Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Denne kalvingen kostet Ghylaine (47) livet

Her går det galt: Svalbardposten har fått tilgang til et bilde fra etterforskningen etter dødsulykken. Her kalver Esmarkbreen, og deler av isen treffer fast grunn. En kan se hvilken eksplosiv effekt det hele har. Helt til høyre i bildet sees gummibåten som Ghylaine Pouseler befinner seg i. Sysselmannen, statsadvokaten og riksadvokaten mener båten befant seg i god nok avstand fra brefronten. Bildet er tatt av en turist som satt i den andre av de to gummibåtene. FOTO: V. Roquelaure

Denne kalvingen kostet Ghylaine (47) livet

Sekunder etter at dette bildet ble tatt, blir Ghylaine Pouseler drept av en flygende isklump. Nå er saken henlagt av riksadvokaten. Tilbake sitter to sønderknuste foreldre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.07.2014 kl 22:00

Klokka har passert ti den 21. august 2012. Fordelt på to gummibåter nyter en gruppe franske turister synet av den spektakulære Esmarkbreen innerst i Ymerbukta. I en av båtene sitter 47 år gamle Ghylaine Pouseler sammen med sin mann. Han filmer, og alt er som det pleier å være på en ferietur.

Men med ett kalver plutselig deler av breen, og isen treffer fast land i stedet for vann. Det gir isen nærmest en eksplosiv effekt, og isklumper spruter mot båten deres. Mens mannen filmer, kommer en av klumpene seilende og treffer Ghylaine Pouseler med hard kraft i bakhodet. Hun dør momentant.


Henlagt igjen

På Svalbard ble det raskt stille omkring den tragiske ulykken, men for familien i Frankrike har dødsfallet naturlig nok vært en enorm påkjenning.

«Vi har hatt et vanskelig år, og det er vondt fremdeles. Det er ikke naturlig at barna dør før sine foreldre. Det er svært vanskelig å akseptere», skriver foreldrene Marie og Alfred Pouseler i en epost til Svalbardposten.

De har gitt Svalbardposten tilgang til politirapporter og obduksjonsrapporten etter datteren. Ekteparet har kjempet for at det sveitsiske reiseselskapet Grands Espaces skal bli straffet for ulykken. De mener gummibåten var altfor nær brefronten på ulykkestidspunktet. Men verken Sysselmannen eller statsadvokaten mener noen kan klandres, og i februar i år henla statsadvokaten saken. Foreldrene nektet å godta dette og klaget saken inn for riksadvokaten. Sist uke kom avgjørelsen: Riksadvokaten opprettholder henleggelsen, og vedtaket kan ikke påklages.

– Nå er det i praksis ikke noe å gjøre. Man kan gå til privat straffesak, men dette er en stor prosess, og jeg har anbefalt foreldrene ikke å gjøre det, sier ekteparets advokat, Gunnar Nerdrum.

Les også: – Alltid rom for forbedring

Usikker avstand

Den store striden har dreid seg om hvor langt unna den 34 meter høye brefronten gummibåten befant seg da breen kalvet. På bildet i saken ser du båten og breen på ulykkestidspunktet, men det har vist seg vanskelig å få bedømt hvor lang avstanden er. Sysselmannen ba om bistand fra Kripos, som først i desember ga beskjed om at de ikke har kompetanse til å gjøre en slik beregning. Ifølge Sysselmannens forslag til henleggelse, datert 28. januar i år, anser Sysselmannen det likevel som sikkert at båten var minst 60 til 80 meter unna breen.

Norsk Polarinstitutt har i en studie konkludert med at det er fare for direkte treff ved brekalving om en er nærmere enn 60 til 80 meter, og med en faresone på 120 til 160 meter. I likhet med resten av cruisenæringen, opererer Grands Espaces selv med en minimumsavstand på 200 meter. Selskapet og de involverte guidene har i politiavhør avvist at de på noe tidspunkt var nærmere enn 200 meter unna breen.


– Ikke straffansvar

Det fester foreldrene liten lit til. De mener avstanden må ha vært under hundre meter, og henviser til obduksjonsrapporten der det heter at «gummibåten lå ca 100 meter fra brefronten».

Sysselmannen mener det ikke er noen indikasjoner på at båten var så nær som 60 til 80 meter unna breen. Dermed utløses ikke straffansvar. Sysselmannen skriver i sin anbefaling av 28. januar at man kunne ha «vurdert straffansvar basert utelukkende på om båten(e) var nærmere enn 200 meter. Slik turistforskriften er lagt opp har det neppe vært meningen at brudd på en anbefalt minimumsavstand skulle utløse straffansvar».

I avgjørelsen fra riksadvokaten påpekes det at Grands Espaces har egne instrukser om å holde en avstand på minst 200 meter fra brefronter. Riksadvokaten mener riktignok at faren for at is kan slynges ut fra kalvende breer, kunne vært presisert i instruksen.

«Men det er ikke holdepunkter for at ulykken ikke hadde funnet sted om så hadde vært gjort. Det er heller ikke grunn til å tro at ulykken hadde vært unngått om selskapet hadde gjennomført møter om temaet», skriver riksadvokat Tor-Aksel Busch i avgjørelsen.


Føler seg sviktet

Tilbake sitter de dypt skuffede foreldrene, som føler seg sviktet av Norge. Paret fikk beskjed om datterens død via telefon fra Sysselmannen samme dag. Siden har det vært lite hjelp å få, ifølge ekteparet.

«Vi fikk ingen moralsk støtte eller hjelp av noe slag fra norske myndigheter. Vi ble overlatt til oss selv», skriver Marie og Alfred Pouseler og fortsetter:

«Vi hadde også vanskeligheter med å få tilbakeført liket av vår datter, og med å få utlevert politi- og obduksjonsrapporten».

Foreldrene stiller også spørsmål ved turistenes sikkerhet i Svalbards farvann.

«Det er ingen lovpålagte sikkerhetsavstander for å beskytte turister. Det er bare anbefalinger fastsatt av Norsk Polarinstitutt, som selskapene ikke er pålagt å følge. Det finnes heller ingen retningslinjer ved kalvinger der isen faller på bakken og ikke i vann», påpeker de.


Nye anbefalinger

Men akkurat det kan det bli endringer på nå. Riksadvokaten mener det bør gjøres ny forskning på slike typer kalvinger.

«Etter riksadvokatens syn bør det nå vurderes av Sysselmannen om det på bakgrunn av denne konkrete hendelsen, kan være grunn til å be Norsk Polarinstitutt om å omtale fenomenet særskilt og vurdere om tidligere anbefalinger skal opprettholdes», skriver riksadvokat Busch.

Også Arctic Expedition Cruise Operators (Aeco) har satt i gang arbeidet med å revidere sine retningslinjer for ferdsel ved breer.

Men nye anbefalinger eller ikke, Marie og Alfred Pouseler får aldri tilbake sin eneste datter.

«Norge beskytter dyr bedre enn mennesker, det har vi dessverre sett av tapet av vår datter. Vårt mål er at Norge etablerer standarder for å beskytte mennesker, for å unngå lignende ulykker. Vi har ingen økonomiske krav, men vi skulle ha sett at Grands Espaces hadde blitt dømt», avslutter foreldrene.

Se bildet større

Aktiv: Ghylaine Pouseler jobbet som revisor i et selskap i byen Mandelieu, rett utenfor Cannes. Hun var en aktiv dame og elsket å reise. Sammen med mannen dro hun på et ekspedisjonscruise til Svalbard. Siste dag på cruiset, ble hun drept etter å ha fått en isklump i hodet. FOTO: Privat

Siste nytt i Nyheter

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian venter på været.

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Ja til mat, nja til parkering

Blandede følelser blant lokalpolitikerne til Rema-etablering.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!