Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Færre småbarn

Antallet barnehagebarn har gått drastisk ned på Svalbard de siste årene. Det er ulike meninger om hva det skyldes. FOTO: Christopher Engås

Færre småbarn

På tre år har det blitt 60 færre barnehageunger i Longyearbyen.

Tekst:

Publisert:

Befolkningsstatistikken for Svalbard viser en liten økning totalt. Siste halvår har befolkningen økt med 13 i bosettingene i Longyearbyen, Ny-Ålesund og Barentsburg.
Det mest oppsiktsvekkende med de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå er imidlertid at antallet barnehageunger stuper. I 2013 var det 157 barn i alderen 0-5 år, mens det i dag er bare 98 i samme aldersgruppe.

Et signal

YS (Yrkesorganisasjonenes sentralforbund)-forbundet Negotia, som har mange medlemmer i blant annet Store Norske og Spitsbergen travel, mener nedgangen i barnetallet er et signal som må tas på alvor.
– Vi mener nedgangen sannsynlighvis har sammenheng med nedskjæringene i Store Norske de siste årene, sier leder i Negotia, Arnfinn Korsmo.
– Drastiske nedskjæringer i en bedrift med så mange ansatte, som har engasjert så mange tilstøtende virksomheter, er nødt til å merkes på befolkningen, sier han.
At det er familier med barn i alderen 0-5 år som det merkes først på mener han er naturlig. Det er folk med lavest ansiennitet som ofte må dra først, og dette er ofte folk med små barn.

Ikke helt enig

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) tror ikke den demografiske utviklingen med færre små barn har en direkte sammenheng med nedskjæringene i Store Norske.
– Dette har vi fulgt med på over tid. Vi har sett at de foresatte for barna som har flyttet ikke har vært tilknyttet Store Norske eller tilstøtende bedrifter. Vi har også fulgt med på utviklingen på skolen, og her har elevtallet faktisk økt, sier han.
– Selvsagt er det slik at noen har flyttet som en konsekvens av Store Norske, men det er ikke hovedårsaken til det vi ser nå. Noe av årsaken til at nedbemanningen har hatt liten effekt i skole og barnehage er omfattende pendling. Den enkelte ansatte blir også lengre i Store Norske enn hva vi ellers ser i Longyearbyen. Ut fra det kan vi anta at det har vært en naturlig utfasing i skole- og barnehagesystem på grunn av alder, og at det fylles opp igjen med unger av folk som ikke har tilknytning til Store Norske, sier Olsen.
– Siste kullbåt fra Svea gikk i forrige uke, og vi vet ikke om det vil bli en forsinket reaksjon i de demografiske forholdene. Det er derfor viktig å følge med ,og treffe de rette tiltakene. Det vi ser er at fram til nå har det totale befolkningstallet gått opp, og derfor tror jeg at de tingene vi har gjort så langt har vært riktige, legger han til.

Ber om tiltak

Lokalstyret har blant annet satt i gang store infrastrukturtiltak for å opprettholde aktivitetsnivået i byen i omstillingsfasen. YS-forbundet Negotia ber myndighetene om tiltak som kan bøte på det de mener er ei urovekkende demografisk utvikling med færre barnefamilier.
I forbindelse med behandlingen av Svalbardmeldingen ber Negotia blant annet om en gjennomgang av tollregler for bedre å legge til rette for salg av produkter som er produsert på Svalbard. Forbundet vil ha ei avvikling av svalbardtillegget på postpakker, de vil at det skal legges bedre til rette for turisme og flykommunikasjon til Svalbard, og de vil ha ei utredning av energisituasjonen i Longyearbyen.

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

 
En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!