Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fjordisen kan bli stengt

Her er et turistfølge på vei fra Pyramiden innerst i Billefjorden våren 2010. Da var det godt med is. De siste årene har isfjorholdene vært dårligere, og turoperatørene søker om å få ta med turistene til den tidligere russiske bosettingen via bresystemene. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Fjordisen kan bli stengt

Sysselmannen vil gi turister mulighet til å kjøre til Pyramiden via breene. Samtidig vil de gjøre det lettere å stenge islagte fjorder for ferdsel.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.12.2014 kl 09:44

I fjor gjorde dårlige isforhold det umulig for turistgrupper å nå Pyramiden på lovlig vis.

Turoperatørene søkte om å få kjøre til Pyramiden via breene, men fikk nei. Årsaken er at Sysselmannen mener saken er så prinsipiell at det må en forskriftsendring til.

Søker dispensasjon
I år søker Visit Svalbard Syssel­mannen om en generell dispensasjon for sine medlemmer til å kjøre via breene, om det skulle bli lite is. Ruta de ønsker å kjøre går fra Von Postbreen, via Philippbreen, Flichnerfonna og Ragnarbreen til Pyramiden. En liten del av løypa går utenfor Område 10, som er området turister har lov til å ferdes i.

«Vår vurdering er at den ekstra miljøbelastningen ved en slik tur er minimal, om ikke fraværende. Der eksisterer i utgangspunktet ikke et dyreliv som kan forstyrres og avstanden blir ikke vesentlig lengre», skriver Visit Svalbard i søknaden.

Vil verne dyrelivet
Nå har Sysselmannen satt i gang arbeidet med å endre motorferdselforskriften for å åpne for ferdsel til Pyramiden via breene. Samtidig vil de gjøre det lettere å stenge fjorder for ferdsel av hensyn til dyrelivet.

Tidligere i høst skrev Sysselmannen et notat til Miljødirektoratet, der de videreformidler reiselivsbedriftenes ønske. Om fjordisen forsvinner, vil ikke turistnæringen kunne bruke Pyramiden som turmål vinterstid.

«Dette vil sannsynligvis også ha vesentlig betydning for Trust Arktikugol og deres reiselivssatsing. Som en konsekvens av dette bør det under forutsetning av at det ikke fører til økte miljø­konsekvenser, legges til rette for turistferdsel med snøskuter til Pyramiden.»

Sysselmannen peker videre på at dårlige isforhold også vil føre til at isbjørn og sel får redusert sine leveområder. Det vil i tillegg bli mer trafikk i områder hvor det fortsatt finnes sjøis, slik at dyrelivet blir utsatt for økende forstyrrelse. Ifølge Sysselmannen har det blitt registrert hi i isfjordområdet, og binner med 0-åringer er sett på isen i Bille­fjorden, Tempelfjorden og på Østkysten.

«Den mest brukte skuterløypa til Østkysten gikk i år svært nær et hi hvor det i følge Norsk Polarinstitutt ble observert unormalt tidlig hibryting av en binne med to unger», skriver de til departementet.

Lavere terskel
Sysselmannen foreslår å åpne en ny korridor for turister i guidet følge, eller i følge med fastboende, slik at det blir mulig for dem å kjøre en trasé via breene til Pyramiden.

«Ved å åpne en ferdseltrasé til Billefjorden via breene, legges det til rette for at en del av trafikken over fjordisen flyttes til breene hvor miljøpåvirkningen av dyrelivet er vesentlig mindre», skriver de.

Sysselmannen mener likevel ikke at dette løser problemet med forstyrrelse av dyrelivet.

«Å innføre den nye sonen vil og skal etter Sysselmannens oppfatning senke terskelen for å stenge gjenværende islagte deler av Tempelfjorden, Billefjorden eller Østkysten når hensynet til dyrelivet tilsier dette», skriver de.

Endrer forskriften
– Vi er midt i en prosess der vi forsøker å finne løsninger på flere problemer på en gang, og jeg ser for meg at ting kommer til å endre seg en del underveis, sier miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen.

De jobber nå med å lage et ferdig høringsbrev med forslag til forskriftsendringer til Miljødirektoratet.

– Så vil direktoratet og vi sikkert ha en dialog om innholdet, før brevet sendes videre til Klima- og miljødepartementet. Det er de som vil sende forslaget på høring, og har myndighet til å vedta forskriften, sier Tveito.

Hun forteller at det ikke er avklart om stenginger vil gjelde alle.

– Nå sitter vi i en prosess hvor vi skal finne løsninger og utforme en forskrift som ivaretar interessene både til reiselivet og til dyrelivet. Det er også slik på Svalbard at miljøhensyn skal veie tyngst når ulike interesser settes opp mot hverandre, og det finnes knapt noe sted i Norge hvor det er mulig kjøre snøskuter i så store områder som på Svalbard, sier Tveito.

– Hva med interessene til fastboende?

– Fastboende har allerede i dag et langt større område å ferdes i enn tilreisende, svarer Tveito.

I fjordtarmene ligger det flere hytter som brukes flittig av fastboende i vintersesongen, blant annet i Bjonahamna i Tempelfjorden.

– Mener dere det fremdeles skal være mulig å dra til disse i perioder der isen blir stengt?

– Slike spørsmål må vi komme tilbake til. Gjennom en høring vil alle kunne fremme sine interesser, sier miljøvernsjefen.

Økt ferdsel

Hun legger til at stenginger av områder med fjordis vil få mindre konsekvenser for reiselivet, dersom traseen til Pyramiden over breene åpnes for turister.

– Men dere vil også senke terskelen for å stenge områder på Østkysten?

– Vi har sett at ferdselen dit har økt, og av og til har vi fått melding om uheldige episoder med folk som følger etter isbjørn på skuter. I fjor ble det også observert ei binne som kom ut av hiet langt tidligere enn normalt. Vi vet ikke årsakene til det, men jeg har fått beskrevet at skuterløypa gikk svært nære hiet. Behovet for å beskytte dyrelivet på Østkysten er det samme som i andre fjordområder der isutbredelsen er mindre enn før, sier Tveito.

Hun legger til at klimaendringene gjør at Sysselmannen må se med nye øyne på hvordan de ivaretar dyrelivet på best mulig måte.

Ønsker svar
Visit Svalbard er positive til prosessen Sysselmannen har satt i gang for å få utvidet Område 10 permanent. De minner likevel om at næringen er avhengig av å få en snarlig avklaring på dispensasjonssøknaden.

«Ved utdragning i tid, eventuelt avslag på forslaget, må operatørene få en realistisk mulighet til å snu om på sine programmer i god tid før vintersesongen 2015, slik at konsekvensene for gjester, økonomi og ressursutnyttelse blir så små som overhode mulig», skriver reiselivsorganisasjonen.

– Pyramiden er ikke det største og viktigste turmålet, men om det ikke er mulig å komme seg ett sted, generer det mer trafikk andre plasser. Det er ikke ønskelig det heller, sier daglig leder Ronny Brunvoll i Visit Svalbard.

Han hadde ikke hørt om at Sysselmannen også ønsker å stenge fjorder i perioder med lite sjøis, før Svalbardposten ringte denne uken.

– Det får vi se på når diskusjonen kommer. Det vil jeg ikke foregripe. I utgangspunktet er det fornuftig tenkt å gi prosessen tid, men vi ønsker at de skal gi oss dispensasjon til å kjøre breene for 2015, sier han.

Nøkkelord

Se bildet større

Turoperatørene ønsker å kunne ta med turister til Pyramiden også når det er lite is på fjordene. FOTO: Christian Nickolai Bjørke

Se bildet større

Miljøvernsjef Guri Tveito hos Sysselmannen. FOTO: Birger Amundsen (arkiv)

Siste nytt i Nyheter

Ny art i Ny-Ålesund

Kronemanet, som skaper problemer i mange norske fjorder, er for første gang oppdaget på Svalbard.

By-bjørnene eskortert mot Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt drevet bort med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter skred inntil skiløypa lørdag morgen. Samme ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!