Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Brannsjef advarer mot fortetting

Brannsjef Jan Olav Sæter står ved to av husene som han mener er uforsvarlig tett. FOTO: Christian Nicolai Bjørke

Brannsjef advarer mot fortetting

Boligene står tettere og tettere. Brannvesenet mener Longyearbyen lokalstyre må slutte å fylle igjen «hull».

Tekst:

Publisert:

Brannbilen svinger inn Vei 214 på Haugen. Brannsjef Jan Olav Sæter lener seg litt fram og peker ut av vinduet.

– Dette er hus fra «company town»-tiden. Her ser du at det er 16 meter mellom husene, sier han.

Så peker han på husrekka nedenfor. Opprinnelig var det samme avstand der også, men i nyere tid er det bygd et nytt hus mellom to av de gamle. I tillegg er det også satt opp en bod, slik at det nå bare er noen få meters klaring.

Sæter er kritisk til at Longyearbyen lokalstyre gir tillatelse til å fylle igjen «hull» mellom boliger på denne måten.

– I min verden er ikke kravene oppfylte her, sier brannsjefen.

16 meter mellom bygningene
I årsrapporten for 2013 skriver Sæter at «brannvesenet ser med meget stor bekymring på fortettingspolitikk av bygnings- og boligmassen i Longyeardalen.» Brannsjefen mener at den økende fortettingen i Longyearbyen strider mot funnene i ROS-analysen (risiko og sårbarhet) til Sysselmannen.

– Ved en større bybrann får vi ikke hjelp utenfra, slik som på fastlandet. Kaoset vil være komplett på kort tid, sier Sæter.

Før 2002, da plan- og bygningsloven ble gjort gjeldende på Svalbard i forbindelse med etableringen av Longyearbyen lokalstyre, sa reglene at det skulle være minst 16 meter mellom bygningene. Den samme avstanden hadde Store Norske holdt seg til under «company town»-perioden.

– En slik avstand er absolutt med på å senke faren for spredning ved brann, sier Sæter.

Nå observerer brannsjefen at en byggeavstand på åtte meter praktiseres for fulle.

Ned mot fem meter
Sæter rister på hodet når vi kjører inn på en sidevei i 232. Her er det enda smalere mellom husene, knapt mer enn fem meter.
– Dette har jeg påpekt i flere år, gjennom årsrapporter og høringsuttalelser. Men jeg har ikke blitt hørt. Gang på gang går boligbehovene foran bekymringene. Det er et problem at fortettingspolitikken fortsatt regjerer, sier Sæter.

– Åtte meter er vanlig avstand på fastlandet. Hvorfor må det være dobbelt så stor avstand her?

– Vi lever i et knusktørt klima, og når vi bygger hus på peler skaper det god lufttilgang ved en eventuell brann. Da er det overhengende fare for at brannspredning oppstår, sier Sæter.

Ikke glad for skuterplass
Samtidig som brannsjefen beklager seg over stadig mer fortetting, pågår arbeidet med en ny delplan for Gruvedalen for fullt. Der er det snakk om å fortette området med hundre nye boliger.

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Man burde heller se på alternative områder å bygge ut, sier Sæter.

– Hvilke områder kan det være snakk om?

– Det er det politikerne som må se på sammen med planavdelingen. Men det koster selvfølgelig penger å lage ny infrastruktur.

I forslaget til delplanen for Gruvedalen er det også lagt opp til at skutere skal plasseres under husene. I dag er gjeldende regler at skutere skal stå minst ti meter unna bebyggelsen. Sæter mener at slik bør det fortsatt være.

– Forslaget om å ha den under boligene er lite gjennomtenkt. Det er synd at det må en brann til for at folk skal våkne, sier Sæter.

Delplan på høring
Store deler av Gruvedalen ligger i en øst-vest-retning, med ankomst bare fra én side. Brannvesenet er avhengige av å slukke med vinden, og siden det oftest blåser østavind fra Adventdalen, må de dermed komme seg forbi brannstedet for å slukke. Sæter mener at fortettingen går utover veistandarden, spesielt i sidegatene. I årsrapporten skriver han at «flere veier langs husrekkene er særdeles smale, noe som igjen genererer adkomstproblematikk.

– Jo flere hus, jo vanskeligere er det å komme til. Spesielt om vinteren når det er snø, snøskutere og bensinkanner i veiene, sier Sæter.

– Gjort er gjort
Lokalstyreleder Christin Kristoffersen er langt på vei enig med Sæter.

– Fortettinga som er gjort, er gjort. Men vi kan se på rammene rundt når det gjelder bredde på vei og lignende, sier Kristoffersen, som også har et løfte til brannsjef Sæter:

– Vi har ikke åpnet for fortetting i sentrum i vår tid i posisjon, og det kommer vi heller ikke til å gjøre. Nå er vi opptatt med å utvide Elvesletta Syd, som har større arealer og inneholder sprinkelanlegg slik vi ønsker det i alle bygg.

Samtidig er en delplan for Gruvedalen ute på høring. Hvis den går igjennom slik den er nå, vil det bety at 100 nye boliger skal fortette området.

– Ja, men høringsprossessen er langt fra over. Det er derfor vi skal se nøye på den og sikre at alle faktorer er tatt med. Tiden vil vise hva som skjer der, men samtidig er Gruvedalen det eneste ledige arealet i tillegg til Elvesletta Syd.

For øvrig skal en ny brannbil være klar i august, og på plass i Longyearbyen i slutten av måneden.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

– Jeg er sjeleglad for at vi flyttet ut

Elisabeth bodde i leiligheten i 14 år. Skredet raserte den bare måneder etter at hun flyttet ut.

Her traff skredet

Elleve personer var i huset da snømassene flyttet huset. Ingen ble fysisk skadet.

Prioriterer sikring i år

NVE mener den siste skredhendelsen viser at det er viktig å raskt få på plass permanent skredsikring.

 
Gamle sykehuset - et økonomisk mareritt

For ett år siden ble Gamle sykehuset evakuert og dørene boltet igjen. For eierne har investeringen i egen bolig blitt en katastrofe.

– Over all forventning

Konserten i Gruve 3 lørdagskvelden ga 90.950 kroner til Tove Klaven som har vært på stamcellebehandling i Russland.

Varslet tidlig om skredfaren

Jan Otto Larsen ved Unis informerte flere ganger Longyearbyen lokalstyre (LL) om skredfaren i Lia og Nybyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!