Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Får kollega i barnevernet

Barnevernskonsulent Aina Sørdal frå om noen måneder en kollega i barnevernstjenesten. Økt arbeidsmengde og flere lovpålagte krav er årsaken. FOTO: Christopher Engås

Får kollega i barnevernet

Seks barn i fosterhjem får oppfølging fra Longyearbyen lokalstyre. Aina Sørdal skal nå få hjelp til å drive barnevernstjenesten.

Tekst:

Publisert:

Barne- og familietjenesten i Longyearbyen har vært et enmannsteam. Men nå har Longyearbyen lokalstyre (LL) lyst ut en toårig prosjektstilling til barnevernet. Det er konsulent Aina Sørdal svært glad for.

– Slik som det har vært til nå har vi bare hatt kapasitet til å gjøre det som er lovpålagt. Det skal bli fint å få jobbe litt forebyggende også, sier hun.

Lokalt ansvar

LL søkte fylkesmannen i Troms om penger for å styrke barnevernet i februar i fjor. De fikk avslag, til tross for at staten har satt av penger til formålet som skulle fordeles til kommunene. Avslaget skyldes den spesielle statusen til Longyearbyen og Svalbard.

– Styrkingen må komme over svalbardbudsjettet, og vi jobber med å få dette til. Inntil videre har lokalpolitikerne tatt ansvar, og en ny prosjektstilling blir opprettet for egne midler. Forhåpentligvis får vi dette kompensert etter hvert, sier enhetsleder for barn og unge i LL, Anne Jahre.

Stort behov

Ved årsskiftet hadde LL ansvar for i alt seks barn som er plassert i fosterhjem på ulike steder på fastlandet. Dette er barn med biologiske foreldre lokalt, eller med biologiske foreldre som bodde i Longyearbyen da et vedtak om omsorgsovertakelse ble fattet. Barnevernstjenesten har ansvaret for oppfølging av alle disse barna, og det krever mye tid av de ansatte.

– Loven krever at hvert barn skal ha oppfølgingsbesøk minimum fire ganger i året. I tillegg kommer all saksbehandling som følger av slike besøk. Som oftest må vi besøke barna oftere enn fire ganger i året, da det kan være rettsmøter, møter i helsevesenet og andre ting som vi må være med på, sier Sørdal.

Å ha barn i beredskapshjem eller fosterhjem koster også mye penger. I tredje kvartal i fjor brukte LL 371.296 kroner på ytelser tilknyttet de seks barna. I løpet av et år blir det nesten halvannen million kroner.

Mange barn

Sørdal forteller om en hverdag i barnevernstjenesten som har endret seg mye de siste årene.

– Kompleksiteten og alvorlighetsgraden i mange av sakene har økt. Longyearbyen er i større grad blitt en gjennomsnittskommune denne sammenheng, sier hun og peker på at samfunnet på 78 grader nord fortsatt er spesielt – fordi barnetettheten her er langt høyere enn de fleste andre fastlandskommuner.

– Skyldes utviklingen at flere barn har det verre nå enn tidligere?

– Nei, jeg tror utviklingen i første rekke skyldes at det offentlige i større grad enn tidligere har fått tak i sakene. Flere har blitt klar over hvilket ansvar de har for å melde om kritikkverdige forhold, og dermed får vi flere meldinger, sier barnevernskonsulenten.

Statistikken for 2014 er ikke klar ennå, men året før fikk barnevernstjenesten i LL 20 bekymringsmeldinger, som var en fordobling fra 2012.

Forebygging

Sørdal påpeker at en vesentlig del av økningen i saksmengde, både lokalt og ellers, skyldes at folk i større grad enn tidligere ser på barnevernet som en hjelpe­instans, og ikke en trussel. Langt flere foreldre tar nå kontakt selv for å få assistanse enn tidligere.

Å jobbe forebyggende blir også vektlagt i større grad. Enhetsleder Jahre er glad for at dette nå skal bli enklere for tjenesten i LL.

– Mange ting vil bli lettere. Det vil bli lettere å få tid til reising og kursing, men det viktigste er at det blir mer tid til å jobbe forebyggende, sier hun.

– Hvor skal det forebygges?

– Vi vil jobbe i hjemmene, og der barna er ellers – i skole og i barnehager. Det er bedre for alle parter. Det beste er å være på alerten, og ikke på hælen, sier enhetsleder for barn og unge, Anne Jahre.

Nøkkelord

Se bildet større

Barnevernet ønsker å være mer der barn er, for å jobbe forebyggende. Her fra Kullungen barnehage. FOTO: Christopher Engås

Siste nytt i Nyheter

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!