Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fiskerne stenges ute

Havområdene langs kysten er viktig som beite-område for den voksende hvalrossbestanden. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Fiskerne stenges ute

Miljøverndepartementet opprettholder forbudet mot bruk av bunnredskaper for fiskerne i verneområdene.

Tekst:

Publisert:

Miljøverndepartementet (MD) vil ikke tillate tråling etter hyse og torsk innenfor verneområdene på Svalbard, og avviser klagen fra Fiskebåtredernes Forbund. Det framkommer i et brev fra MD til Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

Utvidelsen av territorialgrensen fra fire til tolv nautiske mil for sju år siden førte til at store havområder rundt Svalbard ble stengt for fiske med bruk av trål og skrape.

Det eneste som tillates innenfor tolv nautiske mil er tråling etter reker i farvann dypere enn 100 meter.

– Vi er bekymret over det som skjer. Fiske og fangst var en viktig begrunnelse for å få suvereniteten over Svalbard. Nå er vi jaget bort fra felter hvor vi tidligere fisket, uttalte Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåtredernes Forbund, til Svalbardposten i januar i fjor.

Fiskebåtredernes Forbund krevde i et brev til MD at forbudet mot fiske i vernede områder i sin helhet måtte oppheves.

Forbud mot trål og skrape

Saken er siden fulgt opp av FKD, som i et brev til MD høsten 2011 ber om at tråling etter hyse og torsk tillates i farvann med dybder på 100 meter eller mer innenfor verneområdene.

MD gjør det klart at verne­bestemmelsene «ikke innebærer noe generelt forbud mot fiske», men et spesifikt forbud mot bruk av bunntrål og skrape. Departementet konkluderte med at opphevelse av forbudet vil innebære en betydelig svekkelse av vernet, «og at dette ikke vil være i samsvar med vernets formål eller de føringer regjering og Storting har gitt for miljøvernet på Svalbard».

Problemet med bunnredskaper er at de ødelegger havbunnen og skader bunnlevende organismer.

Økt fiske i framtiden

Fiskebåtredernes Forbund ber i et brev til MD om at det likevel åpnes for fiske med torsketrål inn til fire nautiske mil av grunn­linjen i områder der det er mer enn 100 meters dyp.

MD støtter seg til sporingsdata på fiskefartøy, og blant annet data som Fiskeridirektoratet har sammenstilt. Det viser at verneområdene har hatt liten betydning for fiske med torsketrål både før og etter utvidelsen av territorialgrensen til 12 nautiske mil.

MD medgir at fiske etter torsk og hyse rundt Svalbard er økende, og at klimaendringene gjør at farvannet rundt Svalbard kan bli enda viktigere for fiskerne i framtiden.

«Vi vil avslutningsvis bemerke at fisket ved Svalbard er en aktivitet der aktører fra flere land er involvert. Dersom det skal gjøres endringer i reglene for fiske i verneområdene på Svalbard, må dette også vurderes i forhold til målene for norsk svalbardpolitikk», skriver MD i sitt brev til FKD.

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!