Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

De første har fått beskjed

Sysselmann Odd Olsen Ingerø var i høst på besøk inne i Lunckefjellgruva sammen med blant andre justisminister Anders Anundsen (bak t.v.). For ett år siden satt han og behandlet søknader om leteboring for nye gruveprosjekter. FOTO: Christopher Engås

De første har fått beskjed

Når oppfaringen i Lunckefjell er ferdig om kort tid, kan gruva til 1,2 milliarder kroner bli stengt i ett år.

Tekst:

Publisert:

Det er bare ti måneder siden bildet ble tatt inne i den nye kullgruva. Nå er den siste delen av oppfaringen snart ferdig. Når jobben er gjort, er også de første 30 ansatte ferdig i Store Norske. Disse var ansatt på årskontrakt fram til sommeren 2015, fikk beskjed denne uka.


Refinansiering i januar?

– Vi satser på å begynne med de fast ansatte over helga. De begynnende prosessene går i gang, og i løpet av neste uke vil de vite antall hoder i de ulike avdelingene, sier klubbleder Arild Olsen i Store Norske.

Mandag og tirsdag var det nytt styremøte i selskapet, og det var kuttene som var var hovedsaken. Ifølge Olsen er det enighet om at det ikke er noen hellige kyr, og den nye Lunckefjellgruva til 1,2 milliarder kroner blir nå satt på hvil.

– Det kan gå et helt år før det er liv i gruva igjen, sier klubblederen.

Verken han eller Annette Malm Justad som fra 3. desember gikk inn som arbeidende styreleder, vil i dag si noe om hvor nedbemanningen av fast ansatte skal tas, men begge gjør det klart at det skal skje i henhold til arbeidsmiljøloven.

– Arbeidet går sin gang, og det vil berøre de fleste avdelinger, sier Justad, som fastholder at alle skal ha fått beskjed før jul.

– Vi har satt i gang prosessen som går på å snakke med folk, og vil gjøre det på et ordentlig vis, sier hun.

Justad og styret jobber med mål om å ha en refinansiering på plass i januar.


Ti dollar på tonnet
Store Norske har etter det Svalbardposten forstår, også vært i kontakt med alle leverandørene med mål om å reforhandle kontraktene når omfanget av virksomheten reduseres. Alle muligheter for å spare inn blir vurdert.

Tall fra Store Norske viser også at kostnader i infrastruktur i Svea og personelltransport med fly utgjør ti dollar per tonn. Prisen på kull har på det laveste ligget under 72 dollar tonnet.

Svalbardposten vet også at kontrakter med for eksempel Lufttransport blir vurdert og at personelltransport med fly og helikopter settes opp mot hverandre. Det er vesentlig dyrere å holde et helikopter i lufta enn et fly, men samtidig unngår man store vedlikeholdskostnader på en rullebane og avlyste flygninger på grunn av glatt banedekke.

– Det er noe vi er nødt til å se på og må se på. Styret har sagt at vi skal snu hver en stein, og vi må regne på alle alle modeller, sier Cato Lund som er konstituert produksjonssjef i kullselskapet.

Dette er imidlertid i neste omgang på nyåret.

– Men selvfølgelig er vi opptatt av å ivareta leverandørene våre, sier Lund.


Brått likevel
Lokalsamfunnet holder pusten, og blant dem som følger krisen i Store Norske med argus øyne, er sysselmann Odd Olsen Ingerø.

– For akkurat et år siden satt jeg og behandlet søknader om prøveboring i for eksempel Ispallen og Bassen. Da var det bevis på optimisme i Store Norske. Når det kommer slike varsler som nå, kommer det litt brått selv om man var forberedt, sier han.

Blant ansatte har det vært snakket mye om at kullselskapet kunne ventet med oppsigelser til det kjente den frivillige avgangen som følge av endringene i skattereglene for pendlerne. Arild Olsen er enig i at dette hadde vært det beste. Han tror også at det ville blitt en avgang, men sier at selskapet ikke hadde hatt økonomi til å vente.

– Jeg tenker på de som er berørt, det er tragisk for de det gjelder og det berører selvfølgelig også oss andre. Men så kommer det tider etter dette, og man kan jo fortsatt håpe at ting snur. Det er et varsko til staten om at man må stimulere andre muligheter for å skaffe arbeidsplasser, sier Ingerø, som mener tiden til omstilling av Svalbard-samfunnet med kullkrisen blir nedkortet.

Når Storting og regjeringen omtaler Svalbard i gjentatte stortingsmeldinger, slås det fast at et mål er at Longyearbyen skal være et robust familiesamfunn. Sysselmannen tror det er enklere å innfri målet når antallet innbyggere er som i dag, enn med vesentlig færre.

– Men vi får et fattigere samfunn, det tror jeg. Vi får jo inderlig håpe at det finnes løsninger som gjør at vi ikke får noen særlig svekkelse i folketallet, sier han om reduksjonen i Store Norske.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!