Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Behandler fortsatt isbjørn-søknad

Russland avviser at de har nektet norske forskere å telle isbjørn på russisk side, og sier søknaden fremdeles er til behandling i byråkratiet. I mellomtiden er det under to uker igjen av toktet til Norsk polarinstitutt. FOTO: Tiago Marces, Norsk polarinstitutt

Behandler fortsatt isbjørn-søknad

Russland avviser at søknaden om å telle isbjørn på russisk side er avslått. Men Norge bør huske på at behandling av slike saker tar tid etter russisk lovgivning, skriver Russlands ambassade.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.08.2015 kl 22:53

Norsk polarinstitutt er nå godt over halvveis i toktet, som skulle bli den første store tellingen av isbjørn fra Svalbard til Frans Josef Land på elleve år. I juli skrev Svalbardposten at forskerne ikke hadde fått tillatelse til å gjennomføre tellinger på russisk side, og at toktet derfor ble redusert til bare å omfatte isbjørn på norsk side av Barentshavet.

– Ikke riktig
Årsaken var manglende tillatelser fra russisk side.

Nå avviser den russiske ambassaden i Oslo at søknaden er avslått.

– Informasjon i norske masse-medier om at russiske myndigheter angivelig skal ha avslått å gi tillatelse til gjennomføring av toktet, medfører ikke riktighet, skriver presseattasje Andrey Kulikov til avisen.

I tillegg til kommunikasjon på e-post legger han på vegne av ambassaden fram en rekke tiltak som Russland har gjort for å bevare isbjørn. (Brevet er presentert som et eget innlegg på side 17.)

Norge og Russland undertegnet i februar en intensjonsavtale om felles forskningstokt med RV «Lance». Regjeringen har i statsbudsjettet satt av 10 millioner kroner til prosjektet, hvor også russiske forskere skulle delta, og formålet var å få et bilde av utviklingen av den såkalte barentshavbestanden.

Usikre tall
Tallene for isbjørn i Barentshavet er svært usikre, og anslaget varierer mellom 1.850 og 3.400 individer. Det har imidlertid vært store endringer i isforholdene siden toktet i 2004, og dette kan ha påvirket utviklingen. Dette håpet forskerne i Norsk polarinstitutt å få klarhet i.

Den russiske ambassaden kan ikke svare på spørsmål om forskerne ville fått tillatelse til å gjennomføre toktet på russisk side dersom søknaden hadde kommet tidligere.

Svalbardposten har også spurt om det vil bli gjennomført en tilsvarende telling på russisk side i løpet av de neste par årene, slik blant andre isbjørnforsker Jon Aars i Norsk polarinstitutt håper. Skjer det innenfor et såpass kort intervall kan det være mulig å sammenstille resultatene.

Behandles fortsatt
I en e-post skriver ambassaden at en slik prosess tar tid og at de håper det kan gjennomføres grundige tellinger.

– Forespørselen fra toktarrangørene er fremdeles under behandling i de respektive russiske ministerier og etater. På lik linje med Norge er prosedyren for godkjennelse av slike prosjekter i Russland lovregulert og tar en viss tid. Vi er sikre på at det norsk-russiske samarbeidet innenfor dette området vil få en god utvikling og at man snart vil kunne gjennomføre en nøyaktig telling på begge sider av grensen, skriver Kulikov.

Han sier videre at Russland tar bevaringen av isbjørn alvorlig, og viser til at landet for drøye to år siden skjerpet strafferammen for fangst, dyrehold og salg av rødlistede dyr på inntil sju år, og understreker at det særlig gjelder isbjørn.

Om søknaden fra Norsk polarinstitutt skriver han:

– Ifølge russisk lovgivning tar det en viss tid til å behandle et sånt prosjekt. Men det er jo også sin egen orden for slike arrangementer i Norge. Det er klart at man bør huske på denne omstendigheten når man planlegger og forbereder den typen ekspedisjon.

Dærlig vær
I slutten av august er telletoktet for 2015 avsluttet. Tellingen med RV «Lance» har vært plaget av dårlig flyvær oppe ved iskanten nord for Svalbard, men isbjørnforsker Jon Aars i Norsk polarinstitutt sier de iallfall har fått unnagjort de planlagte områdene på selve øygruppa.

– Vi får dekket siste del av Edgeøya i dag, sier Aars til Svalbardposten før avisa gikk i trykken på onsdag.

Teamet er tilbake i Longyearbyen torsdag kveld eller fredag morgen, for å mønstre av «Lance» og på kystvaktskipet KV «Svalbard». Deretter bærer det tilbake til iskanten hvor de krysser fingrene for bedre telleforhold.

– Som forventet
– Vi har fortsatt mye arbeid som gjenstår der, men dersom vi får tre dager med godt vær får vi gjort alt vi skal, sier Aars, og forteller at båtbyttet har vært planlagt hele veien.

– Det skyldes at det er noen andre som skal ha «Lance». Vi disponerer KV «Svalbard» fram til 1. september, sier han.

Bjørneobservasjonene har så langt vært som forventet.

– Vi har ikke sett noe som overrasker. Noen steder er det mye bjørn, andre steder er det lite. Men hva tallene sier til slutt, er det umulig å si noe om nå, sier Aars.


LES OGSÅ:
Njet til isbjørntelling
Norsk-russisk isbjørnprosjekt strandet

Nøkkelord

Se bildet større

Tellingen av isbjørn på borsk side har vært utfordrende på grunn av dårlig flyvær, forteller Norsk polarinstitutt. Toktet varer ut august. FOTO: Jon Aars, Norsk polarinstitutt

Siste nytt i Nyheter

Ingen nye bjørneobservasjoner

Binna og de to ungene ble sist sett midt på dagen i Endalen. Sysselmannen ber folk være ekstra vaktsomme.

Møtte binna på nært hold

Kjørte bak bjørnene for å få dem ut av Vei 238.

Tidlig i dag morges ble det observert spor etter isbjørnbinna og de to ungene hennes ved Unis, helt inne i byen. Klokken 6.15 er de observert ved Endalen, litt utenfor tettbygd strøk.

Vellykket aksjon

Isbjørnene er nå jaget forbi Longyearbyen og ut mot Revneset ved hjelp av sysselmannens helikopter, assistert av isbjørnsforsker Jon Aars.

Vil drive binna forbi Longyearbyen

Sysselmannen har etter møte med Norsk Polarinstitutt bestemt seg for å lede isbjørnbinna med de to ungene i retning Revneset.

Ingen post og ingen gjester

Dagens SAS-fly er kansellert og postflyet måtte gjøre vendereis. Norwegian måtte også kansellere sin flyvning.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!