Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Ber om klarere motor-regler

Nei til luftputebåt, klarere flyregler, mindre særfordeler for tidligere fastboende, samt skuterkjøring i Bolterdalen. Det er noe av det som vurderes i et nytt regelverk for motorferdsel på Svalbard. FOTO: Birger Amundsen, Line Nagell Ylvisåker og Yngve Kristoffersen

Ber om klarere motor-regler

Direktoratet for Naturforvaltning og Sysselmannen ønsker et mer presist regelverk for motorferdsel på Svalbard. Begge vil også forby luftputebåter.

Tekst:

Publisert:

Det siste året har Sysselmannen behandlet en rekke flysøknader fra privatpersoner og selskaper som vil fly til Svalbard. Fire av avslagene har blitt klaget videre til Direktoratet for Naturforvaltning (DN), og nå etterlyser begge institusjonene en klarere ordlyd i motorferdselsforskriften for Svalbard.

«Det er forvaltningsrettslige utfordringer knyttet til praktisering av bestemmelsen slik den er i dag», skriver DN i en uttalelse til Miljøverndepartementet.

Etter at svalbardmiljøloven ble revidert tidligere i år, skal de ulike forskriftene til loven oppgraderes.


Nei til økt flyturisme

I dag er bruk av fly til sightseeing på Svalbard forbudt. Spørsmålet er hva som menes med begrepet «sightseeing».

DN har til nå valgt å se på formålet med flyturen. Ønsker noen å fly privat til Svalbard for nærings- og forretningsvirksomhet, har direktoratet gitt lov. Turister som vil fly privat til øygruppa, har ikke fått tillatelse og har i stedet blitt henvist til rutefly. DN frykter en økning av bruk av småfly og helikopter på Svalbard, og mener dette kan uthule dagens forbud.

I sin uttalelse ber direktoratet derfor om at forbudet mot «sightseeing» utvides til «sightseeing og turistformål». Dette vil tvinge samtlige turister til å reise med ordinære rutefly som SAS og Norwegian.

«Selv om de fleste som reiser til Svalbard i dag tar rutefly, er det ønskelig å være i forkant av en utvikling med økning i antallet private flyreiser», skriver DN og får støtte fra Sysselmannen.

Om flyhøyden over øygruppas verneområder, er de to institusjonene enige: minimum 500 meter over samtlige verneområder.


Skuter i Bolterdalen

Også skuterkjøringen i Bolter­dalen, er vurdert av DN og Sysselmannen. I dag er skuterkjøring forbudt etter 1. mars. Unntaket er dersom det er skredfare i Todalen. Dette unntaket har vist seg å bli tolket svært vidt blant mange snøskuterførere.

Sysselmannen vil likevel ikke endre dagens ordning, men i stedet informere tydeligere om regelverket og holde flere kontroller i området. Dette er DN enig i.


Vil droppe særfordel

De to institusjonene er imidlertid uenige om hvem som skal få ferdes med snøskuter – og hvor. I dag er det slik at tidligere svalbardfolk, i likhet med fastboende, får dispensasjon til å ferdes med snøskuter utenfor turistsona, Område 10. Sysselmannen ser ingen grunn til å endre på dette, siden det kun dreier seg om et fåtall dispensasjoner hvert år, vanligvis mellom fem og ti.

DN mener det er feil å sette tidligere fastboende i en særstilling og gi dem større adgang til motorferdsel enn andre tilreisende.

«Skillet bør gå mellom fastboende og tilreisende», mener DN.


Nei til luftputebåter

Både Sysselmannen og DN er enige i at luftputebåt og hydrokopter bør forbys på Svalbard. Årsaken er at fartøyene åpner for ferdsel i områder som i dag er vanskelig tilgjengelige, og at de derfor vil forstyrre sårbart dyreliv.

«Støyen slike farkoster medfører bærer også langt av gårde – spesielt på sjøen – slik at potensialet for forstyrrelse av sårbare arter er betydelig også på lange avstander», skriver Sysselmannen.

DN er enig og mener farkostene bør forbys både på land og på sjø.

«De kan bevege seg på grunne laguner hvor bl.a. myteflokker av ærfugl og gjess oppholder seg», skriver DN.

Samtidig mener direktoratet at det i et fåtall tilfeller kan gis dispensasjon dersom fartøyene skal brukes til nyttig forskning.

Ut fra uttalelsene til DN og Sysselmannen skal Miljøverndepartementet nå vurdere om motorferdselsforskriften skal endres.

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!