Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Føler seg utrygge i trafikken

Mange elever opplever fotgjengerfeltet over veien ved skolen som skummel på grunn av stor trafikk og høy fart. FOTO: Karine Nigar Aarskog

Føler seg utrygge i trafikken

Skoleelever i Longyearbyen er redde for å gå til skolen på grunn av trafikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Mest utrygt opplever elevene der gang- og sykkelvei krysser hovedveien ved Longyearbyen skole. Også krysset mellom vei 232 og Hilmar Rekstensvei oppleves som utrygt. Elevene føler seg også utrygge på grunn av biler og skutere som kjører fort i boligområdene og i Hilmar Rekstensvei. Flere av de minste skolebarna har gitt uttrykk for at de er redde for å gå til og fra skolen på grunn av alle skuterne.
Av de rundt 220 elevene som går på Longyearbyen skole har 124 svart på en spørreundersøkelse om trafikksikkerhet i Longyearbyen. Undersøkelsen er en del av arbeidet med en trafikksikkerhetsplan.

Bedre sykkelveier
Siden 1. januar 2003 er det registrert fire personskadeulykker i Longyearbyen. Det har ikke vært noen dødsulykker i byen de siste ti årene. Likevel har lokalstyret sett nytten av å ha en trafikksikkerhetsplan, som også er en forutsetning for å få offentlig støtte til planlegging og gjennomføring av tiltak for sikring av barns skolevei på offentlige veier.
Hovedmålet i planen er at det forblir trygt og trivelig å bo og ferdes i Longyearbyen. For å oppnå det skal det blant annet etableres et sammenhengende veinett for fotgjengere og syklister. I tillegg skal skutertrafikken bli ledet ut og inn i Longyearbyen på entydig merkede veier.

Forebyggende tiltak
Prosjektgruppa som har ledet arbeidet har kalkulert med at det vil koste til sammen drøyt 4,3 millioner kroner å gjennomføre de fysiske tiltakene som er foreslått i planen. Disse skal fordeles over fire år, fra 2008 til og med 2011. I tillegg skal det gjøres en rekke forebyggende tiltak rettet mot skolen og barnehagene, som trafikkopplæring, trafikksikkerhetsdag, utdeling av reflekser og foreldremøter. Dette har prosjektgruppa anslått å koste til sammen 96.000 kroner fordelt over fire år. Trafikksikkerhetsplanen skal behandles av Miljø- og næringsutvalget mandag.

Se hele trafikksikkerhetsplanen her!

Siste nytt i Nyheter

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!