Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Felles front mot staten

Administrasjonen og et samlet lokalstyre avviser blankt at Longyearbyen lokalstyre skal ta opp lån for å finansiere det pålagte renseanlegget. FOTO: Anders Fjellestad

Strid om renseverk-penger:

Felles front mot staten

Staten vil ikke love fullfinansiering av renseanlegget ved energiverket. Lokalstyret nekter å ta regningen. Nå risikerer LL å miste 73 millioner statlige kroner.

Tekst:

Publisert:

Om en uke går fristen ut for å signere kontrakt med leverandøren av renseanlegget, men signeringen vil ikke skje. Tirsdag vedtok et enstemmig lokalstyre å utsette kontraktinngåelsen på anbefaling fra administrasjonssjef Lars Ole Saugnes.

– Det er urimelig at Longyearbyen med en befolkning på 2.100 innbyggere skal stå for nærmere 40 prosent av regningen for å få renset røyken fra energiverket, sier Saugnes.


Intens jobbing

For fem år siden påla Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) Longyearbyen lokalstyre (LL) å rense utslippene fra energiverket for sot og svovel. Det innebærer at det må bygges et helt nytt renseanlegg. Det ble i 2010 anslått å koste 73 millioner kroner, og i fjor høst bevilget regjeringen hele summen over statsbudsjettet.

Da Bydrift senere fikk utarbeidet en ny prisanalyse, viste det seg at renseanlegget kan koste så mye som 115 millioner kroner.

De siste månedene har LL og Justisdepartementets polaravdeling vært i hyppige samtaler for å sikre statlig fullfinansiering av renseanlegg. LL var avhengige av et svar så fort som mulig, og mandag kom svaret: Om staten skal sørge for fullfinansiering, kommer pengene først i 2015. Inntil videre må LL ta restregningen, som kan bli så høy som 42 millioner kroner. Den regningen nekter både administrasjons­sjefen og politikerne å ta. LL vil ikke bruke sparepengene sine på noe de mener er statens ansvar.

– Det er politisk viktig for oss å si at grensa er nådd. Vi har skaffet oss et økonomisk handlingsrom, og vi har vanskeligheter med å ta dette handlingsrommet fra våre innbyggere. Vi mener vi tar et helt nødvendig grep for å spare våre innbyggere for urimelig høye strømpriser, sier lokalstyre­leder Christin Kristoffersen (Ap).

– Om vi må ta dette lånet, vil det bety rundt 3,3 millioner kroner ekstra i renter og avdrag per år. Det er ikke mulig eller ønskelig å ta på oss den byrden, sier Saugnes.


Må betale tilbake

Saken ble tatt opp som ekstrasak under lokalstyrets møte tirsdag. Der var resten av politikerne helt på linje med lokalstyrelederen og administrasjonssjefen. Enstemmig gikk politikerne inn for å utsette kontraktinngåelsen.

Dermed taler lokalstyret Justisdepartementets polaravdeling midt imot. Det er risikabelt. Nå må LL trolig tilbake­betale de 73 millioner kronene de har fått fra staten. Det er ingen garanti for at disse pengene kommer tilbake.

Med utsettelsen blir heller ikke renseanlegget klart innen fristen som Klif har satt. Dermed risikerer LL dagbøter etter 1. september 2015. Nå skal LL diskutere saken med Klif for å se om det er mulig å finne en løsning.

Kjerstin Askholt, ekspedisjonssjef i polaravdelingen, forstår at dette er en vanskelig sak for LL.

– Det er også en vanskelig sak for Justisdepartementet. Vi har hatt en lang dialog med LL, og opplever at vi på tross av vanskelighetene har hatt en god prosess så langt i denne saken. Jeg tar lokalstyrets vedtak til etterretning, sier Askholt.

– Dette er et tydelig signal fra lokalstyret, hva tenker du om det?

– Det har jeg ingen kommentarer til, sier hun.


Settes i klemme

For Polaravdelingen er saken krevende. I fjor informerte de Finansdepartementet, etter budsjettinnspill fra LL, at renseanlegget ville koste 73 millioner kroner. Regjeringen bevilget summen, men kort tid etter hoppet prisen til 115 millioner kroner. Derfor ville Polaravdelingen ha mest mulig fakta på bordet i denne runden. Det er årsaken til at svaret til LL kom så tett opptil kontraktfristen 1. juli.

– Anbudene på renseverket kom inn i mars, og levetidsvurderingen av energiverket kom i april. Begge deler var nødvendig for å kunne forberede saken skikkelig videre. Når vi tidligere har spilt inn en sum til Finans­departementet som var så feil, var det viktig å få disse elementene på plass nå, sier Askholt.

En eventuell statlig full­finansiering ville uansett ikke ha kommet med det første.

– Vi sitter ikke på noen penge­sekk i Polaravdelingen som vi kan ta av. Dette må spilles inn i budsjettarbeidet. Det kan vi tidligst gjøre til høsten i forbindelse med 2015-budsjettet, eller til revidert nasjonalbudsjett i mai neste år, sier Askholt.


Vil skape reaksjoner

Med tirsdagens lokalstyre­vedtak, må de 73 millioner kronene trolig tilbakebetales. Slikt kan skape reaksjoner i Finansdepartementet.

– Jeg har aldri tilbakebetalt 73 millioner kroner til Finansdepartementet, sier Kjerstin Askholt og fortsetter:

– Det er klart at dersom man tilbakebetaler disse pengene, for så å komme tilbake året etter og be om penger på nytt, så blir det lagt merke til.

– Lokalstyret mener det er urimelig at de må ta opp lån for å sikre fullfinansiering. Hva mener du om det?

– Jeg forstår at det er en vanskelig sak, men den økonomiske merbelastningen i saken, er noe vi kunne ha spilt inn i den ordinære budsjettforhandlingen til høsten, sier Askholt.

– Kan dette vedtaket skade samarbeidsklimaet mellom Polaravdelingen og LL?

– Det ser jeg ikke på som noe problem. Vi har ulike roller, og det har jeg forståelse for. Vi har sett på denne saken som en vanskelig sak vi skal løse sammen, og slik ønsker vi at det fortsatt skal være, sier ekspedisjonssjefen.

Et splitter nytt energiverk med full CO2-rensing vil koste et sted mellom 1 og 3 milliarder kroner. Polaravdelingen understreker at et nytt energiverk må utredes som en egen sak, og at investeringer i dagens energiverk må gjøres uansett.

Se bildet større

Ekspedisjonssjef i Justisdepartementets polaravdeling, Kjerstin Askholt. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Faktaboks

Tidslinje

• 1982: Longyear energiverk settes i drift.

• 2002: Staten overfører energi­verket til Longyearbyen lokalstyre (LL).

• 2008: Klima- og forurensningsdirektoratet pålegger LL å rense utslippene for sot, svovel og nitrogenoksider.

• 2010: Renseverket anslås å koste 73,1 millioner kroner. Etter flere utsettelser må anlegges nå settes i drift senest 1. september 2015.

• Høsten 2011: Regjeringen bevilger de første pengene til renseanlegget over statsbudsjettet. Resten av de 73 millionene kommer året etter.

• 2012: Bydrift vil kvalitetssikre prisen, og får utarbeidet et nytt kostnadsoverslag. Ny pris anslås til 115 millioner kroner. Arbeidet begynner med å få staten til å bevilge de inntil 42 millionene som mangler.

• Vinteren 2013: Det foretas en tilstandsvurdering av energiverket. Det viser seg at det vil koste 68 millioner kroner å utbedre anlegget for å forlenge levetida med 25 år. I tillegg trengs det 7 millioner kroner til akutt utbedring.

• Våren 2013: LL mener de får positive signaler på at staten vil sikre fullfinansiering av renseanlegget, men 18. juni kommer svaret: Det kommer ingen ekstra penger i 2014. En eventuell overføring kommer tidligst med revidert statsbudsjett i mai neste år.

• Juni 2013: Innen 1. juli må LL skrive kontrakt med leverandøren av renseverket. Det sa politikerne nei til denne uka, etter anbefaling fra administrasjonssjefen.

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!