Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Det strammer seg til i øst

Turister om bord i cruiseskipet «Polar Star» på vei mot Sjuøyane nord for Nordaustlandet. Hvordan ferdselen vil bli i framtiden, blir klart den dagen forvaltningsplanen for Øst-Svalbard er klar. Det vil den høyst sannsynlig være neste år. FOTO: Birger Amundsen

Det strammer seg til i øst

Norsk Polarinstitutt levner Sysselmannens forslag til forvaltningsplan for Øst-Svalbard liten ære. Instituttet vil ha langt strengere vern i øst.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.10.2012 kl 14:20

Sysselmannen har mottatt 25 høringsuttalelser til forvaltningsplanen for Øst-Svalbard, som har vært på høring. Uttalelsen fra Norsk Polarinstitutt (NP) er den mest omfattende, og også den mest kritiske.

Instituttet vil at de to store naturreservatene i øst, Nordaust-Svalbard og Søraust-Svalbard naturreservater i sin helhet skal forvaltes i tråd med formålet med fredningen av 1973.

NP mener at Sysselmannen i sitt forslag ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til «føre-var-prinsippet». Ut fra oppdragsbrevet fra Miljøverndepartementet, skal dette prinsippet legges til grunn for arbeidet med forvaltningsplanen.

«NP er enig i at en fullstendig kunnskapsbasert forvaltning er et ønskemål, men i et naturreservat hvor utgangspunktet er strengt vern må føre-var-prinsippet legges til grunn så lenge kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å trekke klare konklusjoner om det motsatte», skriver NP.


Mange og lange runder

Forvaltningsplanen omfatter land og vann innenfor de to store naturreservatene i øst. Det vil si Nordaustlandet, Edgeøya, Barentsøya, Kongs Karls Land, Kvitøya, Tusenøyane, Sjuøyane – i tillegg til en hel drøss andre store og små øyer.

At NP vil ha strengere vern i øst er ingen overraskelse. Instituttet støttet helhjertet det første utkastet til vern av områdene som ble foreslått for fire år siden. Turister skulle da kun få tillatelse til å gå i land på 16 lokaliteter, alt annet var forbudt. Forslaget var så dramatisk at turistnæringen så rødt. Forslaget ble siden forkastet.

Forslaget som nå har vært ute på høring, er et resultat av en svært omfattende og langvarig prosess ledet av Sysselmannens miljøvernavdeling.


Kritisk til DN

I forslaget har Sysselmannen forsøkt å balansere interessene fra de forskjellige aktørene: turist­næring, forskningsinstitusjoner og forvaltningsinstitusjoner. Taperne i kampen er de fastboende på Svalbard, som til tross for at de er bosatt i landet ikke får særrettigheter.

Av de 25 høringsuttalelsene, har åtte ingen kommentarer til forslaget. Blant dem er diverse departementer og statlige tilsyn. Flere lokale høringsinstanser støtter den mer omfattende uttalelsen til Aeco, organisasjonen til cruisenæringen på Svalbard.

Aeco er svært kritisk til planforslaget, og i særdeleshet NPs rolle og «manglende habilitet».

Flere uttalelser er kritisk til Direktoratet for naturforvaltnings (DN) rolle, ikke minst fordi direktoratet på et tidspunkt i prosessen varslet at de kunne komme til å gå inn for et strengere vern enn det Sysselmannen la opp til i sitt forslag.


Fem soners begrensning

I forslaget legges det opp til fem soner på begrensing av ferdselen. To store områder er foreslått som referanseområder for forskning, og omtales som sone A. Sone B gjelder ferdselsforbud i hekketiden, og omfatter blant annet samtlige av Tusenøyane og havområdene mellom øyene. I områder merket sone C gjelder stedsspesifikke retningslinjer. Her må cruisenæringen forholde seg til reglene som gjelder for hver enkelt sone C-lokalitet. I områder merket sone D er all ferdsel forbudt på grunn av kulturminner. Sone E gjelder Kong Karls Land, hvor ferdsel alt i mange år har vært forbudt.

Ikke uventet har turistnæringen vært kritisk til strengere vern i øst helt siden arbeidet med å endre vernebestemmelsene startet i 2007. Bakgrunnen var den stadig økende turisttrafikken i områdene.


Vil ha det enda strengere

Etter at Sysselmannen har gjennomgått de 25 uttalelsene, utformes et endelig forslag til forvaltningsplan for Øst-Svalbard.

Deretter sendes planen til DN for endelig godkjenning. Det er i den fasen at direktoratet kan komme til å stramme ytterligere inn, ut fra hva de tidligere har varslet. Det gjelder spesielt ferdsel i de store referanseområdene, som dekker de østlige delene av Nordaustlandet og det meste av Edgeøya.

Sysselmannen ønsker et smidig opplegg, med meldeplikt for alle som ønsker å besøke områdene. DN vil at det skal være søknadsplikt. Et forslag NP støtter, fordi meldeplikt ikke vil «bidra til den forutsigbarhet som er påkrevd for å ivareta referanseverdien».

Etter at DN har godkjent planen, vil MD til slutt fremme en kongelig resolusjon for å fastsette de foreslåtte endringene i verneforskriften. Ifølge Sysselmannen vil de delene av planen som ikke er omfattet av forskriftsendringer, være gyldige fra den dagen DN godkjenner forvaltningsplanen.

Les også:

Se bildet større

Myndighetene er skeptiske til å slippe turister til i deler av Øst-Svalbard, og vil regulere trafikken strengt gjennom en forvaltningsplan. Hvor strengt det skal bli avgjøres av Miljøverndepartementet. FOTO: Birger Amundsen

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!