Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Får kollega i barnevernet

Barnevernskonsulent Aina Sørdal frå om noen måneder en kollega i barnevernstjenesten. Økt arbeidsmengde og flere lovpålagte krav er årsaken. FOTO: Christopher Engås

Får kollega i barnevernet

Seks barn i fosterhjem får oppfølging fra Longyearbyen lokalstyre. Aina Sørdal skal nå få hjelp til å drive barnevernstjenesten.

Tekst:

Publisert:

Barne- og familietjenesten i Longyearbyen har vært et enmannsteam. Men nå har Longyearbyen lokalstyre (LL) lyst ut en toårig prosjektstilling til barnevernet. Det er konsulent Aina Sørdal svært glad for.

– Slik som det har vært til nå har vi bare hatt kapasitet til å gjøre det som er lovpålagt. Det skal bli fint å få jobbe litt forebyggende også, sier hun.

Lokalt ansvar

LL søkte fylkesmannen i Troms om penger for å styrke barnevernet i februar i fjor. De fikk avslag, til tross for at staten har satt av penger til formålet som skulle fordeles til kommunene. Avslaget skyldes den spesielle statusen til Longyearbyen og Svalbard.

– Styrkingen må komme over svalbardbudsjettet, og vi jobber med å få dette til. Inntil videre har lokalpolitikerne tatt ansvar, og en ny prosjektstilling blir opprettet for egne midler. Forhåpentligvis får vi dette kompensert etter hvert, sier enhetsleder for barn og unge i LL, Anne Jahre.

Stort behov

Ved årsskiftet hadde LL ansvar for i alt seks barn som er plassert i fosterhjem på ulike steder på fastlandet. Dette er barn med biologiske foreldre lokalt, eller med biologiske foreldre som bodde i Longyearbyen da et vedtak om omsorgsovertakelse ble fattet. Barnevernstjenesten har ansvaret for oppfølging av alle disse barna, og det krever mye tid av de ansatte.

– Loven krever at hvert barn skal ha oppfølgingsbesøk minimum fire ganger i året. I tillegg kommer all saksbehandling som følger av slike besøk. Som oftest må vi besøke barna oftere enn fire ganger i året, da det kan være rettsmøter, møter i helsevesenet og andre ting som vi må være med på, sier Sørdal.

Å ha barn i beredskapshjem eller fosterhjem koster også mye penger. I tredje kvartal i fjor brukte LL 371.296 kroner på ytelser tilknyttet de seks barna. I løpet av et år blir det nesten halvannen million kroner.

Mange barn

Sørdal forteller om en hverdag i barnevernstjenesten som har endret seg mye de siste årene.

– Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange av sakene har økt. Longyearbyen er i større grad blitt en gjennomsnittskommune denne sammenheng, sier hun og peker på at samfunnet på 78 grader nord fortsatt er spesielt – fordi barnetettheten her er langt høyere enn de fleste andre fastlandskommuner.

– Skyldes utviklingen at flere barn har det verre nå enn tidligere?

– Nei, jeg tror utviklingen i første rekke skyldes at det offentlige i større grad enn tidligere har fått tak i sakene. Flere har blitt klar over hvilket ansvar de har for å melde om kritikkverdige forhold, og dermed får vi flere meldinger, sier barnevernskonsulenten.

Statistikken for 2014 er ikke klar ennå, men året før fikk barnevernstjenesten i LL 20 bekymringsmeldinger, som var en fordobling fra 2012.

Forebygging

Sørdal påpeker at en vesentlig del av økningen i saksmengde, både lokalt og ellers, skyldes at folk i større grad enn tidligere ser på barnevernet som en hjelpe­instans, og ikke en trussel. Langt flere foreldre tar nå kontakt selv for å få assistanse enn tidligere.

Å jobbe forebyggende blir også vektlagt i større grad. Enhetsleder Jahre er glad for at dette nå skal bli enklere for tjenesten i LL.

– Mange ting vil bli lettere. Det vil bli lettere å få tid til reising og kursing, men det viktigste er at det blir mer tid til å jobbe forebyggende, sier hun.

– Hvor skal det forebygges?

– Vi vil jobbe i hjemmene, og der barna er ellers – i skole og i barnehager. Det er bedre for alle parter. Det beste er å være på alerten, og ikke på hælen, sier enhetsleder for barn og unge, Anne Jahre.

Nøkkelord

Se bildet større

Barnevernet ønsker å være mer der barn er, for å jobbe forebyggende. Her fra Kullungen barnehage. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet er leteaksjonen nå avsluttet.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

 
Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!