Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fiskerne stenges ute

Havområdene langs kysten er viktig som beite-område for den voksende hvalrossbestanden. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Fiskerne stenges ute

Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av bunnredskaper for fiskerne i verneområdene.

Miljøverndepartementet (MD) vil ikke tillate tråling etter hyse og torsk innenfor verneområdene på Svalbard, og avviser klagen fra Fiskebåtredernes Forbund. Det framkommer i et brev fra MD til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

Utvidelsen av territorialgrensen fra fire til tolv nautiske mil for sju år siden førte til at store havområder rundt Svalbard ble stengt for fiske med bruk av trål og skrape.

Det eneste som tillates innenfor tolv nautiske mil er tråling etter reker i farvann dypere enn 100 meter.

– Vi er bekymret over det som skjer. Fiske og fangst var en viktig begrunnelse for å få suvereniteten over Svalbard. Nå er vi jaget bort fra felter hvor vi tidligere fisket, uttalte Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåtredernes Forbund, til Svalbardposten i januar i fjor.

Fiskebåtredernes Forbund krevde i et brev til MD at forbudet mot fiske i vernede områder i sin helhet måtte oppheves.

Forbud mot trål og skrape

Saken er siden fulgt opp av FKD, som i et brev til MD høsten 2011 ber om at tråling etter hyse og torsk tillates i farvann med dybder på 100 meter eller mer innenfor verneområdene.

MD gjør det klart at verne­bestemmelsene «ikke innebærer noe generelt forbud mot fiske», men et spesifikt forbud mot bruk av bunntrål og skrape. Departementet konkluderte med at opphevelse av forbudet vil innebære en betydelig svekkelse av vernet, «og at dette ikke vil være i samsvar med vernets formål eller de føringer regjering og Storting har gitt for miljøvernet på Svalbard».

Problemet med bunnredskaper er at de ødelegger havbunnen og skader bunnlevende organismer.

Økt fiske i framtiden

Fiskebåtredernes Forbund ber i et brev til MD om at det likevel åpnes for fiske med torsketrål inn til fire nautiske mil av grunn­linjen i områder der det er mer enn 100 meters dyp.

MD støtter seg til sporingsdata på fiskefartøy, og blant annet data som Fiskeridirektoratet har sammenstilt. Det viser at verneområdene har hatt liten betydning for fiske med torsketrål både før og etter utvidelsen av territorialgrensen til 12 nautiske mil.

MD medgir at fiske etter torsk og hyse rundt Svalbard er økende, og at klimaendringene gjør at farvannet rundt Svalbard kan bli enda viktigere for fiskerne i framtiden.

«Vi vil avslutningsvis bemerke at fisket ved Svalbard er en aktivitet der aktører fra flere land er involvert. Dersom det skal gjøres endringer i reglene for fiske i verneområdene på Svalbard, må dette også vurderes i forhold til målene for norsk svalbardpolitikk», skriver MD i sitt brev til FKD.

Siste nytt i Nyheter

Øvelse i oljevern

På grunn av økt skipstrafikk i nordområdene, rigger Kystverket og Sysselmannen for oljevernøvelse tirsdag og onsdag med personell og nytt utstyr på plass i nord.

Føler de er blitt utnyttet

To kaféarbeidere hevder de jobber titimersdager og ikke har fått lønn siden de kom til Taste of thai. Nå ønsker de å hindre at det samme skal skje med andre.

Mener de ikke var kvalifiserte

Styreleder Wiggo Lund i Taste of thai sier kafémedarbeiderne ikke kunne det de skulle.

Hund rømte i juli.

Gleder seg til toppjobben

Hege Walør Fagertun (50) blir ny administrasjonssjef i Longyearbyen.

Nå er det Oktoberfest

Trosset det kalde været og åpnet oktoberfesten med parade og lederhosen.

Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!