Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Dette tenker de om unge og rus

Det er mange som jobber med ungdom i Longyearbyen. Fra venstre: Vigdis Solbakk (helsesøster), Mari Tefre (enhetsleder for ungdomsarbeid i LL), Anette Kopp (leder i FAU), Anne Ellingsen (daglig leder i Oppvekstforetaket), Kari Anne Sund (kontaktlærer for 8. trinn), Frode Sømme (rektor ved Longyearbyen skole) og Christin Kristoffersen (lokalstyreleder). FOTO: Anders Fjellestad

Dette tenker de om unge og rus

Dette tenker de om unge og rus.

Tekst:

Publisert:

Vigdis Solbakk, helsesøster
– Vi ser at det har vært en økning i alkoholbruken til en del unge, men det er viktig å være klar over at det dreier seg om små tall. En høy prosentandel innebærer et lite antall ungdommer. Det er ingen entydige årsaker til hvorfor flere unge drikker her sammenlignet med fastlandet.

Foreldrene og vi som er rundt foreldrene må bygge støtterammer rundt de unge. Vi må også sette grenser. Vi skal stole på ungene, men vi skal ikke stole blindt på dem. Av og til kan det være i orden å sjekke litt. Snakke med ungdommene, sjekke litt i lommer og for eksempel låse barskapene.

Les også: Ungdommen tviler på rustallene

Mari Tefre, enhetsleder for ungdomsvirksomhet
– Vi har oppfordret ungdomsskoleforeldre til å ha kontakt med hverandre. For eksempel har foreldrene i 8. klasse innført felles innetider. Ungdomsklubben er en alkoholfri arena for ungdom, det kan foreldrene føle seg trygge på.

Vi har hatt en episode der det ble funnet en halvtom ølboks i 2. etasje på klubben i vinter. Da stengte vi etasjen og kontaktet foreldrene. I mine år som ungdomsarbeider i Longyearbyen kan jeg telle lignende episoder på én hånd. Vi har nulltoleranse på alkohol og tobakk.

Vi må videreutvikle de tilbudene vi har, og vil i samarbeid med ungdommene skape gode, rusfrie arenaer for å utsette rusdebut.


Anette Kopp, leder, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)
– Det er klart at våre holdninger påvirker de unge. Der kan vi som foreldre gjøre mye. Vi tar temaet opp i neste FAU-møte.

En del foreldre føler ikke at de har så god kontakt med andre foreldre. Med tettere kontakt, blir det enklere å diskutere ting som felles innetider og holdninger til alkohol. Det er ikke snakk om å pålegge noen noe, det blir opp til foreldrene i hver enkelt klasse å diskutere. Målet er å gjøre foreldrene mer bevisste på dette.

Les den ruspolitiske handlingsplanen her (pdf)

Anne Ellingsen, daglig leder i Oppvekstforetaket
Longyearbyen er et godt sted for ungdom, og det er et tett og nært forhold mellom unge og foreldre. Vi har mange samarbeidspartnere som kirka, Svalbard Turn, næringslivet og ungdomsforeninger. Vi jobber sammen og skal fortsette å jobbe sammen.


Kari Anne Sund, kontaktlærer for 8. trinn
– Vi satser hardt på holdningsskapende arbeid. De neste seks ukene skal 8. og 9. trinn delta i undervisningsopplegget «Unge og rus». Det starter med et foreldremøte og avsluttes med et møte der både foreldre og elever deltar.

Det er elevene selv som er gruppeledere i prosjektet, og som driver arbeidet framover. Vi lærere deltar som veiledere. Prosjektet har hatt gode resultater fra fastlandet.


Frode Sømme, rektor ved Longyearbyen skole
– Elevundersøkelsen fra høsten 2012 viser at samtlige elever i Longyearbyen trives godt på skolen, i friminuttene og sammen med medelever. Utviklingen er positiv.

Trivsel og holdningsskapende arbeid er viktig. Nå går vi i gang med undervisningsopplegget «Unge og rus» på 8. og 9. trinn. Dette skal videreføres neste år. Målet med prosjektet er ikke nødvendigvis å skape avholdenhet, men å utsette alkohol-debuten. Samtidig er det viktig å understreke at én beruset ungdom er én for mye.

For skolen er det viktig å ha god dialog med ulike instanser, vi vil gjerne også ha med Sysselmannen. Jeg tror det har mye å si om Sysselmannen er synlig på steder som ungdomsklubben og ute i sentrum.


Christin Kristoffersen, lokalstyreleder
– Først vil jeg understreke at vi har veldig fine ungdommer i Longyearbyen. En undersøkelse utført i 2009, viste at unge i Longyearbyen ikke drakk mer enn ungdom på fastlandet. Nå ser en tendenser til en liten økning, og derfor må vi ta tak i de tendensene. Økningen kan skyldes langsiktige virkninger av 22. juli. For det første fikk det politiske ungdomsmiljøet i Longyearbyen seg en knekk, og flere har slitt med sorg og redsel i etterkant. Vi ser at dette preger flere unge.

Som lokalstyreleder kan jeg si at vi tar det politiske ansvaret vi kan. Samtidig er skjæringspunktet familiesamfunn versus turistdestinasjonen utfordrende med tanke på ruspolitikk. I fjor vedtok vi en ruspolitisk handlingsplan der vi allerede ser at de fleste tiltakspunkter er gjennomført eller startet. Vi bruker store ressurser på tiltak og tilbud for barn og ungdom. I tråd med handlingsplanen har vi hatt møte med skjenkestedene om rollen som skjenkevert, og vi har fått midler fra Fylkesmannen i Troms til ruspolitisk arbeid i Longyearbyen.

Samtidig må foreldrene også ta ansvar. Vi oppfordrer voksne til å stille som for eksempel natteravner.

Faktaboks

Ruspolitisk handlingsplan 2013-2023

• Longyearbyen lokalstyres arbeidsdokument for å begrense rusproblematikk i byen.

• Er en overordnet plan, ingen detaljert tiltaksplan.

• Vedtatt i mars 2012.

Siste nytt i Nyheter

75 husstander evakuert

Til sammen 75 husstander er evakuert når klokken er 15. Longyearbyen lokalstyre forbereder seg på at det kan bli flere.

Går gjennom skredet

Folk fra skredgruppa til Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps jobber fremdeles med å gå gjennom skredmassene ved Vei 228. Se bilder fra skredområdet her.

Hørte rop om hjelp, og fikk barn løftet opp i hendene

– Jeg er helt skjelven, sier Ingeborg Snekvik (33) etter dagens snøskred i Longyearbyen.

 
Evakuerte ikke før skredet

Sysselmann Kjerstin Askholt sier at det har blitt foretatt en vurdering av skredfaren.

Skred i Vei 228

Et snøskred har gått i Vei 228. Sysselmannen har ikke fått melding om at noen er tatt eller savnet.

– Unngå alt skredterreng

Tett snøfokk og dårlig sikt tirsdag morgen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!