Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Evaluerer for bedre rutiner

Dronning Sonja og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) besøkte Longyearbyen 7. januar 2016 for å befare åstedet for skredet. Samme måned bestilte Anundsens departement en evaluering av ulykken. FOTO: Geir Barstein

Evaluerer for bedre rutiner

Rundt 60 personer er intervjuet, og dokumenter og planverk er gjennomgått. I september kommer DSBs evaluering av skredulykken.

Tekst:

Publisert:

I januar ba Justis- og beredskapsdepartementet (JD) om en omfattende evaluering av skredulykken i Longyearbyen.

– Først og fremst ønsker departementet å evaluere hendelsen for å se om det er noe å lære av den, sier statssekretær Gjermund Hagesæter i JD.

Oppdraget ble gitt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i januar.

Midtveis
Ifølge direktør Cecilie Daae i DSB, er de nå midt i arbeidet med evalueringsrapporten.

– Vi er ferdige med å gjennomføre intervjuer på Svalbard og på fastlandet. Vi har intervjuet om lag 60 personer, cirka 40 av dem på Svalbard, sier Daae.

Intervjuene ble gjort to uker i mai.

DSB har blant annet snakket med aktører som håndterte redningsinnsatsen, berørte beboere, frivillige og aktører som jobber med arealforvaltning.

På fastlandet har de snakket med overordnede myndigheter med ansvar for blant annet kriseledelse, forvaltningen av Svalbard og skredproblematikk.

– Nå jobber vi med selve den helhetlige sluttrapporten. Dette arbeidet omfatter ikke bare intervjuer, men også betydelige mengder dokumenter og gjennomganger av planverk. Det er en stor jobb, sier hun.

Direktøren regner med at det første utkastet til rapport skal være klart før sommerferien. Når den endelige rapporten er klar, skal den på en kvalitetssikringsrunde. Fristen DSB har fått til å levere evalueringsrapporten til departementet er 1. september.

– Jeg mener vi skal kunne holde den fristen, sier Daae.

Skal lære
DSB-sjefen forteller at de er tatt godt i mot, og at folk har vist åpenhet og vilje til å dele informasjon.

– Jeg tror dette blir en nyttig rapport som gir viktig læring, sier hun.

Evalueringsrapporten skal ende opp i punkter som aktørene skal kunne lære av.

– Når JD gir et slikt oppdrag, er det for å se om det er områder og oppgaver man bør følge opp. Det vil være en prosess departementet har når de får rapporten vår, sier Daae.

Ifølge Hagesæter må det gjøres tiltak for å rette opp eventuelle forbedringspunkter.

Daae mener rapporten vil bli offentlig.

– Vi skal levere den på oppdrag fra JD. De endelige vurderingene av om noe bør unntas offentlighet kan man ikke gjøre før rapporten er klar, men det er liten grunn til å tro at det skulle være noe slikt i sluttrapporten, sier Daae.

Arbeidet ledes av DSB med bistand fra Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Politihøgskolen.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!