Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Bretter opp ermene

Sysselmann Kjerstin Askholt skal lede et omfattende oppfølgingsarbeid etter rapporten fra DSB som ble lagt fram sist uke. FOTO: Hilde Røsvik

Bretter opp ermene

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ramser opp en hel del læringspunkt som må følges opp av lokale aktører. Sysselmannen vil prioritere det videre arbeidet høyt.

Tekst:

Publisert:

I rapporten fra DSB blir det pekt på at ansvaret for skredsikring i skredutsatte områder i Longyearbyen må avklares. Det må avklares hvem som skal ha ansvar for organisering av psykososial beredskap og oppfølging. Beredskapsaktørene bør også i større grad prioritere informasjon til publikum på engelsk under slike hendelser. Rapporten peker også på at beredskapsaktørene bør vurdere å utvikle felles varslings og kommunikasjonskanaler.

Følger opp

Sysselmann Kjerstin Askholt sier at de nå skal gå gjennom læringspunktene som kom fram i rapporten punkt for punkt.

– Vi skal gå nøye gjennom først og fremst det arbeidet som er knyttet til Fylkesmannsrollen. Spesielt vil vi se på tidligere ROS-analyser og handlingsplaner i forhold til forebyggende tiltak og risikobildet. Vi må også bruke tid på å finne ut om det ligger større forventninger til Fylkesmannen her på dette området enn på fastlandet. Vi vil nå bruke tid på å analysere og finne ut hvor godt eller mindre godt vi har gjort jobben som er forventet av oss, sier Askholt. Hun sier at de nå avtaler møter med ulike aktører, også på fastlandet, for å få innspill og gode råd i den videre prosessen.

– Så får vi etter hvert se hva som treffer oss og hva som treffer lokalstyret, sier Askholt. Hun vil kalle inn beredskapsrådet til en ordentlig gjennomgang for å fordele oppfølgingspunktene og for å finne ut hvem som skal gjøre hva, og hva som skal gjøres i samarbeid.

– Arbeidet med gjennomgang av rapporten vil nå bli høyt prioritert her hos oss. Dette er viktig og vi er veldig opptatt av dette arbeidet nå, sier hun.

Ingen kvikkfix
DSB-rapporten inneholder mange funn som skal følges opp og som kan bli bedre.

– Nå skal vi brette opp ermene og gjøre jobben. Det finnes ingen kvikkfix, arbeidet skal prioriteres høyt, sier Askholt.

– Rapporten trekker fram at det er behov for å avklare ansvarsområder. Hva tenker du om det?

– Jeg har i utgangspunktet ikke opplevd at det er uklare roller lokalt, men når det oppfattes slik av noen aktører skal vi selvsagt se nærmere på dette, lokalt og i forhold til sentrale aktører, sier Askholt.

Informasjonsoverføring

I rapporten fra DSB blir det pekt, sitat: «det bør etableres en systematikk som ivaretar erfarings-og kunnskapsoverføring ved organisasjonsendringer og personellutskiftninger både hos Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen.»

– I tillegg til at den naturlige utskiftingen av folk er høy på Svalbard har Sysselmannen åremålsstillinger. Er det en ordning dere vil vurdere?

– Det er ikke et tema vi har diskutert nøye, og åremålsordningen er ikke det første vi vil vurdere. Dette med åremål har noen positive og noen negative sider, men dette er en løpende vurdering som vi må se på, sier Askholt.

Hun sier at Sysselmannen har systemer for å overføre kunnskap med relativt robuste overgangsordninger og arkivsystemer.

– Vi har både systemer og rutiner som skal ta høyde for utskiftninger, sier hun.

Konstituert administrasjonssjef i Longyearbyen lokalstyre (LL), Elin Dolmseth sier at informasjonsoverføring er noe av det de også skal følge opp i rapporten.

– Dette er ett av oppfølgingpunktene i rapporten som vi vil jobbe videre med. Sammen med Sysselmannen og andre involverte parter skal vi ta tak i alle læringspunktene. Dette tar vi på alvor, sier Dolmseth.

Ny vinter

En ny vinter er snart på vei.

– Kan folk føle seg trygge?

– Det vil bli gjennomført snøskredvarsling i samarbeid med NVE. Det samme opplegget som vi hadde i vinter, sier Dolmseth.

Sysselmann Askholt er også glad for at NVE viderefører skredvarslingen.

– Vi har etablert et godt og tett samarbeid med lokalstyret og alle de andre aktørene for å få til et trygt samfunn her oppe. Jeg er glad for at NVE viderefører skredvarslingen de har iverksatt og jeg er veldig opptatt av at dette skal fungere optimalt, sier Askholt.

Siste nytt i Nyheter

Elleville scener for hundreåringen

Et imponerende show, en porsjon nakenhet og god trening for lattermusklene da Longyearbyen gratulerte Store Norske med 100-årsdagen i går.

Mistet broren i gruva

Frank Robert og Bent Jakobsen mistet broren Geir Arne Jakobsen i en gruveulykke i 1991. Torsdag avduket de minnesmerket.

Verdig og rørende markering

Brødrene Bent og Frank Robert Jakobsen mintes sin bror Geir Arne og de 123 omkomne da de avduket minnesteinen i ettermiddag.

Ble hørt av politikerne

Ungdomsrådet føler de har blitt hørt etter at sentrumsplanen er lagt fram. Nå ønsker de ny flerbrukshall.

Vil overvåke nøye i vinter

NVE starter opp den lokale skredvarslingen for vinteren når snøen kommer.

Får endelig ro til barndomsboken

Tone Nødtvedt har dratt fra mann, datter, katt og hus i Bergen for å skrive om å vokse opp i Longyearbyen på 1950-tallet.

Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!