Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Fengselsstraff for Fjukstad

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad fikk sin dom i Hålogaland lagmannsrett i dag. FOTO: Birger Amundsen

Fengselsstraff for Fjukstad

Driftsingeniør Bjørn Fjukstad ble i dag dømt til 60 dager fengsel i Hålogaland lagmannsrett. Dommen er enstemmig.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Les hele dommen her! (PDF 7,4 Mb)

Bjørn Fjukstad ble dømt til 90 dager betinget fengselsstraff og 30.000 kroner i bot i Nord-Tromsø tingrett i januar i år. Straffeutmålingen i dommen ble anket av påtalemyndigheten, som opprettholdt påstand om 90 dager ubetinget fengsel.

Omkom
Det var i juli 2005 under oppfaringsarbeid i Svea Nord at det ble gjort gjennomslag inn til en stoll (CT-4B) som ikke var ventilert, og hvor Fjukstad ikke foretok måling av luftkvaliteten før gjennomslag. Det resulterte i at oksygenfattig, metanholdig luft strømmet inn i oppfaringsstollen hvor 12 mann befant seg. Mange svimte av og en mann omkom i ulykken.

Påla han å måle luftkvaliteten
Saken har hovedsakelig dreid seg om hvorfor Fjukstad som ansvarlig driftsingeniør ved gjennombruddet ikke utførte målingene av luftkvaliteten som arbeidsplanen påla han.
Selv har Fjukstad hele tiden hevdet at han ikke hadde lest planen på grunn av at den ikke var direkteadressert til han men kun som kopi, og at han trodde at CT-4B-stollen var ventilert.

Graverende
Lagmannsretten avsluttet ankebehandlingen torsdag. I dommen skriver førstelagmann Arild O. Eidesen: «Lagmannsretten finner det graverende at han da ikke leste arbeidsplanen, som konkret tilla ham ansvar for en arbeidsoperasjon – driving av strossegeid – som var så spesiell at slikt gjennomslag bare var blitt utført tre ganger tidligere i Svea Nord. (…)
I planen ble driftsingeniøren i klartekst pålagt ansvar for måling av eventuell metangass i det området arbeidslaget skulle drive seg inn i, før gjennomslaget. Unnlatelsen kan ikke på noen måte unnskyldes med at planen ble meddelt ham som kopiadressat. Bevisførelsen har vist at dette var vanlig kommunikasjonsform, og planens karakter og innhold tilsa at Fjukstad måtte lese den nøye.»

Fengselsstraff
Retten viser også til at det var gjort målinger forut for gjennomslaget som viste farlige verdier. Fjukstad var blitt gjort kjent med målingene: «Lagmannsretten stiller seg mot denne bakgrunn uforstående til at Bjørn Fjukstad ikke sørget for at målinger ble foretatt.»
Videre skriver førstelagmann Eidesen at det ikke er rettspraksis for at arbeidstakere blir idømt ubetinget fengsel med hjemmel i arbeidsmiljøloven, men at lagmannsretten finner saken så spesiell at straffen må settes til fengsel i 60 dager. Boten på 30.000 kroner fra tingrettdommen utgår.

Siste nytt i Nyheter

Ny art i Ny-Ålesund

Kronemanet, som skaper problemer i mange norske fjorder, er for første gang oppdaget på Svalbard.

By-bjørnene eskortert mot Van Mijen

By-bjørnen og hennes to halvvoksne unger ble natt til søndag på nytt drevet bort med politi-assistanse.

En turist fikk bot. Tre andre turister trodde de så isbjørn. I begge tilfellene rykket politiet ut.

Stengte veier

Vei 300 mellom Huset og Museumsveien er stengt etter skred inntil skiløypa lørdag morgen. Samme ettermiddag ble også veien opp til Gruvelageret stengt.

Skal evaluere hendelsen

Sysselmannen har fått klager etter isbjørnhendelsen denne uken. Beboere er kritiske til at bjørnen fikk vandre rett inn i boligområdet.

Kan få store konsekvenser

Styreleder kritisk til Rema-bygging på parkeringsplassen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!