Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Bekymret over skuterkjøringen

Gjennom sentrum: Fartsgrensa for snøskutere i sentrum av Longyearbyen er 30 kilometer i timen. Mange kjører fort, men disse skuterførerne krysset Vei 232 og kjørte langs Hilmar Reksteins vei på en eksemplarisk måte. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Bekymret over skuterkjøringen

Kine Bakkeli mener noe bør gjøres med skutertrafikken i sentrum av Longyearbyen.

Tekst:

Publisert:

Høy fart, hopping over avkjøringer og skavler, og full gass rundt hushjørner.

«Slik kjøringen er i dag, så må vi nesten forvente at det kommer til å skje noe stygt. Jeg håper at dette ikke skjer, men føler at det må tiltak til for å endre denne ukulturen vi ser blant enkelte av scooterførerne i Longyearbyen», skriver Kine Bakkeli i et spørsmål til politikerne.

Det var under offentlig spørretid i lokalstyremøtet forrige tirsdag, at Bakkeli spurte om politikerne mener det er akseptabelt at skuterførere bryter veitrafikkloven både med tanke på fart og hvor de kjører.


Redde barn

Bakgrunnen for spørsmålet er forrige lokalstyremøte, der trafikksikkerhetsplanen for Longyearbyen ble vedtatt. Bakkeli skriver at skutertrafikken er økende, og at kjøremønsteret kanskje spesielt til de yngste førerne er bekymringsverdig.

«Spesielt langs Hilmar Rekstens vei, i løypa mellom veien og husene, kjøres det veldig fort, og alt for mange bruker tverrveiene til å hoppe over. De overholder heller ikke vikeplikten til biler som skal opp til husene sine, og farlige situasjoner oppstår», skriver hun.

Bakkeli påpeker at det kjøres stygt helt inntil husene, hvor både store og små barn leker: «Barna begynner å bli redde for å være ute, og prøver å finne steder hvor scootere ikke klarer å kjøre. Dette er ille, og noe vi ikke kan akseptere.»


– Svært generelt

Lokalstyreleder Christin Kristoffersen (Ap) svarer at et av delmålene i trafikksikkerhetsplanen er å lede skutertrafikken ned i elveleiet, noe hun mener ikke kommer i konflikt med annen ferdsel, og fungerer godt.

Longyearbyen lokalstyre skal også vurdere tiltak for å bedre sikkerheten ved krysningspunkter for skutertrafikk over vei, gang- og sykkelveier og rørgater. Videre viser Kristoffersen til at holdningsskapende arbeid på skolen om trafikksikkerhet og skuterkjøring er et godt tiltak.

Kine Bakkeli synes svaret fra politikerne er svært generelt.

– Det ramses opp delmål og tiltak som skal vurderes. Det blir svært politisk «rundt grøten»-prat, syns jeg. Det er flott det som står i denne trafikksikkerhetsplanen, men det står også at dette var delmål i den forrige planen. I mellomtiden har skuter­trafikken økt, sier hun.

Bakkeli understreker at hun ikke er mot skuterkjøring, men at hun blir bekymret over kjøringen til enkelte, spesielt yngre førere. Hun oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.

– Når man kjører i bebygde strøk, må man holde seg i skinnet så det ikke skjer noe man ikke ønsker skal skje, sier hun.

Når ikke politikerne setter i gang tiltak som kan regulere ferdselen, håper hun Sysselmannen kommer på banen.

– Det er for få kontroller, og holdningsskapende arbeid må til. Man har et enormt ansvar når man får sertifikatet i hånda og skal ut og kjøre, sier hun.


Er mer synlig

Sysselmannsoverbetjent Jon Starheimsæter forteller at Sysselmannen har fått meldinger om uaktsom kjøring i sentrum.

– Når det gjelder skuterkjøring jobber vi forebyggende opp mot ungdommen på skuterkveldene som holdes hvert år. Jeg mener det er viktig å være en del av det holdningsskapende arbeidet, sier han.

I høst gjeninnførte Syssel­mannen også en ordning der vakthavende politi kjører rundt på patrulje med vaktbilen.

– Primæroppgaven er ikke å ta noen, men å være synlige i bybildet. Innimellom har vi også kontroller, som å sjekke førerkort, bilbelte, promille og teknisk tilstand på bil, sier Starheimsæter.

Sysselmannen har også hatt skuterpatruljer i byens nærområder, for å være mer synlige.

– Vi prøver å sette av tid til mer tilstedeværelse, sier overbetjenten.

Se bildet større

Engasjerer seg: Kine Bakkeli håper skuterførere vil ta mer hensyn. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Siste nytt i Nyheter

Vender stadig tilbake

Isbjørnbinna med de to ungene næmer seg Longyearbyen igjen. Sysselmannen bruker store ressurser på å holde bjørnene unna byen.

Jaget bjørnene østover

Isbjørnbinna og de to ungene som ble observert rett utenfor Longyearbyen søndag morgen er nå drevet østover og vekk fra byen. Søndag ettermiddag avsluttet Sysselmannen aksjonen.

Sysselmannen lokaliserte isbjørnene i ett-tiden natt til lørdag og fikk drevet dem innover i Foxdalen ved hjelp av helikopter og snøskutere.

Bjørnespor ved Passhytta

Ferske spor etter binne med unge er observert ved Passhytta i Eskerdalen. Sysselmannen ber folk som er ute i terrenget om å ta sine forholdsregler.

Ja til mat, nja til parkering

Blandede følelser blant lokalpolitikerne til Rema-etablering.

Rema 1000 vil bygge nytt

På byens største parkeringsplass.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!