Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

– Dette vil stille ekstra krav til vår ryddighet, men det kan vi håndtere

Regjeringen vil at Norsk Polarinstitutt overtar styringen i Ny-Ålesund. FOTO: Ole Magnus Rapp

– Dette vil stille ekstra krav til vår ryddighet, men det kan vi håndtere

Norsk Polarinstitutt om Ny-Ålesund-kritikken.

Tekst:

Publisert:

I Svalbardmeldingen foreslår regjeringen blant annet å gi Norsk Polarinstitutt (NP) ansvaret for å drifte og følge opp forskningsstrategien i bosetningen på 79 grader nord, for å «styrke norsk vertskap og koordinering av virksomheten».

– Skulle Kings Bay bli oppløst og driften en vanlig underavdeling av NP, er det stor fare for at mye av den kompetansen og det fagmiljøet eroderes og går tapt, skrev Knut M. Ore og Oddvar Midtkandal, hhv. tidligere styreleder og adm. dir. i Kings Bay, i et leserinnlegg i forrige nummer av Svalbardposten.

Kings Bay eier og driver i dag nesten all infrastruktur i Ny-Ålesund, og er en uavhengig koordinator av forskeraktiviteten fra en lang rekke land.

Ore og Midtkandal sier at Polarinstituttet ikke har en slik uhildet posisjon.

– NP er et direktorat og regjeringens rådgivende organ innen polarforskning. Men det driver selv forskning, og her kan interessene være konflikterende med å gi uavhengige, faglige råd til myndighetene, skriver de.

– Politisk selvskudd

I et leserinnlegg denne uka omtales forslagene i Svalbardmeldingen som «usedvanlig dårlige» og en «polarpolitisk selvskuddskasse».

– Er det regjeringens mening at Norsk Polarinstitutt skal ansette kokker, drive flyplass og havneanlegg, sørge for brøyting og mye annet? spør de tidligere Kings Bay-direktørene Monica Kristensen og Hilmar Windstad.

De understreker viktigheten av likebehandling av alle institutter og gjester, norske så vel som utenlandske, på Svalbard.

– Det er et særdeles viktig prinsipp, som antakelig har mesteparten av æren for at Ny-Ålesund er blitt en unik, internasjonal suksess, mener de.

Nåværende Kings Bay-direktør Ole Øiseth sier de ikke var involvert i arbeidet med Svalbardmeldingen, og derfor ikke kunne komme med innspill under prosessen.

Uklare roller

Øiseth sier meldingen har skapt betydelig uklarhet om hva som skjer videre. Utfordringen nå er å finne frem til en funksjonell løsning, mener han.

– Jeg hadde forventet en høring på forhånd og klarere linjer rundt formuleringene om drift og logistikk, noe som er helt nødvendig for å understøtte et multinasjonalt miljø. Polarinstituttet har i utgangspunktet en rolle som direktorat, og i tillegg egeninteresse av forskning i Ny-Ålesund. Det krever en helt klar rollefordeling, sier han til Svalbardposten.

Om ikke, vil det kunne føre til habilitetsproblemer, mener direktøren.

–Logistikk og administrativt ansvarlig i Ny-Ålesund bør ha et uhildet forhold til et multinasjonalt forskningsmiljø. Hvis ikke kan det oppstå vanskelige situasjoner, også for Polarinstiuttet, sier han.

– Viktig med tillit

I konkrete spørsmål om innholdet og formuleringene i Svalbardmeldingen, henviser Norsk Polarinstitutt-direktør Jan-Gunnar Winther til Klima- og miljødepartementet.

Men han understreker på generelt grunnlag at det er viktig for dem å bli oppfattet som en ryddig aktør.

– Vi er klar over at dette vil stille ekstra krav til vår ryddighet, men det har vi erfaring med – og eksempler på – at vi kan håndtere. Det er viktig for tilliten vår, sier Winther til Svalbardposten.

Ifølge Svalbardmeldingen skal Norges forskningsråd få ansvaret for å utarbeide en forskningsstrategi i Ny-Ålesund, «i dialog med berørte departementer og norske og utenlandske forskningsmiljøer».

– Dette er viktig, da det betyr at forskningsrådet har det formelle og reelle ansvaret for å prioritere forskningen på stedet. Dermed må vi søke om midler på lik linje med alle andre, sier Winther.

– Som mange andre land har norske myndigheter etablert et nasjonalt polarinstitutt som skal ha kompetanse for å foreta helhetsvurderinger og være rådgiver overfor sentralforvaltningen innen forskning, forvaltning og kartlegging i polarområdene, også i fagfelt hvor instituttet ikke selv har direkte forskning eller kartleggingsoppgaver.

– Kan det oppstå en situasjon hvor dere sitter i Ny-Ålesund og innvilger aktiviteter til dere selv?

– Nei. Det vil bryte helt med vår sedvane og praksis. Det er ikke i vår egen egeninteresse å havne i en slik situasjon, sier han.

Grunnet reisevirksomhet og møter, var ikke Klima- og miljødepartementet i stand til å besvare spørsmål om saken før Svalbardposten gikk i trykken onsdag ettermiddag.

Siste nytt i Nyheter

En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

 
Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Jubilerer med solid trøkk

Longyearbyen sykehus er 100 år.

Løsning for lånekrøll

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår en lånesikringsordning, for å gi bedrifter mulighet til å få byggelån på Svalbard.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!