Du må være innlogget for å få tilgang til alle nyheter! Logg inn eller opprett brukerkonto.

Avinor truer med ny gebyrprosess

Avinor gir seg ikke. Selskapet mener seg urettferdig behandlet da tilknytingsgebyr for vann og fjernvarme ble fakturert for den nye hangaren på flyplassen i Longyearbyen. FOTO: Christopher Engås

Avinor truer med ny gebyrprosess

Dersom Longyearbyen lokalstyre ikke kommer Avinor i møte, blir det sendt ny klage på gebyrregimet til LL.

Tekst:

Publisert:

Etter at Bykaia Lagerutleie AS vant fram med sin klage på Longyearbyen lokalstyres (LL) definisjon på «selvkost» når det gjelder tilknytning til vei, har Avinor begynt å rasle med sablene. Deres anliggende er tilknyting til vann- og fjernvarme.

Selskapet mener selvkostprinsippet ikke ble fulgt da LL fakturerte for tilknytning til vann og fjernvarme til den nye hangaren ved flyplassen, og at saken som Bykaia Lagerutleie vant fram i (se faktaboks) er direkte relevant.

Avvist

Til nå har LL avvist krav fra Avinor om å se på saken. I juni i år avviste administrasjonssjef Lars Ole Saugnes selskapets argumentasjon.

«Slik vi oppfatter det er Avinor sin argumentasjon rent prinsipiell, og det er i brevet ikke påvist konkrete forhold som i seg selv kan begrunne at det er gjort vedtak i strid med selvkostprinsippet i relasjon til hangaren. (…) Den aktuelle avgjørelsen fra Kommunal- og regionaldepartementet omhandler uansett ikke beregning av gebyr for vann- og fjernvarme, men konkrete saker om fordeling til veg. Ut i fra det foreliggende er derfor ikke LL innstilt på å gjøre noen endringer m.h.t. de avgjørelser som er tatt i saken», skriver Saugnes.

Bevisbyrde

I et brev skrevet i slutten av oktober, får Saugnes og LL et særdeles krasst svar fra flyplass-operatøren. Her viser Janne Riveland i Avinors konsernjuridiske avdeling til konkrete uttalelser fra Sivilombudsmannen som gir LL ansvaret for å dokumentere at selvkostprinsippet er fulgt.

Og Avinor er sterkt uenig i at deres sak ikke kan relateres til saken som omhandler gebyr for tilknyting til vei.

«Det overordnede spørsmålet er nøyaktig det samme i begge saker; hvorvidt tilknytningsgebyret i Gebryrregulativet er fastsatt i tråd med selvkostprinsippet. Den underliggende vurderingen er også langt på vei sammenfallende; hvorvidt det foreligger noen «direkte sammenheng» mellom kostnadene LL har til framføring av den aktuelle ytelsen og tillatt bruksareal i eiendommen som knytter seg til ytelsen», skriver Riveland.

– Ingen kostnad

Lokal Avinor-sjef Morten Ulsnes har som oppdrag fra Justisdepartementet å snu hver stein for å spare kostnader. Derfor havnet denne saken hos juridisk avdeling i Avinor. Selskapet betalte drøyt 1,2 millioner kroner for fjernvarmetilknytning, og 610.000 kroner for vanntilknytning. Avgiftene er regnet ut fra flateinnhold i nybygget, og skal være «selvkost».

– Men LL har ikke hatt store utgifter med å forlenge fjernvarme og vann til hangaren. Prosjektet tok på seg kostnadene med dette, og kostnadene har vært svært små for LL, sier Ulsnes.

Han reagerer også på at tilknytningsavgiften er regnet ut fra flateinnhold. Det er bare 6-8 tappepunkt i hangaren, men flateinnholdet er på langt over 2.000 kvadratmeter.

Må bare klage

Fra 17. juni i år fikk LL et nytt gebyrregulativ som medfører at utbygger selv koster tilknytning vei, vann, avløp og strøm. Deretter overtar LL anleggene kostnadsfritt, slik at man sikrer selvkost. Fjernvarmetilknytning regnes fortsatt etter flateinnhold på nytt bygg.

Administrasjonssjef Lars Ole Sauges og økonomisjef Elin Dolmseth står fortsatt fast på at gebyr vei og gebyr vann- og fjernvarme ikke kan sammenlignes, selv om selvkostprinsippet skal ligge til grunn for begge. LL mener også at det har påløpt dem kostnader med å legge vann- og fjernvarme ut til flyplassen.

– Hvordan ser dere på en ny runde med klage til ansvarlig departement på gebyrpraksisen til LL?

– Hvis det ender med en klage, må vi bare ta det som det kommer. Alle har interesse av at det kommer til en avklaring, og LL ønsker å drive renhårig forvaltning, sier Dolmseth.

Mye tyder på at det kan bli departement-mat av saken. I sitt brev skriver Avinor: «Dersom LL ikke tar våre anmodninger og krav til følge, vil vi klage saken inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet».

Nøkkelord

Se bildet større

Administrasjonssjef Lars Ole Saugnes står fast på at tilknytningsavgifter vei og tilknytningsavgifter vann og fjernvarme ikke kan sammenlignes. Men hans og administrasjonens mål er å få ting korrekt, selv om det må en klage til. FOTO: Christopher Engås

Gebyrsaken

• I 2011 måtte Bykaia Lagerutleie AS i Longyearbyen betale i alt 953.000 kroner i gebyr til LL for «tilknytning til vei». Gebyret var for to lagerhaller satt opp ved Vei 612 i Sjøområdet.

• Selskapet klaget vedtaket inn for Kommunal og regionaldepartementet, og fikk medhold. KRD fant at gebyret ikke var til selvkost, men regnet ut fra kvadratmeterinnholdet på byggene.

• Avinor har hele tiden ment seg feilbehandlet når det gjelder tilknytningsgebyr for vann og fjernvarme. Den nye hangarprosjektet tok, ifølge selskapet, selv på seg kostnadene med å koble seg på vann- og fjernvarmenettet. Likevel måtte Avinor betale 1,8 millioner kroner i tilknytningsgebyr til LL - basert på flateinnhold i hangaren.

• Avinor mener deres sak kan sidestilles med saken til Bykaia Lagerutleie AS, siden det er snakk om hvordan selvkost skal regnes i begge tilfeller.

Siste nytt i Nyheter

Folkemøte skal gi svar

Sysselmann Kjerstin Askholt avventer skredekspertenes vurdering på om det er trygt å la folk flytte tilbake til Lia. Forhåpentligvis kommer svaret på folkemøtet klokken 20 i kveld.

Skred over Gruve 7-veien

Veien skal kontrolleres for skredfare før den åpnes igjen.

– Tilliten til skredvarslinga er drept

Harde ord fra innbyggere i folkemøtet etter skredet.

 
92 husstander evakuert

Longyearbyen lokalstyre forbereder seg på at det kan bli flere.

Feilvurderte skredfaren

NVE klarte ikke å varsle om at bebyggelsen var truet, derfor ble ingen evakuert før skredet gikk litt før klokken 12 i dag.

Skredet er gjennomsøkt

Sysselmannen melder på sine nettsider at skredområdet nå er gjennomsøkt og at ingen er savnet. Politiet er fremdeles på stedet ved Vei 228. Se bilder fra skredområdet her.

Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!