Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ett skritt nærmere miljøgebyr

Restene etter marmorutvinningen i Ny-London i Kongsfjorden er blant turistattraksjonene som blir mye besøkt på Svalbard. FOTO: Karine Nigar Aarskog

Ett skritt nærmere miljøgebyr

Arbeidet med et miljøgebyr på Svalbard er kommet ett skritt lenger. Utkastet til forskriften er nå klart.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.12.2008 kl 11:20

Utkastet fra Miljøverndepartementet ble nylig sendt ut på høring, og fristen for å komme med innvendinger er 1. november. Forslaget om et miljøgebyr for reisende til Svalbard var første gang på høring i mai i fjor.
Innføringen har blitt utsatt flere ganger, men nå er det endelig bestemt at gebyret skal innføres første januar neste år.

Kritisk
Miljøverndepartementet holder i forslaget fast på at reisende til Svalbard skal betale et miljøgebyr på 150 kroner som skal gå til et miljøvernfond for Svalbard. Gebyret skal kreves inn når man kjøper flybilletten, eller fra turoperatøren dersom den reisende kommer med oversjøisk cruisebåt. Det er bare de som kjøper billett etter 1. januar neste år som må betale gebyr.
Flyselskapet SAS/Braathens er ikke begeistret for forslaget.
– Vi er ikke mot innsatsen som gjøres for miljøet på Svalbard, men vi er kritiske til at det skal innføres nok en flyavgift, sier informasjonsrådgiver Knut Morten Johansen i SAS/Braathens.
Likevel må flyselskapet føye seg dersom forskriften blir vedtatt.
– Vi vil jo følge et lovpålegg, men vi er generelt spørrende til hvordan vi skal håndtere det, sier Johansen.

Liten effekt
De totale årlige inntektene til Svalbard miljøvernfond fra miljøgebyret vil være om lag 8,2 millioner kroner. Alle kostnader i forbindelse med ordningen skal tas fra fondet.
Johansen tror derfor mye av pengene vil forsvinne i administrasjonsutgifter.
– Effekten av et miljøgebyr vil bli begrenset fordi det krever en god del administrasjon, og vi snakker tross alt ikke om så store beløp, sier Johansen.
Avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet, Tore Ising sier det kun er snakk om at maksimum fem prosent vil gå til å dekke utgifter til innkreving i forbindelse med salg av reiser. I tillegg kommer utgifter til drift av sekretariat og fondets styre, som også skal dekkes av gebyret.
– Vi kommer til å sitte igjen med et ikke ubetydelig beløp. Dette er penger som skal brukes fortløpende til tiltak for miljøet, sier Ising.

En ekstra stilling
I forskriften understrekes det imidlertid at departementet kan endre størrelsen på gebyret. Det skal bare gjøres i forhold til en naturlig prisstigning, ifølge Ising.
– Det ligger ikke i kortene at vi skal justere opp gebyret hvis det blir for dyrt å administrere ordningen. Men om ti år vil 150 kroner være lite penger, sier han.
Diskusjonen har tidligere også gått på om alle skal betale gebyret eller om noen skal få det refundert. Noen mener at besøkende til fastboende skal slippe å betale, andre at de som reiser i arbeidssammenheng også må unntas. Nå har departementet kommet fram til at bare de fastboende skal få refusjon. Det vil likevel kreve mye ressurser.
Sysselmannen har konkludert med at de vil trenge i underkant av ett årsverk ekstra bare for å administrere ordningen.
– Vi innser at det må utvikles datasystemer for å gjøre prosessen enklest mulig, sa Bergstrøm til Svalbardposten da det gikk ut et informasjonsbrev fra departementet i april.

Skal gripe inn
I høringsnotatet skriver Miljøverndepartementet at gebyret skal brukes til å overvåke miljøtilstanden og kartlegge årsaker til miljøpåvirkning.
«I noen tilfeller vil det være nødvendig å aktivt gripe inn for å gjenopprette miljøtilstanden, ved for eksempel skjøtsel og vedlikehold. Det kan være behov for iverksette tiltak for å tilrettelegge for ferdsel i visse områder og foreta reparasjoner og avbøtende tiltak der skade oppstår», står det i notatet.
Videre legges det vekt på at informasjon om blant annet kulturminner er svært viktig, og at det også kan være aktuelt å benytte midler fra gebyret til opplæring av guider og turledere på Svalbard.
– Fondsmidlene vil være et verktøy som gjør det mulig å mestre den økende turismen, friluftslivet og annen ferdsel på en positiv måte. Uten tiltak kan det bli vanskelig å opprettholde Svalbards spesielle villmark. Det koster å verne, forebygge og reparere, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Forskriften skal kun gjelde for de som går i land på Svalbard.

Se høringsnotatet her!

Siste nytt i Nyheter

Bikka en million til TV-aksjonen

Svalbard topper giverstatistikken per innbygger og har samlet inn over en million kroner så langt. Pengene til TV-aksjonen og Røde Kors strømmer fremdeles på.

Staten kjøper Austre Adventfjord

Eierne av Austre Adventfjord på Svalbard er kommet frem til enighet med staten om salg av eiendommen. Salgsprisen er på 300 millioner kroner.

Hektisk natt for politiet

Politiet har vært ute på flere oppdrag det siste døgnet.

Stengt vei igjen

Det har gått et nytt flomskred på Vei 300 mellom Huset og Museumsveien. Veien blir stengt til over helgen.

Ber alle sjekke strømtilførselen

Energiverket oppfordrer alle eiere og byggansvarlige i Longyearbyen til å sjekke tilførselskabel for å unngå kortslutning og brann.

Trenger mer info for å trygge byen

Unis-geologer mener det blant annet må etableres målestasjoner som kan hjelpe til å forutse når skred kan true byen.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!