Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Flertall for førstehjelp

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet er positiv til lånesøknaden fra Store Norske, slik den foreligger. Høyre er mer moderat siden saken ligger på Monica Mælands bord, men partiets næringspolitiske talsmann mener Høyre må være lydhør. FOTO: Eirik Palm

Dette svarer partiene om kriselånet

Flertall for førstehjelp

Det er flertall i Stortinget for økonomisk førstehjelp til Store Norske. Høyres næringspolitiske talsmann forventer at regjeringen er lydhør.

Tekst:

Publisert:

I februar skal politikere fra Svalbard ha møte med Stortingets næringskomité om situasjonen i Store Norske. Svalbardposten har stilt spørsmål til samtlige medlemmer i næringskomiteen om søknaden fra kullselskapet om 450 millioner kroner i kriselån fra staten for å berge driften og samtidig jobbe med omstilling (se svarene nederst i saken).


Nede i 53 doller
Forrige fredag mottok næringsminister Monica Mæland (H) forslaget fra arbeidende styreleder Annette Malm Justad. Lave kullpriser er hovedårsaken til at kullselskapet har havnet i krisen, og mens Mæland mottok planen for refinansiering og videre drift, falt kullprisene ned på rekordlave 53,5 dollar tonnet.

Styret ber om 400 millioner kroner til datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani for å sikre videre drift og refinansiering. I tillegg ber styret om 50 millioner kroner til Store Norske Utvikling AS (SNU), som skal bidra til omstilling.

– Vi skal vurdere både styrets forslag og se på alternativer før vi går til regjering og storting, og kommer til å bruke tiden som er nødvendig, sier Mæland (H) til Svalbardposten.


Ap, Sp og Frp sier ja

Det er uklart når kriselånet til Store Norske skal behandles i Stortinget, men samtlige medlemmer Svalbardposten har snakket med i næringskomiteen, er positive til å gi førstehjelp. Svalbardposten har spurt medlemmene i komiteen om de er positive eller negative til forslaget fra Styret i Store Norske om et statlig lån på 450 millioner kroner. I tillegg har vi spurt om Norge bør ha kulldrift på Svalbard.

Det er bare Pål Farstad (V) og Line Henriette Hjemdal (KrF) som ikke har svart på spørsmålene fra Svalbardposten. Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet er innstilt på å gi kullselskapet det det ber om. Til sammen utgjør partiene et flertall i Stortinget.

– Det vil være svært negativt for Svalbard-samfunnet dersom Store Norske går over ende. Regjeringen bør være positiv til å innvilge lån til selskapet, sier Aps næringspolitiske talsperson Else-May Botten.

Frps Øyvind Korsberg sier han er positiv til et statlig lån på 450 millioner kroner, og det samme er lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp).

– Senterpartiet mener regjeringen må møte forespørselen fra Store Norske på en positiv måte, og vi synes at det forslaget som er kommet om lån, ser bra ut, sier Polestad i en e-post.

Høyres medlemmer er mer tilbakeholdne siden saken ligger hos Mæland, men Frank Bakke-Jensen sier på vegne av partifellene i komiteen at Store Norske besitter store verdier som må ivaretas.

– Vi som ansvarlige eiere av Store Norske må bidra med det vi kan, og der vi kan når bedriften er i en så vanskelig situasjon, sier han og og legger til:

– Derfor forventer jeg at regjeringen gjør som den sier, følger nøye med og tar de grep man finner nødvendig i en aktiv prosess sammen med Svalbardsamfunnet.


Rekordstort underskudd
Fredag varslet Store Norske et underskudd 537 millioner kroner i 2014. Det er det dårligste resultatet noensinne, og tvinger selskapet til å fortsette og se på kostnadssituasjonen. Målet er fortsatt lønnsom kulldrift, men da må det drives smartere. Selskapet baserer seg nå på en kullpris på 65 dollar tonnet.

– Forretningsmulighetene i det nordlige Arktis har aldri vært større enn nå. Store Norske har svært gode forutsetninger, og med den finansieringen vi foreslår, vil vi også ha mulighet til å skape verdier på nye måter på Svalbard, sier Annette Malm Justad.

Hun understreker at Store Norske fortsatt er bærebjelken i Longyearbyen og at oppdraget er å opprettholde lønnsom kullproduksjon på Svalbard.


Sparer 300 millioner
Store Norske var gjennom en omstilling i 2013 der rundt 50 ansatte forsvant. Nå forsvinner rundt 100, i tillegg til at driften halveres det neste halvannet året.
Klubbleder Arild Olsen tror det er politisk vilje til å støtte Store Norske. Sier man nei til lån, sier man samtidig ja til subsidiering av kulldrift, mener han. Årsaken er at Longyearbyen uansett må ha kull til strøm og varme, men uten lånet har ikke bedriften økonomisk ryggrad til å bære en slik drift.

– Mitt inntrykk er at selskapet forberedrer seg, sakte men sikkert. For tre å siden mente man det ville være vanskelig å drive med priser på 95 dollar tonnet, og for ett år siden sa man at det blir vanskelig med 85, sier Olsen.

I løpet av sommeren mener han selskapet må avklare videre oppfaring i Lunckefjell. Lunckefjellgruva inneholder såkalt PCI-kull, som brukes i industrien. Dette kullet ligger i pris i snitt 15 doller høyere enn kullet som går til energiproduksjon.

Andelen produsert energikull har også gått ned de siste årene.

– Man må være like opptatt av inntektssiden som kostnadssiden. Det går på å være enda mer tydelig, og finne kundene sier Olsen.


Håper på rask avklaring
Både lederen og nestlederen i lokalstyret håper saken kommer raskt i Stortinget.

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap) var tilstede under presentasjonen forrige fredag. I etterkant hadde hun et møte med Mæland, og det var med en viss grad av lettelse og forventninger hun forlot regjeringskontorene.

– Jeg tillater meg å være optimist og jeg må si at jeg liker veldig godt det jeg hører. For det første at det poengteres at man har et eierskap i Store Norske som er langsiktig, og jeg liker veldig godt at hun viser til havneplanen og næringsplanen vår. Hun er veldig tydelig på at arbeidet vi har gjort i Longyearbyen har den betydningen i denne situasjonen, som vi trodde. I tillegg virker det på meg at man har tatt innover seg og ser behovet for den industrielle motoren, sa hun etter møtet.

Også nestleder Geir Hekne (H), konstaterer at sannhetens time nærmer seg.

– Vi går nå inn i en fase hvor vi får svar på villigheten til staten. Jeg håper og tror at dette ikke blir en subsidiering, og at de vil greie å drive lønnsomt, sier Hekne om lånesøknaden til Store Norske.

Han tror han har Longyearbyen bak seg når han ønsker en bedrift som greier seg selv og ikke er avhengig av statlig støtte i framtida.Dette svarer politikerne i Stortingets næringskomité (flertallsgrensa går ved 85 mandater):

1. Er du positiv eller negativ til forslaget fra styret i Store Norske om et statlig lån på 450 millioner kroner? Hvorfor?

2. Bør Norge ha kulldrift på Svalbard? Hvorfor/hvorfor ikke?

Else-May Botten (Ap)(55 mandater):
1. Det vil være svært negativt for Svalbardsammfunnet om Store Norske går over ende. Regjeringen bør derfor være positiv til å innvilge lån til selskapet.
Det er uaktuelt å subsidiere ulønnsom kulldrift. Det bør derfor knyttes forutsetninger til et evt lån om lønnsom drift, bærekraft og nødvendige omstillinger.
Nødvendige omstillinger innebærer både bedriften og Svalbardsamfunnet.

2. Det er stort engasjement rundt dette spørsmålet. Så det er noe vi drøfter i partiet, men vi er klare på at det vil være kulldrift de nærmeste årene. Men, det er og viktig at Svalbard har flere bein å stå på og vi ser med spenning på den næringsutviklingsplanen som er laget for Svalbard og håper å kunne være gode støttespillere i så måte.

Geir Pollestad (Sp)(10 mandater):
1. Senterpartiet mener regjeringen må møte forespørselen fra Store Norske på en positiv måte, og vi synes at det forslaget som er kommet om lån ser bra ut.

2. En eventuell avvikling av kulldriften på Svalbard må komme som en konsekvens av endring av Svalbardpolitikken, og ikke som et resultat av økonomien i Store Norske. Senterpartiet støtter opp om den politikken som er blitt ført,og i den er kulldriften et av grunnlagene. Vi er opptatt av at satsingen på forskning og turisme må forsterkes samt at det må legges til rette for ny næringsvirksomhet. Det oppfatter jeg at forslaget fra Store Norske også har tatt opp i seg.

Øyvind Korsberg (Frp)(29 mandater):
1. Jeg synes det er svært positivt at styre i SNSK har kommet med forslag til løsning og jeg er derfor positiv til statlig lån på 450 millioner kroner.

2. Jeg mener at det er viktig å ha kulldrift på Svalbard, samt å se på nye områder å anvende kull på. Energiproduksjon er også viktig samt at det har også en sikkerhets politisk betydning.

Frank Bakke-Jensen (H)(48 mandater):
1. Jeg kjenner ikke til hele saken da denne ligger i regjering og ikke er behandlet ennå. Derfor blir mitt generelle svar at vi som ansvarlige eiere av Store Norske må bidra med det vi kan, og der vi kan når bedriften er i en så vanskelig situasjon. Selv om det primære området til bedriften, utvinning av kull per tiden ikke er lønnsom butikk, og det er usikkert om når det blir det igjen, besitter bedriften store verdier som må ivaretas. Derfor forventer jeg at regjeringen gjør som den sier, følger nøye med og tar de grep man finner nødvendig i en aktiv prosess sammen med Svalbardsamfunnet.

2. Kulldrift eller ikke er et så stort spørsmål at det ikke kan besvares med ja eller nei. Det sentrale er å løse forurensnings- og klimautfordringen, ikke å bestemme seg politisk for energibærer. Dette er store, viktige spørsmål som bør behandles i en større politisk prosess som også ser på nye næringsveier, rensing av kull som energikilde, alternative bruksområder for kull og så videre. En slik prosess må man forvente at man allerede er i gang med både i departement og lokalt.

Ikke svart:
Venstre og Kristelig Folkeparti


ALT OM KRISEN I STORE NORSKE:
Mæland vil ta tiden til hjelp
Skeptisk til planen
Underskudd på 537 millioner, ber om 450 millioner i kriselån
Klar for banken
Krisen handler om mer enn kull
– Vi skal ikke late som om dette ikke er en utfordring
De første har fått beskjed
Vil satse på industrikull
Her er kuttene
Vil ikke miste kolleger
Vil kutte 100 stillinger
Varsler store endringer i driften
Kaller situasjonen alvorlig
Seiler mot kjempeunderskudd
Spår ti magre år

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!