Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Betinget for utukt

En fastboende mann på Svalbard er dømt til betinget fengsel for utuktige handlinger med to mindreårige jenter.

Tekst:

Publisert:

I midten av oktober fikk mannen, som er i 30-årene, sin dom fra en tingrett i Nord-Norge. Han er dømt for to tilfeller av brudd på straffelovens paragraf 200 som omhandler seksuelle handlinger med barn under 16 år. I tillegg ble mannen kjent skyldig for brudd på straffelovens paragraf 201, som har straffebud til den som «i ord eller handling har utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år».

Isolert sett tilsier handlingene ubetinget fengselsstraff, men retten har kommet til at det for mannens vedkommende er riktig å idømme ham seks måneders betinget fengsel, med en prøvetid på to år. Årsaken til dette er påtalemyndighetens tidsbruk i saken. Det tok tre år og åtte måneder fra anmeldelse til dom i tingretten, og denne tidsbruken utgjør et brudd på EMK (Den europeiske menneskerettskonvensjon), som igjen må kompenseres med mildere straff for den tiltalte.

I tillegg til den betingede fengsels­dommen må mannen betale 10.000 kroner i bot. Han er også dømt til å betale erstatning til de to jentene på til sammen 65.000 kroner.

Nøkkelord

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!