Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Boten setter standard

Får følger: Den rundt to år gamle binna som tok seg inn i leiren til et tsjekkisk turfølge ble så hard skadet i konfrontasjonen at hun senere måtte avlives. Nå har lederen for turfølget fått en bot på 10,000 kroner for brudd på Svalbardmiljølovens paragraf 30a, som omhandler sikring mot isbjørnangrep. Denne avgjørelsen vil danne presedens for lignende saker i fremtiden. FOTO: Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

Boten setter standard

Den endelige straffen av lederen for det tsjekkiske turfølget som i mars ble angrepet av isbjørn, vil danne presedens for lignende saker i fremtida.

Tekst:

Publisert:

Tidligere denne uka ble det kjent at lederen for et tsjekkisk turfølge som 19. mars i år ble angrepet av isbjørn ved Fredheim, har fått et forelegg av politiet på 10.000 kroner for å ikke ha iverksatt nødvendige sikringstiltak før hendelsen fant sted.

Saken er den første i sitt slag etter at paragrafen om sikring mot isbjørnangrep ble tilføyd i Svalbardmiljøloven den 20. april 2012.
– Paragraf 30a ble tilføyd i Svalbardmiljøloven som er en lovfesting av hva myndigheten mener adferd skal være for å forebygge konfrontasjon mellom isbjørn og mennesker, sier assisterende sysselmann, Jens Olav Sæther.

Boten turlederen har fått ble gitt med hjemmel i nettopp paragraf 30a, og det er første gang Sysselmannen har måtte ta ibruk denne paragrafen etter at den ble vedtatt i loven. Dermed vil straffeutmålingen også danne presedens neste gang denne paragrafen eventuelt må tas i bruk.

– Det stemmer at denne saken vil sette presedens i lignende saker i fremtiden, men forhold som økonomi hos den det gjelder kan også spille inn. Dessuten kan det være andre omstendigheter i fremtidige saker som gjør at straffereaksjonen kan bli høyere eller lavere, sier Sæther, og understreker at hver enkelt sak vurderes hver for seg.

– Rimelig beløp
Brudd på Svalbardmiljøloven kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Om det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil tre år anvendes. Resultatet i denne saken ble som nevnt tidligere en bot på 10.000 kroner.

– Vi mener det er et rimelig beløp. Det er ikke for strengt eller for mildt, og marker vårt syn på saken. Det skal være en straff som gjenspeiler handlingens alvor, sier Sæther.

Ikke vedtatt forelegg
Den tsjekkiske mannen har ennå ikke tatt stilling til om han vedtar forelegget fra politiet. I utgangspunktet har man fem dager på seg til å ta en slik avgjørelse, men siden mannen er i Tsjekkia og kanskje trenger litt forklaring og rådgiving fra Sysselmannen, har han i følge Sæther fått litt mer tid på seg.

– Vi har hatt god kontakt med dem hele veien. Dette virker som skikkelige folk som svarer på henvendelser fra oss så snart vi ber om det, sier Sæther og legger til at Sysselmannen ikke har hatt noe form for samarbeid med tsjekkisk politi i forbindelse med saken.

Om mannen velger å ikke vedta forelegget, vil saken bli bragt inn for retten.

– Da vil påtalemyndigheten legge ned påstand om et forelegg på rundt 12.500 kroner, sier Sæther, og legger til at det er vanlig å få noe strafferabatt når man velger å vedta forelegg og dermed spare samfunnet for ressursene som kreves i forbindelse med en eventuell rettssak.

Frikjent for skytingen
Når det gjelder selve skadeskytingen av isbjørnen, som førte til at den senere måtte avlives av Sysselmannen, ble den delen av saken henlagt med begrunnelsen om at intet straffbart forhold anses bevist.

«Det forelå en klar nødsituasjon når isbjørnen tok seg inn i teltet og angrep en av personene. Etter Sysselmannens vurdering var kvinnen som skjøt og skadet bjørnen i denne situasjonen berettiget til å avverge angrepet med alle tilgjengelige midler.», skriver Sysselmannen i en melding på etatens hjemmeside.

Nøkkelord

Se bildet større

På sykehus: Jakub Moravec ble angrepet av isbjørnen, men slapp fra hendelsen med mindre skader. Lederen for turfølget han reiste med er nå bøtelagt for hendelsen. FOTO: Christopher Engås

Se bildet større

Stor mediedekning: Isbjørnangrepet ble en nasjonal nyhet, og det var mye oppmerksomhet fra pressen. FOTO: Geir Barstein

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!