Næverdal.

Se bildet større

Krever gangfelt helt fram: Bente Næverdal og Kine Bakkeli er henholdsvis leder og nestleder i Fau ved Longyearbyen skole. De er ikke imponert over at Longyearbyen lokalstyre ikke fullførte gangfeltet i fjor. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Siste nytt i Nyheter

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!