Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ett steg nærmere nye boligtomter

LPO Arkitekter har utformet delplanen for Store Norske. De foreslår til sammen 124 nye boenheter fordelt på alt fra hybler til familieboliger. De mørkegrå bygningene står i dag, mens de lysegrå er forslag til nye boliger. FOTO: LPO arkitekter

Ett steg nærmere nye boligtomter

Store Norske har nå klart et nytt forslag til delplan for Gruvedalen, men skolebuss opp i byggefeltet blir det ikke.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.02.2015 kl 08:51

Det har tatt tid å legge til rette for mer boligbygging i Gruvedalen. Forslaget til planprogram ble først behandlet i september 2011. I februar i fjor ble delplanen lagt ut på høring, og nå er en revidert plan klar.

Store Norske ønsker å legge til rette for drøyt 120 nye boliger i Gruvedalen med parkering for snøskutere og biler under husene.

Vei og gangvei
De fleste kommentarene til planen har kommet fra teknisk sektor i Longyearbyen lokalstyre (LL). De har kommentert flere gangveier og veiforslag, og ønsker at det skal legges til rette for skolebuss til Gruvedalen.

Veien opp til byggefeltet har i dag en helning på 9 prosent, noe som er brattere enn Statens Vegvesen anbefaler. Store Norske mener derfor det er urealistisk å legge til rette for en skolebuss. De foreslår heller å bygge gangvei ned til Hilmar Rekstens vei hvor de planlegger å etablere en bussholdeplass med skur og gangfelt ved «Blåmyrakrysset». De vil også lage en fartshump i Vei 232.

Dersom det skal gå buss, mener de det bør åpnes for mindre busser i Gruvedalen.

Eiendomssjef Per Christian Frøislie i Store Norske forteller at dersom den nye delplanen skal forholde seg til statlige veinormer, må veien bygges om. Det kan gå ut over hus som allerede står.

– Vi mener at vi må forholde oss til eksisterende vei og heller legge til rette for mer gang- og sykkelvei. Så får vi se om det er tilfredsstillende nok for LL. Vi håper endringene som er gjort er gode nok til å få behandlet og godkjent planen, sier Frøislie.

Store Norske har blant annet tatt ut boliger og fjernet en planlagt vei, etter at høringsuttalelsene kom inn.

Fordel med energivennlig
Da det tidligere Miljø- og næringsutvalget behandlet planen for å legge den ut på høring, ba de Store Norske dokumentere at energiverket kan levere nok strøm og varme til det nye byggefeltet. Store Norske svarte at de er av den oppfatning at energiverkets kapasitet for å levere strøm og fjernvarme ikke kan være avgjørende for om delplanen vedtas.

«Dersom energiverket ikke kan levere tilstrekkelig energi til byens behov er det sannsynligvis andre tiltak enn å la være å bygge nye energivennlige boliger som må gjennomføres, for eksempel realisering av det store enøk-potensialet som finnes i Longyearbyen», skriver de blant annet. De viser også til at det ikke er andre prosjekter som har fått lignende begrensninger på grunn av usikkerhet knyttet til strømleveranse.

Kan komme til våren
Høringsfristen til delplanen gikk ut i februar i fjor. Først nå kommer den reviderte planen. Eiendoms- og forvaltningssjef Sveinung Lystrup Thesen i Store Norske forklarer den lange saksbehandlingstiden med at Store Norske har ventet på at LL skulle få en ny arealplanlegger på plass.

– Det har de ikke fått før nå nylig, og da har de hatt fokus på planprogrammet for ny arealplan. Vi har fått beskjed om at de skal ta tak i dette neste måned, sier han.

– Det kan være vi skal ha en liten gjennomgang med LL i forkant, så blir planen sendt til politisk behandling dersom det ikke er store innvendinger, sier eiendomssjef Per Christian Frøislie i Store Norske.

Ifølge seniorrådgiver for plan- og utvikling i LL, Astrid Meek, kan planen bli klar til politisk behandling i mars eller april.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!