Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Føler seg utrygge i trafikken

Mange elever opplever fotgjengerfeltet over veien ved skolen som skummel på grunn av stor trafikk og høy fart. FOTO: Karine Nigar Aarskog

Føler seg utrygge i trafikken

Skoleelever i Longyearbyen er redde for å gå til skolen på grunn av trafikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Mest utrygt opplever elevene der gang- og sykkelvei krysser hovedveien ved Longyearbyen skole. Også krysset mellom vei 232 og Hilmar Rekstensvei oppleves som utrygt. Elevene føler seg også utrygge på grunn av biler og skutere som kjører fort i boligområdene og i Hilmar Rekstensvei. Flere av de minste skolebarna har gitt uttrykk for at de er redde for å gå til og fra skolen på grunn av alle skuterne.
Av de rundt 220 elevene som går på Longyearbyen skole har 124 svart på en spørreundersøkelse om trafikksikkerhet i Longyearbyen. Undersøkelsen er en del av arbeidet med en trafikksikkerhetsplan.

Bedre sykkelveier
Siden 1. januar 2003 er det registrert fire personskadeulykker i Longyearbyen. Det har ikke vært noen dødsulykker i byen de siste ti årene. Likevel har lokalstyret sett nytten av å ha en trafikksikkerhetsplan, som også er en forutsetning for å få offentlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns skolevei på offentlige veier.
Hovedmålet i planen er at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen. For å oppnå det skal det blant annet etableres et sammenhengende veinett for fotgjengere og syklister. I tillegg skal skutertrafikken bli ledet ut og inn i Longyearbyen på entydig merkede veier.

Forebyggende tiltak
Prosjektgruppa som har ledet arbeidet har kalkulert med at det vil koste til sammen drøyt 4,3 millioner kroner å gjennomføre de fysiske tiltakene som er foreslått i planen. Disse skal fordeles over fire år, fra 2008 til og med 2011. I tillegg skal det gjøres en rekke forebyggende tiltak rettet mot skolen og barnehagene, som trafikkopplæring, trafikksikkerhetsdag, utdeling av reflekser og foreldremøter. Dette har prosjektgruppa anslått å koste til sammen 96.000 kroner fordelt over fire år. Trafikksikkerhetsplanen skal behandles av Miljø- og næringsutvalget mandag.

Se hele trafikksikkerhetsplanen her!

Siste nytt i Nyheter

Mørketiden er inne

Nå har sola tatt farvel med Longyearbyen, og kommer ikke over horisonten før 16. februar.

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!