Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Dømt for tjuvfiske

Kapteinen på denne tråleren og eieren Deutsche Fischfang-Union er dømt for å ha fisket for mye hyse i fiskevernsonen ved Svalbard. Retten mener Svalbardtraktaten ikke gjelder i sonen. Bilde fra Wikipedia. FOTO: RaBoe/Wikipedia

Dømt for tjuvfiske

En islandsk trålerkaptein og rederiet Deutsche Fischfang-Union må betale til sammen 58.000 kroner i bøter etter å ha fisket for mye hyse i fiskevernsonen ved Svalbard.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.12.2012 kl 11:23

Det var 4. september i år at inspektører fra Kystvakten avdekket at den tyske tråleren «Kiel» hadde fisket for mye hyse i den norske fiskevernsonen ved Svalbard. Tråleren ble oppbrakt utenfor Hopen.

Støtter staten

Kapteinen og rederiet, Deutsche Fischfang-Union, ble ilagt bøter på til sammen 55.000 kroner. De godtok ikke bøtene og mente Norge forskjellsbehandler norske og utenlandske fiskere i fiskevernsonen. Rederiet mener også at den norske fiskevernsonen strider mot Svalbardtraktaten. Dermed endte saken i Nord-Troms tingrett 20. november.

I dag ble dommen kunngjort, og tingretten støtter den norske stats syn. I sin vurdering har retten konkludert med at Svalbardtraktaten ikke gjelder i fiskevernsonen. Dermed er Norge i sin fulle rett til å opprette en fiskevernsone rundt øygruppa.

«Etter rettens vurdering må det kreves gode holdepunkter for at en traktat skal gjøre vesentlige innhogg i et lands høyesterett. Videre har retten etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig gode holdepunkter for at Svalbardtraktaten skal få en utvidet eller analogisk anvendelse», heter det i dommen.

Skiller nasjoner

Fisket i vernesonen er kraftig regulert, og skiller mellom norske og utenlandske fiskere. I utgangspunktet er det forbudt å fiske hyse i fiskevernsonen, men forskriften lar norske, russiske og grønlandske fartøy få fiske denne fisken. Fartøy fra EU-land og Færøyene kan maksimalt ha 19 prosent hyse i hvert hal, eller fangst.

De tiltalte har heller ikke bestridt at de fisket for mye hyse. Retten anser derfor skyldspørsmålet som bevist ut over rimelig tvil.

Retten har dømt skipperen til en bot på 18.000 kroner, mens rederiet får et inndragningsforelegg på 40.000 kroner. Dette er i tråd med aktors påstand.

Strid om sone

Rederiet har tidligere varslet at de vil anke dommen, dersom tingretten kom fram til at Svalbardtraktaten ikke gjelder i fiskevernsonen. Høyesterett behandlet en lignende sak i 2006.

Traktaten fra 1925 slår fast at Norge har suverenitet over Svalbard. Svalbardtraktaten slår fast at alle lands borgere har lik rett til fiske og fangst på Svalbard, men norske myndigheter mener traktaten bare gjelder for land og territorialfarvannet. Flere land er sterkt uenige i denne tolkningen, og mener fiskevernsonen strider mot traktaten.

Mer om saken i neste Svalbardposten.

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!