Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Barneombudet engasjerer seg

Engasjert: Linda Sommervold har skrevet brev til Barneombudet og fått svar. Nå etterlyser hun engasjement fra lokale politikere. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Barneombudet engasjerer seg

Barneombudet ber Kunnskapsdepartementet på nytt vurdere om elevene på videregående i Longyearbyen skal ha rett til spesialundervisning.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.04.2013 kl 12:36

– Det er kjempebra at Barneombudet engasjerer seg. Nå må også skolen og lokalpolitikerne komme på banen. Jeg skjønner at det er komplisert politisk, men mange politikere her gjemmer seg bak at vi ikke har lovverk. Da må vi begynne med å få lovverket innført, sier Linda Sommervold.

Hun er en av foreldrene i byen som har engasjert seg i saken om spesialundervisning, og har bedt Barneombudet jobbe for saken.

I desember i 2011 slo Kunnskapsdepartementet fast at elever ved den videregående skolen i Longyearbyen ikke har rett på spesialundervisning.

Årsaken er blant annet at Longyearbyen lokalstyre (LL) ikke har plikt til å tilby videregående opplæring, og at opplæringsloven bare gjelder til en viss grad.


Sammenligner med utlandet

Nå har Barneombudet skrevet brev til departementet, der de ber dem se på saken på nytt. Norske elever som bor i utlandet, og går på godkjent norsk skole, har i dag rett til spesialundervisning på videregående.

«Elever på Svalbard har derfor svakere rettigheter enn elever som velger å flytte til et annet land med norsk skole. Barneombudet vurderer dette som en skjevhet som ikke er i tråd med Opplæringsloven og målsettingene for norsk skole, og den bør derfor rettes opp», skriver de.

Seniorrådgiver Roger Spidsberg i Kunnskapsdepartementet forteller at de tar sikte på å svare på brevet fra Barneombudet før sommerferien.

– Mer enn det kan jeg ikke si, sier han.

– Hvorfor har ungdommer færre rettigheter i Longyearbyen enn på skoler i utlandet?

– Jeg vil helst ikke si noe nå, før vi har gått ordentlig inn i saken. Men vi vil gi et grundig og ordentlig svar på henvendelsen fra Barneombudet, svarer Spidsberg.


Tema neste år

I et brev til Linda Sommervold skriver Barneombudet at de neste år skal se nærmere på spesialundervisning og rettigheter. Da vil saken om elevenes rettigheter på Svalbard kunne bli en naturlig del.

Sommervold viser til føringene som er lagt for Longyearbyen, at det skal være et robust familiesamfunn.

– At det nå blir slik at noen ikke kan bo her, går ikke bare utover den enkelte, men også næringslivet og samfunnet. Spørsmålet er hva slags samfunn vi vil ha, sier Sommervold.

Da Svalbardposten skrev om saken i 2011, sa lokalstyreleder Christin Kristoffersen at politikerne i lokalstyret skulle jobbe med temaet året etter. Siden da har det vært stille.


Avventer gjennomgang

Nå sier Kristoffersen at politikerne først ønsker å evaluere dagens videregående-ordning, før de eventuelt begynner å jobbe for å få opplæringsloven innført i sin helhet.

– Vi innså var at lovendringer på Svalbard kan innebære mer enn man i utgangspunktet tror. Om vi skal be om at opplæringsloven skal gjelde i sin helhet, må vi vite at vi har et opplegg for videregående som vi kan opprettholde. Vi må ha kontroll over tilbudet og kostnadene det vil utløse, sier Kristoffersen.

Oppvekstforetaket har nå startet arbeidet med å gjennomgå dagens videregående-ordning. De godkjente avvikene fra opplæringsloven gir elevene blant annet studietimer uten lærer, og muligheten for å ta noen fag bare annethvert år.

Kristoffersen forteller at lokalstyret heller ikke har jobbet for at elever skal ha rett til spesialundervisning, uavhengig av om loven gjelder eller ikke.

– Vi må stille spørsmålet om vi har et samfunn som gjør at de som trenger spesialundervisning får et godt nok liv her oppe, sier hun.

Lokalstyrelederen legger til at Bø kommune var svært gode på tilrettelegging for dem med spesielle behov, og på grunn av det fikk tilflytting og nesten gikk konkurs.

– Det er mange langsiktige og potensielt store konflikter i dette, sier Kristoffersen.


Evaluerer videregående

Da vedtaket fra Kunnskapsdepartementet kom i desember 2011, var det noen som hadde rett til spesialundervisning.

– Jeg ga beskjed om at tilbudet skulle opprettholdes ut skoleåret, sier leder Anne Ellingsen i Oppvekstforetaket.

Inneværende år er det, ifølge henne, ikke noen som har fått avslag på plass på videregående med utgangspunktet at de ikke har rett på spesialundervisning.

Se bildet større

Ingen rettigheter: Longyearbyen lokalstyre er ikke pliktige til å tilby videregående skole, og elevene her har ikke krav på spesialundervisning. FOTO: Line Nagell Ylvisåker

Se bildet større

Stiller spørsmål: Barneombudet til Kunnskapsdepartementet.

Siste nytt i Nyheter

Leteaksjonen er avsluttet

Sysselmannen fikk melding om skred nederst i Longyearbreen kl. 13.53. Etter noen timers søk i skredet ble leteaksjonen avsluttet.

Lørdag var Sysselmannen i Bolterdalen for å kontrollere skutere og skuterkjøring.

Skredøvelse søndag

Tidlig søndag ettermiddag skal den årlige skredøvelsen gå av stabelen i nærområdet til Longyearbyen.

 
En merkedag for frøhvelvet

Frøporsjonene som ble hentet ut fra frøhvelvet i 2015, etter at genbanken i Aleppo i Syria ble ødelagt, kommer tilbake for ny sikkerhetsoppbevaring.

Nordpol-flyene vil tilbake

Til tross for fjorårets trussel om flynekt, ønsker russerne å fly til Barneo via Longyearbyen også i vår. Nå er de i dialog med luftfartsmyndighetene.

Krigshelten skal ikke glemmes

Kaptein Trond Vigtel ofret sitt liv for Svalbards frihet, og lokalbefolkningen ønsket at hans grav ble i Longyearbyen.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!