Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fengselsstraff for Fjukstad

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad fikk sin dom i Hålogaland lagmannsrett i dag. FOTO: Birger Amundsen

Fengselsstraff for Fjukstad

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad ble i dag dømt til 60 dager fengsel i Hålogaland lagmannsrett. Dommen er enstemmig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Les hele dommen her! (PDF 7,4 Mb)

Bjørn Fjukstad ble dømt til 90 dager betinget fengselsstraff og 30.000 kroner i bot i Nord-Tromsø tingrett i januar i år. Straffeutmålingen i dommen ble anket av påtalemyndigheten, som opprettholdt påstand om 90 dager ubetinget fengsel.

Omkom
Det var i juli 2005 under oppfaringsarbeid i Svea Nord at det ble gjort gjennomslag inn til en stoll (CT-4B) som ikke var ventilert, og hvor Fjukstad ikke foretok måling av luftkvaliteten før gjennomslag. Det resulterte i at oksygenfattig, metanholdig luft strømmet inn i oppfaringsstollen hvor 12 mann befant seg. Mange svimte av og en mann omkom i ulykken.

Påla han å måle luftkvaliteten
Saken har hovedsakelig dreid seg om hvorfor Fjukstad som ansvarlig driftsingeniør ved gjennombruddet ikke utførte målingene av luftkvaliteten som arbeidsplanen påla han.
Selv har Fjukstad hele tiden hevdet at han ikke hadde lest planen på grunn av at den ikke var direkteadressert til han men kun som kopi, og at han trodde at CT-4B-stollen var ventilert.

Graverende
Lagmannsretten avsluttet ankebehandlingen torsdag. I dommen skriver førstelagmann Arild O. Eidesen: «Lagmannsretten finner det graverende at han da ikke leste arbeidsplanen, som konkret tilla ham ansvar for en arbeidsoperasjon – driving av strossegeid – som var så spesiell at slikt gjennomslag bare var blitt utført tre ganger tidligere i Svea Nord. (…)
I planen ble driftsingeniøren i klartekst pålagt ansvar for måling av eventuell metangass i det området arbeidslaget skulle drive seg inn i, før gjennomslaget. Unnlatelsen kan ikke på noen måte unnskyldes med at planen ble meddelt ham som kopiadressat. Bevisførelsen har vist at dette var vanlig kommunikasjonsform, og planens karakter og innhold tilsa at Fjukstad måtte lese den nøye.»

Fengselsstraff
Retten viser også til at det var gjort målinger forut for gjennomslaget som viste farlige verdier. Fjukstad var blitt gjort kjent med målingene: «Lagmannsretten stiller seg mot denne bakgrunn uforstående til at Bjørn Fjukstad ikke sørget for at målinger ble foretatt.»
Videre skriver førstelagmann Eidesen at det ikke er rettspraksis for at arbeidstakere blir idømt ubetinget fengsel med hjemmel i arbeidsmiljøloven, men at lagmannsretten finner saken så spesiell at straffen må settes til fengsel i 60 dager. Boten på 30.000 kroner fra tingrettdommen utgår.

Siste nytt i Nyheter

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!