Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Flere helselover kommer

Som før: Nye lover vil ikke ha så mye å si for avdelingsleder Aksel Bilicz og Longyearbyen sykehus. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Flere helselover kommer

Mange sentrale helselover gjelder ikke på Svalbard. Nå vil Helse- og omsorgsdepartementet innføre dem, også for Barentsburg.

Tekst:

Publisert:

Det offentlige helsetjenestetilbudet på øygruppen tilbys ved Longyearbyen sykehus med sine 22 ansatte. I tillegg har befolkningen i Barentsburg et helsetilbud ved sitt sykehus som er eid og drevet av Trust Arktikugol. Vanligvis er det én lege og noen sykepleiere der.

Så langt har ikke helsetilsynsloven og helsepersonelloven vært gjeldende på Svalbard. Departementet ønsker nå å innføre dem og på den måten sikre at Fylkesmannen fører tilsyn og har hjemler til å gi pålegg. De ønsker å legge tilsynsmyndigheten til Fylkesmannen i Troms av ressurs- og kompetansemessige hensyn. Ellers er det Sysselmannen som har Fylkesmann-myndighet på Svalbard.


Som i dag

Selv om lovene ikke gjelder for Svalbard, har de vært førende for Longyearbyen sykehus som er en del av Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Jeg tenker at det ikke vil bety så mye for oss. Vi må jobbe som om lovene gjelder uansett, sier avdelingsleder Aksel Bilicz.

Fylkesmannen i Troms har i dag tilsyn med sykehuset, og en innføring av lovene vil bety en lovfesting og videreføring av dagens praksis.

Bilicz mener imidlertid en innføring av lovverket kan gjøre det mer komplisert for de som skal håndheve dem.

– Da tenker jeg mest i forhold til Barentsburg, sier han.

Ifølge departementet har det ikke vært ført tilsyn med helsepersonellet eller driften der.


Problematisk i Barentsburg

Når det gjelder helsepersonel­loven vil også en innføring av den være en videreføring av praksis for sykehuset i Longyearbyen. Loven stiller krav til autorisasjon for utenlandsk helsepersonell på Svalbard, men departementet foreslår en overgangsordning, eventuelt en dispensasjonsordning for sykehuset i Barentsburg. Årsaken er at det er vanskelig for leger med utdanning fra Russland og Ukraina å oppfylle vilkårene for norsk autorisasjon.


Flere tilsyn

Fylkesmannen i Troms har vurdert konsekvensene en eventuell innføring av lovene vil få. De er enige i at forslaget i hovedsak er en lovfesting av dagens praksis for Longyearbyen sykehus. I et brev til departementet skriver de at et styrket lovgrunnlag kan gi flere tilsyn, noe som vil føre til økt tidsbruk og økte reisekostnader.

De understreker imidlertid at tilsyn i Barentsburg trolig vil få både administrative og økonomiske konsekvenser. De ber derfor departementet vurdere konsekvensene ved å innføre helsepersonelloven der, dersom de ikke velger å gi dispensasjon for utenlandsk helsepersonell.

Departementet vurderer også å innføre helseberedskapsloven for den norske helseberedskapen, steriliseringsloven, helseregisterloven, bioteknologiloven, behandlingsbiobankloven og helseforsikringsloven.

Siste nytt i Nyheter

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!