Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

- Det var en vanskelig avgjørelse:

Longyearbyen barnehage holdes stengt i barnehageåret 2015-2016. FOTO: Anders Fjellestad (arkiv)

Longyearbyen barnehage stenges:

- Det var en vanskelig avgjørelse:

Annonsert på møte i dag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
05.05.2015 kl 09:06

Det ble i ettermiddag vedtatt å stenge Longyearbyen barnehage for barnehageåret 2015-2016. Årsaken er lave barnetall og få søkere til plassene i byen.

- Tilbud vil bli gitt i Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og "Rypa" i formannshuset, heter det i en uttalelse fra Longyearbyen lokalstyre (LL).

Les hele begrunnelsen og vedtaket i faktaboksen til høyre.

Da fristen for første hovedopptak 2015 gikk ut 15. april, var det bare søkere til 156 av 180 plasser. På grunn av overdekningen ble det før helga kjent at én barnehage må stenges.

Polarflokken barnehage var skjermet i prosessen, og kampen for å holde dørene åpne sto mellom Kullungen og Longyearbyen barnehage.

Dårligere lokaler

Tungen på vektskåla var lokalene, sier Unn Martinsen, sektorsjef for oppvekst og kultur i Longyearbyen lokalstyre (LL), til Svalbardposten.

- I løpet av prosessen har vi fått masse innspill fra både og foreldre, tillitsvalgte og ansatte. Det var en vanskelig avgjørelse, for begge barnehagene holder like høy kvalitet. Til slutt var det bygget og dets beskaffenhet som gjorde at vi valgte å stenge Longyearbyen barnehage. Kullungen har nyere og bedre lokaler, sier hun.

Vedtaket drar fram at Longyearbyen barnehage er et bygg fra 1969, som blant annet har problemer med trekk og for dårlig radiatorvarme i kalde perioder.

- Kullungen barnhage har ingen slike driftsutfordringer. Den er bygget i 1996 med utvidelse i 2006, har styringssystem for lys og varme og er godt vedlikeholdt, skriver Martinsen i det administrative vedtaket.

- Positive

Gunnhild Antonsen, bestyrer for Longyearbyen barnehage, sier at hun og de ansatte er positive, og ser fram til å "smelte sammen flere" flere ulike barnehagekulturer i byen.

- Klart at det er smertelig å legge ned en arbeidsplass, men i barnehagesektoren Longyearbyen har vi hatt omstillinger og omorganseringer hvert år i mange år, sier Antonsen.

- Vi har en meget kompetent personalgruppe, som skal samarbeide om å gi et akkurat like bra tilbud, bare under andre hustak. Det er ingen som er lei seg; vi har motiverte og positive folk, som skal gjøre det beste ut av situasjonen. Vi skal ivareta foreldrene, personalet og barna. Prosessen er helt i oppstartsfasen, og det er veldig viktig at meldinga om at vi er positive kommer ut, sier hun.

Personalet ble orientert om beslutningen på et informasjonsmøte i 17-tida, sier Unn Martinsen.

- Det var godt oppmøte. Folk var selvfølgelig lei seg, men likevel positive til at dette skulle gå bra. Nå skal vi jobbe for en plan om flytting av barna, og holder en dialog med foreldre og ansatte, forteller hun.

Vedtak om stenging av barnehage

Administrasjonssjefen beslutter å stenge Longyearbyen barnehage for barnehageåret 2015/2016 på grunnlag av lavt barnetall. Tilbudet vil bli gitt i Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og Formannshuset. Personalet i Longyearbyen barnehage vil bli tilbudt stillinger i Longyearbyen lokalstyre og ingen vil bli meldt overtallige. Opptak av barn vil skje i en samordnet opptaksprosess der opptaksforskriften til Lov om barnehager vil bli fulgt. Flytting av barn til annen barnehage vil skje i dialog med foresatte.

BAKGRUNN

Da fristen for første hovedopptak 2015 gikk ut 15. april var det søkere til 156 av 180 plasser. En større andel av disse er barn under tre år som krever særskilt tilrettelagte oppholdsarealer og tar opp to plasser hver.

Longyearbyen lokalstyre gir dette året tilbud i Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og Longeyarbyen barnehage med til sammen 180 plasser. Barnetallet tilsier at kapasiteten må reduseres.

Det har vært avholdt møter med plasstillitsvalgte og hovedtillitsvalgte, foreldrerådenes arbeidsutvalg og samarbeidsutvalgene fra alle tre barnehager.

VURDERING

Nødvendig reduksjon i antall plasser kan oppnås ved flere alternative løsninger. En videreføring av tre barnehager med redusert barnetall er ikke faglig anbefalt og vi må derfor stenge enten Kullungen barnehage eller Longyearbyen barnehage for barnehageåret 2015/2016. Polarflokken som den største barnehagen, er ikke med i vurderingen. Vi har da følgende alternativer:

Polarflokken barnehage, Longyearbyen barnehage og Formannshuset

Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og Formannshuset

Formannshuset er godkjent for 24 plasser med godt utstyr og gulvvarme, har tidligere vært i bruk som en barnehageavdeling og står klart til bruk.

På grunnlag av faglige vurderinger og innspill fra tillitsvalgte, ansatte og brukere kan vi slå fast at Kullungen barnehage og Longyearbyen barnehage leverer like god kvalitet og har fornøyde brukere.

Faglige vurderinger tilsier at både Kullungen barnehage og Longyearbyen barnehage vil kunne integrere en avdeling i Formannshuset med god kvalitet.

Den avgjørende faktoren for hvilket alternativ som velges er byggenes beskaffenhet. Longyearbyen barnehage er et bygg fra 1969 med driftsutfordringer. Det er trekkfullt, har problemer med å få nok radiatorvarme i kalde perioder og vil kreve større utbedringer ved etterisolering. Det er ikke montert varmeveksler i bygget og belysning må byttes i en avdeling. Kullungen barnhage har ingen slike driftsutfordringer. Den er bygget i 1996 med utvidelse i 2006, har styringssystem for lys og varme og er godt vedlikeholdt.

KONKLUSJON

Barnehagetilbudet 2015/2016 vil bli gitt i Polarflokken barnehage, Kullungen barnehage og Formannshuset.

Siste nytt i Nyheter

Kansellerte på nytt

I dag kom det ett postfly til Longyearbyen, det første siden fredag. Dagens ekstrafly er nå kansellert, noe som blant annet får konsekvenser for Svalbardposten.

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!