Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ber om klarere motor-regler

Nei til luftputebåt, klarere flyregler, mindre særfordeler for tidligere fastboende, samt skuterkjøring i Bolterdalen. Det er noe av det som vurderes i et nytt regelverk for motorferdsel på Svalbard. FOTO: Birger Amundsen, Line Nagell Ylvisåker og Yngve Kristoffersen

Ber om klarere motor-regler

Direktoratet for Naturforvaltning og Sysselmannen ønsker et mer presist regelverk for motorferdsel på Svalbard. Begge vil også forby luftputebåter.

Tekst:

Publisert:

Det siste året har Sysselmannen behandlet en rekke flysøknader fra privatpersoner og selskaper som vil fly til Svalbard. Fire av avslagene har blitt klaget videre til Direktoratet for Naturforvaltning (DN), og nå etterlyser begge institusjonene en klarere ordlyd i motorferdselsforskriften for Svalbard.

«Det er forvaltningsrettslige utfordringer knyttet til praktisering av bestemmelsen slik den er i dag», skriver DN i en uttalelse til Miljøverndepartementet.

Etter at svalbardmiljøloven ble revidert tidligere i år, skal de ulike forskriftene til loven oppgraderes.


Nei til økt flyturisme

I dag er bruk av fly til sightseeing på Svalbard forbudt. Spørsmålet er hva som menes med begrepet «sightseeing».

DN har til nå valgt å se på formålet med flyturen. Ønsker noen å fly privat til Svalbard for nærings- og forretningsvirksomhet, har direktoratet gitt lov. Turister som vil fly privat til øygruppa, har ikke fått tillatelse og har i stedet blitt henvist til rutefly. DN frykter en økning av bruk av småfly og helikopter på Svalbard, og mener dette kan uthule dagens forbud.

I sin uttalelse ber direktoratet derfor om at forbudet mot «sightseeing» utvides til «sightseeing og turistformål». Dette vil tvinge samtlige turister til å reise med ordinære rutefly som SAS og Norwegian.

«Selv om de fleste som reiser til Svalbard i dag tar rutefly, er det ønskelig å være i forkant av en utvikling med økning i antallet private flyreiser», skriver DN og får støtte fra Sysselmannen.

Om flyhøyden over øygruppas verneområder, er de to institusjonene enige: minimum 500 meter over samtlige verneområder.


Skuter i Bolterdalen

Også skuterkjøringen i Bolter­dalen, er vurdert av DN og Sysselmannen. I dag er skuterkjøring forbudt etter 1. mars. Unntaket er dersom det er skredfare i Todalen. Dette unntaket har vist seg å bli tolket svært vidt blant mange snøskuterførere.

Sysselmannen vil likevel ikke endre dagens ordning, men i stedet informere tydeligere om regelverket og holde flere kontroller i området. Dette er DN enig i.


Vil droppe særfordel

De to institusjonene er imidlertid uenige om hvem som skal få ferdes med snøskuter – og hvor. I dag er det slik at tidligere svalbardfolk, i likhet med fastboende, får dispensasjon til å ferdes med snøskuter utenfor turistsona, Område 10. Sysselmannen ser ingen grunn til å endre på dette, siden det kun dreier seg om et fåtall dispensasjoner hvert år, vanligvis mellom fem og ti.

DN mener det er feil å sette tidligere fastboende i en særstilling og gi dem større adgang til motorferdsel enn andre tilreisende.

«Skillet bør gå mellom fastboende og tilreisende», mener DN.


Nei til luftputebåter

Både Sysselmannen og DN er enige i at luftputebåt og hydrokopter bør forbys på Svalbard. Årsaken er at fartøyene åpner for ferdsel i områder som i dag er vanskelig tilgjengelige, og at de derfor vil forstyrre sårbart dyreliv.

«Støyen slike farkoster medfører bærer også langt av gårde – spesielt på sjøen – slik at potensialet for forstyrrelse av sårbare arter er betydelig også på lange avstander», skriver Sysselmannen.

DN er enig og mener farkostene bør forbys både på land og på sjø.

«De kan bevege seg på grunne laguner hvor bl.a. myteflokker av ærfugl og gjess oppholder seg», skriver DN.

Samtidig mener direktoratet at det i et fåtall tilfeller kan gis dispensasjon dersom fartøyene skal brukes til nyttig forskning.

Ut fra uttalelsene til DN og Sysselmannen skal Miljøverndepartementet nå vurdere om motorferdselsforskriften skal endres.

Siste nytt i Nyheter

Bolig-krise

Statsbygg mangler boliger til kritisk Svalbard-personell.

Bursdagsfest på Lompen

Arctica fyller 20 år og feirer med ballonger og kake.

Jobber for løsninger

61 leiligheter og hybler er fremdeles evakuert etter skredet tirsdag. Lokalstyret jobber nå med å finne ut hvor folk skal bo, dersom fraflyttingen blir permanent.

 
Husrekke kan bli ekstra sikring

De 13 boenhetene som fremdeles er evakuert, kan bli ekstra sikring fram til mer permanent skredsikring kommer på plass.

Flere får flytte hjem

Etter grundige skredfaglige vurderinger opphever Sysselmannen deler av evakueringen.

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!