Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Får smekk av myndighetene

HMS-sjef Oddmund Rønning sier selskapet tar rapporten alvorlig og lover at avvikene skal være lukket innen fristen. FOTO: Christopher Engås

Får smekk av myndighetene

Store Norske har fått en frist på fire måneder etter at Miljødirektoratet har gjennomført tilsyn.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.10.2014 kl 08:34

Store Norske har mangelfull kontroll med utslipp og miljørisikostyring, fastslår Miljødirektoratet etter et tilsyn som ble gjennomført i perioden 1. til 4. september i år. Direktoratet mener det er for liten oppmerksomhet rettet mot forurensning og avfall.

Fare for kullstøv

Store Norske legger seg flat.
– Det er alvorlig at vi får avvik som kan dokumentere brudd på rammene, men det er ikke dramatisk for oss. Vi tar dette på alvor og skal rette det opp, sier HMS-sjef Oddmund Rønning i Store Norske til Svalbardposten.

Blant de sju avvikene som ble avdekket er transporten av kull fra Lunckefjellet over Marthabreen, som skjer med lastebil uten tildekning. Det er dermed fare for kullstøv på breen.

Rapporten peker også på at det mangler skjerming ved kulltippet ved inngangen til Svea Nord, for å hindre at kullstøv blåses over breen. Denne skjermingen var en del av tillatelsen for Lunckefjell-utbyggingen.

Sju avvik
I tillegg heter det i rapporten at Store Norske importerer to typer kjemikalier som ikke er registrert i Produktregisteret. Dette er flokkuleringsmidler som brukes i oppredningsverket for å "vaske" kullet. Miljødirektoratet peker på at det også i 2010 ble gitt avvik på manglende rutiner som sikrer at egenimporterte kjemikalier blir registrert i Produktregisteret.

De øvrige avvikene går på:

  • Mangler ved selskapets miljørisikostyring, som skal hindre uhell og ulykker.
  • For lite oppmerksomhet om tema knyttet til det ytre miljø, som for eksempel forurensning og avfall.
  • Mangler ved måleprogrammet og kontrollen med utslipp til luft og vann.
  • Mangler ved systemet for inspeksjoner og forebyggende vedlikehold av utstyr, som skal hindre utslipp.
  • Ikke fastsatt responstid på beredskapsplaner.

Store Norske har i tillegg fått anmerkninger på avvikssystemet og avfallshåndteringen, som direktoratet krever må forbedres.


Erkjenner
Under siste tilsyn for fem år siden ble det også da registrert flere avvik. Rønning opplyser at selskapet har vært klar over flere av bruddene på rammene, og at Store Norske er i ferd med å rette opp feil og mangler.

– Avvikene som kommer nå er bekreftelsen på en del erkjennelser vi allerede har gjort om forbedringer, sier Oddmund Rønning.

Han sier Store Norske innen 1. februar skal ha lukket avvikene, enten ved at de er utbedret, eller ved at selskapet har en godkjent tidsplan for utbedring av tiltak som tar lengre tid.

Tilsynet ble gjennomført ved gransking av dokumenter, intervjuer med sentrale personer i selskapet, samt stikkprøver for å kontrollere om rutiner, prosedyrer og instrukser blir fulgt opp.

Se bildet større

Store Norske har blant annet ikke registrert kjemikalier som brukes ved oppredningsverket, i Produktregisteret. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Spansk åpning

Bluesen er offisielt i gang.

Mørketiden er inne

Nå har sola tatt farvel med Longyearbyen, og kommer ikke over horisonten før 16. februar.

Tråler arrestert for ulovlig fiske

Færøysk tråler tatt inn til Longyearbyen i natt.

Stengt vei til frosten kommer

Så lenge det er regn og ustabile masser, blir Vei 300 mellom Huset og Museumsveien stengt.

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!